Annonse
Det oppleves som utmattingstaktikk når det eneste som kommunen har av virksomhet på Sjursnes stadig vekk foreslås nedlagt, fjerna eller redusert, heter det i brevet fra Sjursnes utviklingslag. Bildet viser Sjursnes skole. (Foto: Are Medby)

Skal kunstprosjekt i byen gå foran bevaring av et levedyktig bygdesamfunn?

Åpent brev til Tromsø kommune, ang. forslag om nedlegging av Sjursnes skole.

Vi opplever ikke at Tromsø kommune er en distriktsvennlig kommune som arbeider for å beholde bygdene som levende samfunn. Tvert imot.

Sjursnes utviklingslag har gjentatte ganger de seneste årene måtte kjempe mot forslag om nedlegging av skolen på Sjursnes, seinest i 2015. Slik ble det også i år. I arbeidet mot forslaget om nedleggelse i 2015 ble formannskapet invitert på busstur gjennom skoleruta og informert om forholdene langs vegene. Rasfare var og er sammen med kjøreavstanden de viktigste argumentene mot å flytte elevene fra Sjursnes til Ramfjord. Formannskapets medlemmer som var med på bussrunden i 2015 uttrykte bekymring for å påføre elever og pårørende den belastninga som en flytting til Ramfjord ville gi.

Vi opplever ikke at Tromsø kommune er en distriktsvennlig kommune som arbeider for å beholde bygdene som levende samfunn. Tvert imot. Det oppleves som utmattingstaktikk når det eneste som kommunen har av virksomhet på Sjursnes stadig vekk foreslås nedlagt, fjerna eller redusert. Dette gjelder både skolen og Boog Servicesenteret med hjemmetjenesten og legekontor. Det føles meningsløst å måtte kjempe mot våre folkevalgte som ideelt sett skal arbeide for oss, men som vi opplever ikke har forståelse for hva som må være til stede for at vi skal ha et levedyktig bygdesamfunn i utkanten av Tromsø kommune.

Denne gangen skal det spares 1,2 millioner på å flytte 5. – 10. klassetrinn til Ramfjord skole. Det er nøyaktig samme beløp som Tromsø kommune har avsatt til kunstprosjekt ved Sommerlyst barne- og avlastningsboliger. Dette er bare et eksempel på hvilke prioriteringer som blir gjort, og det er uforståelig for oss at noe slikt skal gå foran å beholde skolen på Sjursnes.

Vi har ikke kunnskap om hvordan besparelsen på 1,2 millioner er kalkulert. Uansett er det småpenger i forhold til den prisen som barn og foreldre må betale. Skoleelevene får reiseavstand på opptil 160 km/dag. Det betyr minimum 2 timer i buss hver dag, for de som får lengst veg vil det bli 3 timer i buss daglig. Dessuten vil alt skole-hjemsamarbeid bli vanskeliggjort av den store avstanden.

Vi vant kampen i 2015 om å beholde skolen på Sjursnes, men det ser ut som det blir en kortvarig seier. I 2015 tok politikerne hensyn til den lange bussreisen for barna forbi flere rasutsatte områder. De som ønsker å sette seg inn i saken kan spørre sine partirepresentanter om hva som var årsaken til at de ombestemte seg den gangen. Avstanden er den samme og rasfaren er fortsatt like stor. Vår oppsummering av turen kan leses her. 

Vi føler at denne gangen er det satt ekstra fart i arbeidet med nedlegging av skolen. Vi har kun fått informasjon om forslaget gjennom avisene. Ingenting er formidlet til utviklingslaget og det er merkelig at vi skal utelates i saken. På Tromsø kommunes hjemmeside står følgende: «Utviklingslagene er høringsinstans i viktige saker for lokalsamfunnet og kan fremme saker til behandling i kommunen.» Skal dette være mer enn en floskel så må vi få muligheten til å uttale oss ved at aktuelle sakspapir blir lagt fram for oss på en skikkelig måte.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse