Annonse
STRIDEN FORTSETTER: Arctic Center-anlegget her i Håkøybotn kommer opp til ny behandling i kommunestyret allerede i juni etter at Arbeiderpartiet har valgt å støtte en lovlighetskontroll om vedtaket i april.

Selvforskyldt Ap-kaos om Arctic Center

Etter å ha kommet i mindretall i avstemninga om reguleringsplan 1879 for hyttebyen på Finnheia, gjøres det nå et febrilsk forsøk på omgjøring av vedtaket. Det sentrale innholdet i regulerings- planen var bygging av 347 hytter og omlag 400 leiligheter med tilhørende parkeringsplasser for alle boenhetene på Finnheia i Håkøybotn.

Med Arctic Center AS som initiativtaker, noe avisa iTromsø har avdekket, har det blitt sendt brev med krav om lovlighetskontroll av kommunestyrets beslutning i sak 32/20, der det med 23 mot 20 stemmer ble vedtatt å ikke godkjenne reguleringsplan 1879, Finnheia. Brevet fra Arctic Center AS er undertegnet av Sebastian Henriksen og Ragnhild Nilsen, Høyre, Bjørn Gunnar Jørgensen, Frp og Christer Bjørn, Bompengelista. Formelt står disse fire bak kravet om lovlighetskontroll, men i realiteten er de stråmenn for Arctic Center AS

At de krever lovlighetskontroll av vedtaket de sjøl stilte seg fullt og helt bak, er jo en særegenhet, sjøl om vi i disse Coronatider har begynt å bli vant til at mange ting ikke er helt normalt. Likevel er dette langt utover akseptabel kutyme fra folkevalgte, og Tromsø kommune er tross alt medlem i Transparency International. 

Arbeiderpartiet støtter kravet om lovlighetskontroll. Det ser derfor ut til at kommunedirektørens støtte til innholdet i klagen, og innstillinga om at vedtaket i sak 32/20 oppheves, vil få flertall i kommunestyremøtet 27.mai.

Kommunestyremøtet 29.april var et lovlig satt digitalt møte. I sak 32/20 fremmet Ap forslag om at saka skulle sendes tilbake til administrasjonen. De fremmet også noen punkter til endring/tillegg i reguleringsbestemmelsene som administrasjonen skulle innarbeide før saka kom til ny behandling i kommunestyret. Det var et stort flertall i kommunestyret der alle, unntatt 9 av Aps 10 medlemmer, mente at dette var et utsettelsesforslag.  Det ble også gjennomført en egen avstemning om sak 32/20 skulle utsettes. 33 ønska å realitetsbehandle reguleringsplan 1879 i møtet, og kun Aps 10 medlemmer ønska utsettelse. På samme møte realitetsbehandlet vi plan 1875, som gjaldt et annet område innafor Arctic Center. 

I brevet om lovlighetskontroll påberopes at Ap mente at deres forslag ikke var et utsettelsesforslag, likeså at «det som regel» skal stå «saken utsettes» i forslag der man ønsker en sak utsatt. Administrasjonen gjentar dette i sitt saksframlegg. På spørsmål fra undertegnede på gruppeledermøte onsdag 20.mai om hvor dette kravet er hjemlet, kunne det ikke henvises til en slik hjemmel. 

Når sak 32/20 ble realitetsbehandlet i møtet var det full anledning for Ap, eller andre, å fremme forslag til endringer i reguleringsbestemmelsene. Det ble ikke gjort. 

Vi i Rødt stiller oss uforstående til at kommunedirektøren går god for Arctic Centers begrunnelse og innstiller på å oppheve det vi oppfatter som et helt legalt fattet vedtak i kommunestyret. Hvis dette skal sette standard for saksbehandling i kommunestyret blir det nok behov for flere enn bare ett kommunestyremøte i måneden. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse