Annonse
Til tross for at Troms og Finnmark blir én fylkeskommune, er det fortsatt finnmarkinger som skal styre FEFO.

Skal Finnmark bli en koloni under Troms?

Troms og Finnmark Venstre lover velgerne at vi ikke skal svekke Troms og Finnmarks interesser ved å demontere det nye fylkestingets makt slik dessverre noen partier har tatt til orde for.

I Sagats leder «Solberg-regjeringas nye kolonilov» tar avisa opp de kommende valg av medlemmer i FEFO-styret. Sagat antyder at den tekniske lovendringen om valg av medlemmer er gjort utelukkende for å ramme Finnmark. Ja, ikke bare skal den ramme oss som bor i det som fortsatt vil være det geografiske Finnmark. Endringen skal også gjøre dette området til en koloni!

Vi vet ikke om redaktøren tror helt på det han skriver. En koloni er i følge Store Norske Leksikon «.. bosetning utenfor en stats grenser, grunnlagt av utvandrere.»

Finnmark kommer fortsatt til å være innenfor den norske stats grenser. Den eneste vi har hørt ta til orde for at Finnmark skal opprettes som egen stat, er den samme Sagat-redaktør.

I 2005 vedtok Stortinget Finnmarksloven. Den var ment å ordne opp i gammel urett ved at tidligere Statsskog-eid land i Finnmark skulle overføres til innbyggerne her. Finnmarkseiendommen (FEFO) forvaltet heretter de 96 % arealer som Statsskog tidligere tjente gode penger på.

Finnmarksloven hadde et viktig vilkår; styret i FEFO skulle kun bestå av finnmarkinger bosatt i Finnmark. Tre skulle velges av Sametinget og tre fra fylkestinget.

Det var ikke noe vilkår at de som velger disse til styret skulle være bosatt i Finnmark.

For Sametinget ville det vært et umulig krav da de fleste i Sametinget har adresse utenfor Finnmark. Sametinget har derfor valgt sine 3 representanter uten at det noen gang er blitt kritisert at et flertall utenfor Finnmark er med og foretar valget.

Når Troms og Finnmark fra 1.1.2020 blir en sammenslått fylkeskommune, kan ikke den gamle paragrafen i Finnmarksloven om at 3 av FEFOs styremedlemmer skal velges av Finnmark fylkesting lenger gjelde. De må velges av det eneste fylkestinget vi da har som har myndighet til å velge de 3 fra Finnmark; fylkestinget i Troms og Finnmark. Dette er selvsagt kun en teknisk endring.

Vi skjønner at både fylkesordfører Ragnhild Vassvik og Aps ordførerkandidat i Tana, Helga Pedersen, i et valgår gjerne vil skremme innbyggerne i Finnmark med at alt fra regjeringen kun er ment å ramme Finnmark. Men heller ikke deres mistenkeliggjøring av den rene tekniske endringen er basert på annet enn skremsler.

I følge Sagat vil altså dette være å la Troms bli en ny kolonieier som bestemmer i Finnmark. Her ser redaktøren spøkelser i mørket til tross for at midnattssolen skinner på høylys natt.

I det nye fylkestinget vil det være en valgnemnd som innstiller på hvilke representanter i Finnmark som skal velges i FEFO. Vil Troms (om de skulle få flertall i det nye fylkestinget) da sette inn sine «kolonister» der?

Vi kan kun svare på vegne av Troms og Finnmark Venstre, og føler oss trygge på at svaret fra de andre partiene blir det samme:

Det er KUN aktuelt å velge blant kandidater bosatt i Finnmark og som er foreslått fra kommuner i Finnmark. For vår del i Venstre vil vi kun velge blant de forslag som kommer fra våre tillits- og folkevalgte i Finnmark, og vårt felles fylkesstyre vil komme med forslag til vår fylkestingsgruppe om hvem vi innstiller på. Det er helt uaktuelt å foreslå noen fra Troms inn i FEFO – også fordi det er i strid med Finnmarksloven, også etter denne siste tekniske endringen.

Sagat har forøvrig en viktig påminnelse om Finnmark Venstres godt begrunnede alternativ til FEFO før Stortinget gjorde sitt vedtak i 2005: Kommunemodellen.

Den innebar at tidligere Statskogs arealer i Finnmark ble gitt kommunene. Da ville kommunestyret som et representativt organ også for de samiske interessene kunne få direkte styring over naturressursene gjennom Plan- og bygningsloven, slik Fjelloven fungerer i en rekke kommuner sørpå.

Dessverre var verken Sametinget eller Finnmark fylkesting enig med Venstre. De valgte - og fikk Stortingsflertallet med på å opprette FEFO. Vi mener at dette organet har blitt en betydelig grunneier hvor i praksis administrasjonen og de 6 styremedlemmene utøver makta alene med liten innflytelse fra et viktig folkevalgt organ som fylkestinget.

Troms og Finnmark Venstre hilser velkommen en debatt om en bedre lokalforvaltning, men må som de øvrige partier godta at Stortinget i 2005 vedtok gjeldende Finnmarkslov og at den fortsatt gjelder.

Vi går til valg på å styrke Troms og Finnmark som «Norges viktigste region». Vi grenser til tre naboland og til et av verdens viktigste havområder. Det nye fylkestinget for Troms og Finnmark blir en svært viktig maktfaktor som Stortinget nå må lytte til. Dessverre var de tidligere fylkestingene så små og politisk svake at Stortinget lyttet mest til de store rundt Oslo.

Troms og Finnmark Venstre lover velgerne at vi ikke skal svekke Troms og Finnmarks interesser ved å demontere det nye fylkestingets makt, slik dessverre noen partier har tatt til orde for. Reversering bringer aldri siviliserte samfunn framover.
En stemme til Venstre er en stemme til ny distriktsoptimisme i «Norges viktigste region»!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse