Annonse
Tenk om Norge hadde hjulpet sjølaksefiskerne ved å starte kampanjer og reklamere for ren villaks fanget i nøter og garn med minimale klimagassutslipp og miljøavtrykk. Det ville imidlertid stridd imot sentralmaktens fremstilling av oppdrettslaks som verdens beste fisk, skriver Thomas Hansen. Foto: Siren Johannessen / Nordlys arkiv

Sjølaksefiske for kultur, miljø og klima

Sjølaksefisket er ikke farlig. Sjølaksefisket er godt for både kulturen, miljøet og klimaet, skriver Thomas Hansen.

Klima- og miljødepartementet har foreslått endringer i Lov om innlandsfiske, som blant annet innebærer en økning i strafferammen fra to til fem års fengsel for ulovlig laksefiske. Hva er strafferammen for å rane kulturgrunnlaget fra sjøsamene.

Fisketidene for sjølaksefiske i Porsangerfjorden i 2019 er fra 1. juni til 21. juli fra mandag kl. 18.00 til fredag kl. 18.00. Det utgjør totalt 7 fiskeuker, eller 28 fiskedøgn.

For de fleste som fisker i Indre Porsangerfjord er det hensiktsløst å starte fisket før tredje eller fjerde uke i juni, da det er lite laks så langt inne i fjorden såpass tidlig. For dem er fiskesesongen i realiteten 4-5 uker, eller 16-20 døgn.

På de få årene jeg har fisket laks har jeg lært noen få ting om laksefiske. Temperatur og vindretning er avgjørende for hvor stor fangsten er. På noen lakseplasser kan det være gode forhold på både sønnavind og nordaust, på andre også på vestavind, mens noen bare har gode forhold på én enkelt vindretning, som for eksempel nordaust. Det burde vært varmt og åte og laks under land. Det har jeg blitt fortalt av gamle laksefiskere, uten at jeg vet noe mer om det.

Det har stort sett vært dårlige forhold for sjølaksefiskerne i Indre Porsangerfjord i år. Det har vært kaldt, lite åte, og skiftende vindretninger. Noen har fått laks spist av steinkobbe. Vi som bor her oppe har vært vant til å tilpasse oss vær og vind. Problemet er bare at sjølaksefisket ikke gir rom for tilpasning.

For hvor mange uker skal en sjølaksefisker tørre å la være å sette kilenota eller krokgarnet på grunn av vindretning og temperatur, når fiskesesongen er begrenset til sju uker innenfor et visst tidsrom? Man er nesten nødt til å fiske uansett vindretning og temperatur for å sikre seg noen få laks, selv om de små fangstene aldri kan betale arbeidet med utsetting, opptrekking, røkting og rensking.

Nå er sjølaksefisket i Indre Porsangerfjord over for i år. Og nå kommer vel laksen sigende inn. Vi har satt ut kilenota på mandagene, rensket njivli i dagevis og kanskje fått en diddi, før vi har trekt den opp igjen på fredagen. Vi har langt ifra fått fangsten vi fortjener for arbeidet. Men reglene må følges, og bruket må trekkes opp.

Skal man fortsette sjølaksefisket må det gjøres med såkalte ulovlige redskaper. Klima- og miljødepartementet har foreslått endringer i Lov om innlandsfiske, som blant annet innebærer en økning i strafferammen fra to til fem års fengsel for ulovlig laksefiske. Hva er strafferammen for å rane kulturgrunnlaget fra sjøsamene, enten ved rovfiske på småsild i fjordene deres, forbud mot deltakelse i fiskerier rett utenfor båtstøa deres, eller voldsomme innskrenkinger i deres sjølaksefiske? Mange representanter for Norge har gjort seg fortjent til både to og fem år i fengsel for deres ran av sjøsamenes kulturgrunnlag.

I lovendringsforslaget foreslås det også at departementet skal kunne «nekte registrering av redskap for inntil to år for den som har vist seg uskikket til å bruke redskapet». Jeg som ikke har utdanning og ikke forstår jusspråket tolker det dithen at alle som drister seg til å gjøre opprør mot loven kan utestenges fra sjølaksefisket i to år. Én ting er i alle fall sikkert selv for meg som er uskolert og lovløs: Norge har utallige ganger vist at de ikke kan forvalte verken laks, sild, ærfugl eller steinkobbe i fjordene våre, og burde i mange tilfeller blitt fratatt retten til å forvalte våre fjorder.

Norge bør heller bruke kreftene på å endre Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen, og utvide fisketidene i sjølaksefisket. Hvis man vil ha slutt på det ulovlige laksefisket må man gjøre det lovlige laksefisket lønnsomt. La oss fiske så det holder og selge så vi tjener på det. Ingen vil fiske ulovlig og risikere bøter, fengsel og inndragning av utstyr hvis de ikke .

Tenk om Norge hadde hjulpet sjølaksefiskerne ved å starte kampanjer og reklamere for ren villaks fanget i nøter og garn med minimale klimagassutslipp og miljøavtrykk. Fersk, røkt eller saltet villaks hadde blitt et eksklusivt produkt med en salgspris langt høyere enn den uappetittlige oppdrettslaksens. Det ville imidlertid stridd imot sentralmaktens fremstilling av oppdrettslaks som verdens beste fisk, og sjølaksefiskere som miljøsvin, rovfiskere og undermennesker.

Matauk basert på sesongene fortjener en langt større plass i klimadebatten. Jeg slipper ikke ut mange gram klimagasser per kilo mat når jeg henter laks i nota. Denne sommeren har jeg nesten ikke spist annet enn laks til middag og laks på brødskiva. De som mener jeg må spise erter, bønner og linser for klimaet sin del tar feil. Jeg kan også spise laks jeg selv har hentet, med poteter til.

Norge har ratifisert våre urfolksrettigheter ved å ratifisere ILO-konvensjon nr. 169 og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Havressursloven fastslår at tiltak i forvaltningen av marine ressurser skal bidra til å sikre det materielle grunnlaget for samisk kultur. Naturmangfoldloven fastslår at samisk tradisjonell kunnskap skal legges til grunn i forvaltningen av naturen. Lovene og konvensjonene som skal sikre våre rettigheter er mange. Likevel fastslo Norges institusjon for menneskerettigheter i temarapporten Sjøsamenes rett til sjøfiske (2016) at sjøsamenes fiskerirettigheter ikke var ivaretatt.

Norge ivareta våre rettigheter og Norge skal ivareta våre rettigheter. Lista over alt Norge har tatt fra oss er lang. Ett sted må man starte med å gi oss alt tilbake. En start hadde vært å utvide sjølaksefisket i samråd med sjølaksefiskerne som kjenner sine områder best.

Sjølaksefisket er ikke farlig. Sjølaksefisket er godt for både kulturen, miljøet og klimaet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse