Annonse

Sjømat kontra kilma og miljø

Husøydagan – dette kystens debattforum i nord – markerer i år sitt 30 års jubileum med et brennhett tema : sjømatsektorens klima- og miljøavtrykk.

Bak de rekordhøye eksportinntektene vil vi nemlig denne gang presenteres for hvilke KOSTNADER næringen(e) etterlater seg i form av bidrag til klimaendringer gjennom rasert regnskog på den andre siden av planeten, overfiske på fiskearter til fòrproduksjon, samt de enorme utslipp fòrtransportene innebærer. Vi er mange som lenge har etterspurt oppdrettsnæringens CO2-utslipp - i en tid som ellers fokuserer på f. eks. rødt kjøtt.

På Husøydagan i år får vi trolig også innblikk i  hvilken trussel miljøgifter og mikroplast har for livet i havet, der næringen selv er en tung bidragsyter.

Med årets debattema bør vi også kunne forvente et visst innsyn i planteplanktonets betydning for karbonopptak og oksygenproduksjon. Det er disse mikroskopiske algene som opptar halvparten av det globale karbonutslippet, og derfor leverer halvparten av den ”luften” vi puster i. Fytoplankton er dessuten mat for Norges viktigste organisme , nemlig zooplanktonet rauåte, som jo er basis for den øvrige næringskjede. Homo Sapiens inkludert.

Vi må anta at sjømatnæringen kjenner til dokumentasjonen om at planteplankton – og derfor også  dyreplankton - i dag tar opp såvel miljøgifter som nano-plast - gjerne i kombinasjon.

At dette menneskeskapte avfallet akkumuleres i næringskjeden burde etter mitt skjønn være det mest sentrale tema når Husøydagan i år markerer sitt jubileum. Ved siden av at havet forsures som en følge av at grensen for karbonopptak overskrides - og at det blir stadig varmere.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse