Annonse
Jeg velger å se nærmere på Finnmark fordi det er enkelt å beregne effekten der; hele fylket er egentlig utkant; i andre fylker må man trekke ut byer og tettsteder for å få et klart bilde av situasjonen i utkantene, skriver Karl-Øyvind Jordell. Bildet viser Hammerfest. Foto: Allan Klo

Lærermangel: Siste svar til Handal

I et 'siste svar' til meg, fra 26.1., går ikke Utdanningsforbundets leder Handal inn på de feil jeg påpekte i hans forrige innlegg, nemlig 1) at når man måler med årsverk/undervisningstimer, slik han mener man bør, fremtrer lærermangelen i småskolen i Finnmark som mindre alvorlig enn når man teller hoder, og 2) de fleste ufaglærte lærere i Finnmark er ikke helt ufaglærte. Til pkt 1: Siden årsverk og hoder er nært forbundet, får man rimeligvis det noenlunde det samme bildet. Til pkt 2: Tallenes tale er klar hva angår forholdet mellom helt ufaglærte og lærere som bare mangler pedagogisk utdanning (bare-fag-lærte) - i Finnmark er det overvekt av de helt ufaglærte, sammenliknet med fordelingen i de fleste fylker i sør, som har en mer jevn fordeling. Det er ikke gunstig for Finnmark.

I stedet stiller han meg et nokså uforståelig spørsmål om fire årsverk i Hammerfest, som omtales som et befolkningssenter. Det er mulig det er en ironisering over lave tall, men jeg velger å se nærmere på Finnmark fordi det er enkelt å beregne effekten der; hele fylket er egentlig utkant; i andre fylker må man trekke ut byer og tettsteder for å få et klart bilde av situasjonen i utkantene.

Tilsvarende er småskolen fokusert - lærermangelen vil primært være på trinn 1-4; til høyere trinn finnes det flere utdanningsveier.

Jeg kan imidlertid forsøke meg på et svar på det andre av Handals spørsmål, om hvorfor lærere i nord ikke har flyttet til sentrale strøk tidligere, “… når de samme sentrale strøkene har manglet kvalifiserte lærere i en årrekke”. Det skyldes nok at det ikke har vært like mange ledige stillinger i sentrale strøk tidligere. Det antall som er opprettet som følge av lærernormen i år, utgjør et relativt stort tillegg det årlige erstatningsbehovet. Når det kanskje er blitt 50 prosent flere åpninger, er konkurransen om den enkelte stilling i sør svakere, og det blir lettere å få stilling der. Noe tilsvarende kunne man se de to foregående år, da det også ble flere lærere totalt sett, og andelen ufaglærte i småskolen i Finnmark økte.

Det bekymringsfulle er at Utdanningsforbundets leder ikke vil innse det faktum som påpekes fra KS, i et innlegg samme dag som Handal skriver, nemlig at lærere ikke kan vedtas, de må utdannes. Ulike regjeringer har i en årrekke rasjonert tilgangen på lærerstudenter, ved å stille opptakskrav som ikke er bærekraftige. Det har særlig rammet lærerutdanningene i Nord-Norge, spesielt utdanningene for småskolen, og dette slår nå tydelig ut i statistikkene. I en slik situasjon var en norm som er skreddersydd for byer og Østlandet, og som Handal har ivret for, det siste vi trengte.

La meg avslutningsvis få nyansere KS' påpekning at lærere må utdannes, og ikke kan vedtas: Antall lærere påvirkes også av konjunkturene, slik at når det er høy generell arbeidsledighet, som det har vært de siste par-tre årene, vil færre lærere søke seg bort fra skolen. I dette perspektivet ville det være av interesse å få en kommentar fra KS om det jeg i et tidligere innlegg kalte en bløff, fra KrF og Utdanningsforbundet, at bevilgninger til skolen ikke har nådd fram dit. I de to årene før man fikk øremerkede bevilgninger i form av normen, fikk grunnskolen en økning på ca 800 lærere pr år, nesten like mye som ved den øremerkede bevilgningen i år.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse