Annonse
Det foregår en lang rekke forsøk med lukkede anlegg både for smolt og fiskeproduksjon, bl.a. i Salten og med NCE Aquaculture som pådriver. I Vevelstad og Brønnøy har selskapet Akvafuture AS utviklet flere anlegg (bildet). Men hva med utviklingsarbeidet til bedrifter i Troms og Finnmark, og hva gjør NORUT og UiT Norges arktiske universitet? spør Einar Sørensen. Foto: Akvafuture AS

Sjømatnæringen skriker etter innovasjon - la oss slippe å høre at dette har vi ikke råd til

For en gangs skyld skal flertallet roses fordi de ikke bare har pekt på et alvorlig problem, men også tatt konsekvensen av det.

Måten vi driver sjømatnæringene på i dag er et av de beste eksempler vi har på hvor blinde Nord-Norge er i utbyggingen av et moderne næringsliv. I en landsdel der vi skulle tro at «de blå næringer» hadde topp prioritet, er det i stedet en passivitet  på grense til grov uforstand. Det utrolige er at  innenfor kompetanseutvikling  om de «blå næringer», maritime fag og fiskeriene, så  er Nord-Norge nesten fraværende.   

Innenfor «blå vekst» er Vestlandet på topp, og vår fremste  fiskeriforskning finner sted i Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås sør for Oslo samt i Bergen!

Sjømatnæringene skriker etter innovasjon – fordi uten forskning og utvikling (FoU) graver næringen sin egen grav. De miljøproblemer den skaper, vil ikke kunne aksepteres dersom produksjonen skal fem-dobles innen 2050.

Det er i dette perspektiv at vedtaket i Tromsø kommunestyre om lukkede anlegg for næringen må vurderes – og for en gangs skyld skal flertallet roses fordi de ikke bare har pekt på et alvorlig problem, men også tatt konsekvensen av det.

Tidligere i høst skrev jeg en større artikkel om manglende innovasjon i Nord-Norge – og etterlyste spesielt at Universitetet i Tromsø her måtte ta  ansvar. Jeg påviste at FoU for næringslivet er et av de store forsømte områder for UiT, og at Nord-Norge innenfor nasjonal FoU blir hengende lenger og lenger etter.  

Vi trenger ingen grundige analyser for å brette opp ermene for den gode sak.  Og vi starter heldigvis ikke på bar bakke. I Nord-Norge har vi NCE Aquaculture i Bodø (National Centre of Expertise) – et av landets fremste miljøer for utvikling av en moderne sjømatnæring, og det foregår en lang rekke forsøk med lukkede anlegg både for smolt og fiskeproduksjon, bl.a. i Salten og med NCE Aquaculture som pådriver. Men hvorfor er det ingen  fra Troms og Finnmark her, ingen bedrifter og heller ikke Universitetet i Tromsø eller NORUT?

Forskningsorganisasjonen SINTEF er sterkt aktiv på dette området, og på Vestlandet har Lerøy-gruppen startet forsøk med lukkede anlegg  fordi slike pionerbedrifter har innsett at den ubegrensede bruk av fjord og hav til fiskeoppdrett ikke kan fortsette.

Men alle disse  gode tiltak savner en overordnet visjon  om at sjømatnæringens fremtid vil stå og falle på  en hovedregel om lukkede systemer uten de miljøskader som truer naturen under havets overflate. Dette er en vinn-vinn-situasjon som næringen selv vil tjene sterkt på.

Her har Tromsø kommune gått foran og skapt et grunnlag som bør straks følges opp av UiT– og NORUT-systemet spesielt. Et eget målrettet nordnorsk forsknings- og innovasjons-program (FoI) for en storstilt satsning på lukkede systemer må lanseres i tett samarbeid med næringen selv og de viktigste kunnskapssentra i Sør-Norge.  

Den viktigste aktør her er Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond som til enhver tid finansierer noe slikt som 150 forskjellige prosjekter.  De har så mye penger at de etterlyser stadig nye ideer – og her kan Fondet enkelt plukke opp Tromsø kommunes gode vedtak.

La oss slippe å høre at dette har ikke næringen eller staten råd til. Det er nok å minne om at statens havbruksfond for forvaltning av overskudd fra næringen i 2018 overførte fylker og kommuner 2,7 milliarder kroner. 10 prosent av havbruksfondets overskudd  bør avsettes til et avansert FoI/FoU-program – og siden sjømatnæringenes fremtid avgjøres spesielt i de nordnorske farvann bør et slikt program ledes herfra. Midlene kan hentes fra de 20 prosentene av overskuddet som staten tar inn i egen kasse. Overføringer til fylker og kommuner blir dermed ikke berørt. Penger er derfor ikke problemet – kun den gode vilje.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse