Annonse

Sjømatnæringen er og blir fremtidsnæring nr. 1!

Sjømatnæringen skapte for første gang verdier for over 100 milliarder kroner. All ære til sjømatbedriftene i Troms, som har bidratt til denne rekorden.

Sjømatnæringen er en betydelig bidragsyter til AS Norge. Det er ingen tvil om at vi skal leve av havet i fremtiden! Det viktigste for meg er at Norge som nasjon har flere bein å stå på. Selv om vi skal ha inntekter fra olje og gass i årtier fremover, vil produksjonen gå gradvis ned. Sjømatnæringen vil gå gradvis oppover.

Rapporten som SINTEF og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) presenterte denne uka viser at sjømatnæringen bidrar med om lag 4 prosent av bruttonasjonalprodukt. 29.000 årsverk utføres direkte i næringen, mens 37.000 årsverk skapes som ringvirkninger.

Viktige arbeidsplasser

Først og fremst vil jeg gi honnør til alle de dyktige næringsutøverne som står på og skaper store verdier og viktige arbeidsplasser for sine lokalsamfunn og for Norge.

Men det er ikke tid til å hvile. Vi skal ikke sette oss ned og si at vi har nådd målene. Mitt fokus er å legge til rette for at næringen skal kunne vokse ytterligere i fremover.

Denne regjeringen har store ambisjoner for norsk sjømatnæring. Vi har også innført en rekke tiltak som skal stimulere til vekst.

Nye tiltak

Vi har blant annet innført trafikklyssystemet som åpner for vekst innen oppdrett der miljømessige faktorer taler for det.

Vi stimulerer til bruk av ny teknologi ved hjelp av utviklingskonsesjoner. De innebærer at virksomheter som finner innovative løsninger og deler dem med bransjen, får produsere mer fisk.

Vi har åpnet for høsting av tidligere uutnyttede arter som krill og rødåte.

Vi har lagt frem en stortingsmelding for nytt kvotesystem som legger vekt på helårlige arbeidsplasser, effektiv utnyttelse av fiskeslag utover torsken og økt bruk av restråstoff.

Når den alvorlige situasjonen som i mai i år rammet fisken, oppdretterne og lokalsamfunnene i Nordland og Troms i forbindelse med algeoppblomstringen var vi raskt på ballen. Vi satte inn tiltak tilpasset den enkelte, for å sørge for minst mulig konsekvenser for lokalsamfunn og arbeidsplasser. Det var ikke snakk om økonomisk hjelp, men hjelp til å få driften tilbake.

Handel

Det jobbes det kontinuerlig med å sikre norsk sjømat markedsadgang rundt om i verden, nye handelsavtaler er inngått og eksisterende er forbedret. Vi har inngått handelsavtaler med Indonesia og Filippinene. Avtalene gir norske sjømatbedrifter tilgang til markeder med over 36 millioner innbyggere. Vi har også flere pågående forhandlinger, blant annet med Kina. Jeg er fornøyd med den positive utviklingen i eksporttallene til Kina. I oktober vil jeg møte mine kinesiske motparter for å holde fram arbeidet med å sikre forutsigbare rammer og for å øke eksporten av sjømat til Kina. 

I midten av oktober reiser jeg til Sør-Korea, der også for å fremme norsk sjømat i et stadig viktigere marked.

Vi skal leve av havet

Sjømatnæringen er en betydelig bidragsyter til AS Norge. Det er ingen tvil om at vi skal leve av havet i fremtiden! Det viktigste for meg er at Norge som nasjon har flere bein å stå på. Selv om vi skal ha inntekter fra olje og gass i årtier fremover, vil produksjonen gå gradvis ned. Sjømatnæringen vil gå gradvis oppover.

Så skal vi heller ikke legge skjul på at vi også har utfordringer knyttet til sjømatnæringen. Miljøutfordringer vil kreve mye tid og ressurser fremover. Veksten i sjømatnæringen må foregå på en bærekraftig måte. Kunnskap er nøkkelen til for suksess. Det er gjennom kunnskapen vi tar oss videre. Det er selve fundamentet for en bærekraftig forvaltning, og for økt lønnsomhet for norsk sjømatnæring.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse