Annonse
Foto: Colourbox

 Siste ordet om Nord-Norgebanen er absolutt ikke sagt!

For å få realisert snarlig bygging av Nord-Norgebanen er jeg rimelig sikker på at vi må få et regjeringsskifte. Jeg har ikke tenkt å gi noen råd hva velgerne skal stemme. Det vet de utmerket selv.

Sist tirsdag stemte regjeringen, med støtte av Arbeiderpartiet, ned et prinsippforslag i Stortinget om å be regjeringa realisere Nord-Norgebanen.

Ap sin transportpolitiske talsmann Sverre Myrli sa i debatten i Stortinget, rimelig arrogant og belærende, at forslaget var med å gjøre Nord-Norgebanen en bjørnetjeneste. Videre slo han  fast at saken hører hjemme i Nasjonal transportplan hvor Stortinget hvert fjerde år foretar de overordnede prioriteringene i transportsektoren. Han sa også at det er viktig med jernbaneutbygging i nord, men mener det er flere spørsmål som må svares på.

Det gjør vi i Nasjonal transportplan, og da får vi også en seriøs og grundig behandling av spørsmålet om Nord-Norgebanen, sa Myrli.

For ytterlig å bore kniven ned i håpet om en fortgang av realiseringen av banen har nestleder Skjæran i Arbeiderpartiet i klartekst kalt forslaget fra de to partiene useriøst. Det er også greit å ta med at stortingsrepresentanten fra Troms Cecilie Myrseth (Ap) som sier at det er viktig å følge spillereglene og få alle fakta på bordet – Det vil man få dersom man har en konseptvalgutredning klar til Nasjonal transportplan behandles, sier Myrseth.

Dette er jo, med litt velvilje, formelt riktig. MEN i bakhodet til de 70 prosent nordlendinger som er for en snarlig realisering av Nord-Norgebanen, og som kan den trøstesløse historia om banen opp gjennom årene, aner man trenering og nye forsøk på utsetting.

Vi må ikke la oss tro at – ”overordna prioriteringer i transportsektoren” – og ” konseptvalgutredering i Nasjonal transportplan” uten videre fører til endelig realisering av Nord-Norgebanen. I denne prosessen vil direktøren i Jernbanedirektoratet Kirsti Slotsvik nemlig være, og har vært, svært sentral.

Kirsti Slotsvik er en sterk motstander av Nord-Norgebanen. Hun har hatt hovedansvaret for å blåse opp kostnadene til jernbanen nordover, og under hennes ledelse har direktoratet gjort  det de kan for å plassere Nord-Norgebanen så langt bak i køen i Nasjonal transportplan som mulig.

Jeg skal ikke kritisere Arbeiderpartiets ubegavede og uforståelige politiske handtering av Nord-Norgebanen. Men nøye meg med å registrere den misnøye, ergelse, for ikke å si fobannelse som kommer til uttrykk i media og sosiale medier over Arbeiderpartiets handtering av denne saken. Ikke minst fra partiets egne velgere.       

Det har vært spilt inn så mange gode grunner for at vi nå må kraftsamle for å få realisert bygging av Nord-Norgebanen at de ønsker jeg ikke å gjenta her og nå.

Det er bare å konstantere at Nord-Norgebanen har vokst til et folkekrav i vår landsdel. For å makte dette har vi som velgere et stort ansvar. Det samme har våre folkevalgte på Stortinget, for å skape politiske allianser og skaffe flertall. Partiet Høyre i Finnmark og Troms og Arbeiderpartiet i Troms har i uttalelser vært positive til bygging av banen.

Til neste høst er det Stortingsvalg. Da må vi kunne vite hva de enkelte partier har sagt om bygging av Nord-Norgebanen på sine respektive landsmøter. Ikke bare det, men også troverdigheten i uttalelsene basert på historien.

For å få realisert snarlig bygging av Nord-Norgebanen er jeg rimelig sikker på at vi må få et regjeringsskifte. Jeg har ikke tenkt å gi noen råd hva velgerne skal stemme. Det vet de utmerket selv.

Det jeg tror (vet) med stor sikkerhet, er at Senterpartiet vil stille krav i en eventuell regjeringsplattform om at bygging av Nord-Norgebanen skal med! For å få tilslutning til dette kravet tror jeg at det blir avgjørende at partiet får stor nok oppslutning i forhold til Arbeiderpartiet. At det også gjelder i forhold til viktige saker som angår Forsvaret tror jeg velgerne er klar over!

Da står det bare tilbake for meg å ønske lykke til og god sommer!

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse