Annonse
Turistene hadde ikke vært så mange i Norge, uten mikrobedriftene i distriktene. Fylkeskommunen må sikre at RUP-midler kommer til disse bedriftene, skriver Sylvi Jane Husebye.Her tilbereder TV-kokk Gordon Ramsay kongekrabbe under et besøk hos en liten reiselivsbedrift i Finnmark. Foto: Anniken Espelund, iFinnmark

Skal Finnmark sponse Oslo via Innovasjon Norge?

Hva skal vi med et Innovasjon Norge (IN) som ikke har som mål å utvikle distriktene? Forslag til ny eieravtale mellom staten og fylkene inneholder en stille revolusjon som sentraliserer IN over mot å være en vanlig bank. Skal da fylker, som Finnmark, gi sine bedriftsutviklings-midler til IN? Finnmark fylkesting sa nei takk nå i desember, og vi vil nå se på andre måter for å utvikle våre bedrifter og grundere.

Fylkeskommunen får statlige midler for å utvikle bedrifter og støtte grundere. Disse pengene skal gå til nettopp dette: Bedrifter og grundere. Også i distriktene. For distriktsfylket Finnmark, vil det å gå inn på forslaget til ny avtale, bety at disse pengene kan forsvinne til større bedrifter sørpå. For eksempel i Oslo.

Før var målsettingen for Innovasjon Norge å “…utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter…”  En tidligere ordning hadde målsettingen tydelig i navnet: Distriktenes Utbyggingsfond. Nå ser det ut som at Innovasjon Norge skal bli et mål i seg selv. Forslag ny målsetting: “Eierne er enige om å utvikle selskapet som den sentrale virkemiddelaktøren i næringspolitikken”.

Det er merkelig. Man kan skjønne at Næringsdepartementet ønsker å utvikle IN i den retningen. Men skal fylkeskommunene bruke sine utviklings-midler til å oppfylle departementets oppgaver?

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og IN direktør Anita Krohn Traaseth er nok ikke enig i denne tolkningen. Man forutser lange svar med gode intensjoner om å utvikle og hjelpe alle distrikter. Men det hjelper ikke med fagre ord i festtaler, hvis det ikke står svart på hvitt i avtalen at også distriktene skal utvikles.  

For vi ser at sentraliseringen har allerede begynt: INs regionale styrene er tatt bort. IN FInnmark ble lagt inn under IN Arktis, og ledelsen sitter nå utenfor Finnmark. Arbeidsstokken i Finnmark minker. 

Regionale utviklingsmidler (RUP-midler) er en del av statlige overføringer til fylkeskommunene. I løpet av de siste fem årene med blåblått styre har denne potten blitt kuttet til under 50% av opprinnelig. Slik at fylkeskommunenes muligheter for å utvikle egne bedrifter allerede har blitt dramatisk kuttet.

Finnmarks små- og mikrobedrifter er viktige byggesteiner for for eksempel internasjonal turisme. De gir kanskje ikke så stort pengemessig overskudd, men skaper arbeid, skaper verdier. Opprinnelige små bedrifter får kongekrabber og andre verdifulle saker opp av havet og levende ut til Japan, ja, hele verden.

Våre bedrifter opprettholder lokalsamfunnet slik at  kinesere og tyskere får opplevelser i verdensklasse: Bade blant kongekrabber i ishavet. Oppleve nordlys eller fuglefjell. Nyte lokal gourmetmat på vei til Nordkapp.  Turistene hadde ikke vært så mange i Norge, uten mikrobedriftene i distriktene. Fylkeskommunen må sikre at RUP-midler kommer til disse bedriftene. Disse er hovedmålgruppen.

Den nye IN-avtalen vil også binde fylkeskommunene til å være med på Innovasjon Norges ulike programmer. Våre RUP-midler kan da tvinges inn i nasjonale ordninger, der våre små distriktsbedrifter ikke har praktiske muligheter for å søke.  

Derfor har Finnmark arbeiderparti fått med seg Finnmark Fylkesting på å vedta at fylkeskommunen nå skal se på andre løsninger for å fordele sine midler til næringsutvikling.

En mulighet er å ta tilbake oppgaven inn i egen organisasjon. Regionreformens “Oppgavemelding” ikke særlig lovende eller konkret på overflytting av oppgaver til regionene. Så ironisk nok må de lovnader fra den blåblå regjeringen, om at det skal komme nye oppgaver og arbeidsplasser til fylkeskommunen, forsøkes oppfylles av oss selv. Det å ta tilbake styringen og organiseringen av bedriftsrettede støtte, er en slik mulighet.  

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse