Annonse
Den sjøsamiske kulturen opprettholdes ikke av kulturminner alene. Det aller viktigste er at folk fortsetter å bo på disse plassene. Det er nettopp her oppdrettsnæringa kan spille en positiv rolle, skriver driftsleder Thor Jørgen Olli Marceliussen (bildet) ved anlegget til Grieg Seafood i Vedbotn i Nodkapp. Foto: Privat

Den sjøsamiske kulturen opprettholdes ikke av kulturminner alene

Vi er mange som støtter næringsliv og nye arbeidsplasser i de tradisjonelle områdene, og som mener at gjennom godt samarbeid og gode løsninger kan ny aktivitet leve side om side med naturgrunnlaget for sjøsamisk kultur.

11. april hevder Naturvernforbundet Porsangerfjordens leder, Thomas Hansen, at Grieg Seafood trekker et såkalt sjøsamekort i et påstått spill om oppdrettslokaliteten Vedbotn. Bakgrunnen er at vi av Nordkapp kommune, Finnmark fylkeskommune og nå også Rogaland fylkeskommune har fått tildelt Vedbotn til havbruk, etter en omfattende demokratisk prosess.

Det er mye vi er enig med Naturvernforbundet om. Natur, kysttorsk og villaks skal bevares, det er viktig både for norsk og sjøsamisk kultur. Vi i havbruksnæringa må ta vår del av ansvaret og sikre at oppdrettslaksen vår kan leve i sameksistens med disse artene. Da må vi hele tiden gjøre det vi kan for å minimere miljøavtrykket, jobbe forebyggende for å holde lave nivåer av lakselus, unngå rømming, resirkulere plast og annet avfall, og ha gode brakkleggingsperioder mellom utsett av laksegenerasjoner slik at avtrykket rundt merdene reverseres.

Vi er ikke i mål ennå, men jobber mye med forskning og utvikling for å bli bedre og finne nye løsninger på disse områdene. Grieg Seafood er for eksempel med på et stort forskningsprosjekt i Finnmark for å finne ut om oppdrett av laks påvirker torskebestanden. På Vedbotn er vi sammen med den lokale jeger- og fiskerforeningen i ferd med å etablere et overvåkningsprogram over bestandene i Strandelvvassdraget, som har utløp i nærheten av anlegget. Vi jobber også med å sertifisere alle anleggene våre i Finnmark i henhold til ASC, som er WWF sin miljøstandard for akvakultur.

Vi ønsker selvfølgelig også videreføring av sjøsamisk kultur i sjøsamiske områder. Men den sjøsamiske kulturen opprettholdes ikke av kulturminner alene. Det aller viktigste er at folk fortsetter å bo på disse plassene. Da trenger vi arbeidsplasser, skoler, barnehager, butikker og fritidstilbud, slik at unge familier kan bosette seg her og føre de sjøsamiske tradisjonene videre. Det er nettopp her oppdrettsnæringa kan spille en positiv rolle, fordi den skaper kompetansearbeidsplasser utenfor byer og tettbygde strøk. Selv har jeg endelig fått flytte hjem igjen til Smørfjorden sammen med min familie, ettersom jeg fikk jobb på oppdrettsanlegget på Vedbotn. Det samme gjelder mine kollegaer på anlegget. Vi gjør innkjøp fra den lokale butikken og lokale bedrifter, vi legger infrastruktur til anlegget som også kommer naboene til gode og vi støtter lokale aktiviteter for barn og unge. Slik blir det lettere også for andre å livnære seg her og videreføre tradisjonene i området. Dette er ikke noe sjøsamekort eller et spill, slik Hansen hevder. For barna mine som nå får vokse opp på hjemplassen er dette helt reelt.

Det er direkte useriøst av Hansen å anklage Grieg Seafood for å undersøke ansattes etnisitet og å gjennomføre gentester. Vi sjøsamer i selskapet er stolt over vår bakgrunn – det er selvsagt ikke noe vi legger skjul på. Hver og en lever ut sin identitet akkurat som han eller hun ønsker. Vi fortalte selv Rogaland Fylkeskommune om vår sjøsamiske bakgrunn da de var på befaring på Vedbotn før vedtaket. Hansen og Mearrasiida snakker ikke på vegne av alle sjøsamer, selv om han ser ut til å tro det. Vi er mange som støtter næringsliv og nye arbeidsplasser i de tradisjonelle områdene, og som mener at gjennom godt samarbeid og gode løsninger kan ny aktivitet leve side om side med naturgrunnlaget for sjøsamisk kultur. Slik sameksistens er avgjørende for at fremtidige generasjoner også skal kunne leve ut den sjøsamiske identiteten, ikke bare se den på et museum. 

Thor Jørgen Olli Marceliussen

Driftsleder i pappaperm på Vedbotn i Grieg Seafood og stolt sjøsame

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse