Annonse

Skadelig for reiselivet

Et «nei» til Arctic Center er et «nei» til videre vekst og posisjonering for Tromsøregionen, og er skadelig for reiselivsnæringen i hele Nord-Norge. Arctic Center er et vel gjennomtenkt prosjekt. Beliggenheten nær en levende by, vil gjøre Tromsøregionen til et enda mer attraktivt reisemål. Dette vil gi økt verdiskaping og positive ringvirkninger for hele regionen. Med god planlegging mellom Arctic Center og de offentlige instanser, kan vi sikre at dette blir et bærekraftig prosjekt for hele Tromsøregionen.

I Tromsø kommune sin nylig vedtatte strategiplan for utvikling av reiselivsnæringa, er det formulert at reiselivsnæringen ønsker å utvikle reiselivstilbud som er bærekraftig og bidra til sosial, kulturell, miljømessig og økonomisk verdiskaping, og som gir helårige arbeidsplasser.

Når Arctic Center er ferdig, skal det skape 100 nye private arbeidsplasser. Det er 5 % av de totalt 2000 private arbeidsplasser Tromsøregionen Næringsforening har satt som et mål.

Som den inngangsport til en opplevelsesrik region, er et slikt reiselivs- og opplevelsesanlegg i Tromsø et viktig og riktig tiltak for å styrke vår posisjon. Et slikt skianlegg hører naturlig til i et moderne og urbant Arktis, og vil forsterke vårt omdømme nasjonalt og internasjonalt som en attraktiv vinterdestinasjon.

Bærekraftig utvikling av reiseliv omfatter mer enn det viktige miljøperspektivet. Det er en balanse mellom miljømessige, sosiale og økonomiske forhold. Arctic Center kan bidra til utvikling av lokal økonomi og ikke minst fremme bolyst og trivsel med et fantastisk tilbud til lokalbefolkningen som kompletterer dagens muligheter.

Tilbudene Arctic Center planlegger, styrker skuldersesongene i Tromsø, særlig i april og mai. Tromsø som reisemål har utfordringer med å tiltrekke seg gjester i disse periodene, og skianlegget kan bidra til å forlenge vintersesongen. Det vil være et viktig bidrag i arbeidet med å bli en bærekraftig helårsdestinasjon. Det er positivt for hele byen, hoteller, restauranter og kultur- og opplevelsestilbud for øvrig. Arctic Center vil berike tilbudet til fastboende og dermed øke bolysten til de som bor her, samt å gjøre byen og regionen vår enda mere attraktiv for næringsetablering og nye tromsøværinger.

Mangfoldet av tilbud gir oss mulighet til å konkurrere med Levi og andre vinterdestinasjoner. I dag er Levi fullbooket av nordmenn fra februar til april. Lykkes vi med dette, vil vi styrke den regionale verdiskapingen. Hele region vil dra nytte av trafikken ved å kombinere opplevelser på Arctic Center med tilbud i for eksempel Lyngen eller indre Troms.

Erfaringer fra lignende etableringer er at hyttefolk/hytteeierne får et eierskap og en tilhørighet til området, og er opptatt av å ivareta området rundt hyttebyen på en best mulig måte. Dette øker trivselen også for de som bruker området til dagsturer. En blanding av utleie og faste fritidsboliger vil være positivt for trivsel og utvikling.

Vi ser fra andre destinasjoner at alpinanlegg gjør stedet mer attraktivt også for lokalbefolkningen. Et nært eksempel er Målselv Fjellandsby. Her har lokalbefolkningen fått nye og flere bruksmuligheter for fjellområdet både sommer og vinter. Her har hytteeiere og lokalbefolkning i fellesskap utviklet områder som tidligere var lite tilgjengelig og følgelig lite brukt.

Å «finne seg selv» gjennom å bruke naturen som rekreasjonssted øker i attraktivitet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er et mål i bærekraftarbeidet å utvikle naturbaserte reiselivstilbud der det allerede er attraktivt for lokalbefolkningen å være. Dette for å styre trafikken vekk fra områder der vi ikke ønsker stor belastning. I Tromsøområdet er vi beriket med mange uberørte områder som er velegnet for familieturer i fred og ro, sommer som vinter. Arctic Center tar ikke bort denne muligheten, det tilfører noe nytt. I et folkehelseperspektiv vil et slikt senter bidra til at flere enn de som liker å gå på langrennsski får et godt tilbud.

En realisering av Arctic Center vil være positivt for både bokvaliteten og folkehelsa.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse