Annonse
Vi i Tromsø FrP ønsker å gjøre det lettere for folk flest å få bygge der det allerede står hus, vi ønsker å gjøre det mulig for de som bor i distriktet innenfor LNFR område å få mulighet til å bygge, videreutvikle og investere i egen eiendom, skriver Frps Sol Maria Haugan. Bildet viser Ersfjorden på Kvaløya. Foto: Ole Åsheim

Det skal bo folk i husan!

Tromsø Kommune har mange innbyggere som bor i distriktet, og store deler av disse områdene er i kommuneplanens arealdel definert som LNFR-områder. Det vil si at de skal være avsatt til og ivareta landbruk, natur, friluftsliv og reindrift. Det er vel og bra at kommunen ønsker å sørge for at vi har områder der landbruk skal kunne drives, at vi kan gå til fjæra der det er naturlig, og at rein skal få beite i fred.

Men så er det nå slik at det faktisk også bor folk i disse områdene, en god del folk faktisk. Og skulle du være så heldig at du har et hus der, ja så må du søke om tillatelse til stort sett alt. Rive, bygge på, utvide litt, et tilbygg, garasje osv. Bestemmelsene slik de er i dag, vil ofte føre til et negativt svar, så lenge du ikke driver innenfor næringa, og jeg spør bare: Hvor mange driver gårdsdrift og kan få lov til å bygge uten dispensasjon fra reglene?

Nei det e ikke så mange! Så da sitter vi igjen med de som har arva ett hus, kjøpt en gammel kåk, eller vært så heldig å klart å sikra seg et hus der man har litt tumleplass i hagen og uten at man ser hva naboen lage til middag… Alle disse bør få mulighet til å bygge og bo!

Vi i Tromsø FrP ønsker å gjøre det lettere for folk flest å få bygge der det allerede står hus, vi ønsker å gjøre det mulig for de som bor i distriktet innenfor LNFR område å få mulighet til å bygge, videreutvikle og investere i egen eiendom. Vi vil jobbe med å få endret praksis og bestemmelser slik at folk og næringsliv, kan få positive svar ved byggesøknader også i distriktet.

Tromsø FrP er for en mer effektiv ja-kommune!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse