Annonse
Det er grunn til å spørre om Loppa-legene har latt seg bruke i et uformelt politisk nettverk for å styrke utviklingen av Hammerfest på bekostning av et forsvarlig helsetilbud i fylkets største by, Alta, hvor hovedtyngden av pasientene bor, skriver altaværingen Svein Aasegg. Bildet viser kommunesenteret i Loppa, Øksfjord. Foto: Nordlys

Skal helsetilsbudet i Alta styres fra Loppa?

Etter flere akutt-turer med hjertet i halsen til UNN via Hammerfest - har jeg med grøss lest Altapostens oppslag for 16.2.18. Der går den 43-årige leder i Finnmark Legeforening (FL), Paul Olav Røsbø (i halv stilling som kommunelege i Loppa under kommuneoverlegen Olav G. Ballo samme sted) på nytt friskt ut i media. Her forkynner Røsbø freidig nok, på tvilsomt vis, nok en gang at Finnmark Legeforening (FL) mener at «Altas befolkning har et godt og forsvarlig akuttilbud». Dette er en påstand som nå er tilbakevist som usann fra flere pålitelige hold og utallige beskrevne risikable og alvorlige hendelser som faktisk har skjedd. Forunderlig nok har Stortinget likevel indirekte bifalt påstanden. Det har skjedd selv om Helse Nord skammelig nok har nektet å konsekvensutrede hva som er et forsvarlig akuttilbud i Vest-Finnmark.

Fra før vet vi hvor Røsbøs sjef, overlegen Ballo står. Greit nok at de to sammen med en tredje lege - i sterkt reduserte fastlegestillinger - har fått til god legedekning i Loppa – og som passer godt både for de vel 900 pasientene der og de tre legene som er gitt unike muligheter til å drive med andre sysler. Fint vil det da være at legene der ikke nytter frigjort kapasitet til å motarbeide et forsvarlig helsetilbud i Alta.

Ut over hva Ballo har gått ut med i media om å begrense helsetilbudet i Alta, har nå Røsbø som leder for FL flittig uttalt seg svært positivt om bygging av nytt sykehus i Hammerfest. Samtidig anbefaler han måtehold med forbedring av helsetilbudet i Alta. Dette har nå gått så langt at forholdet reiser spørsmål om Loppa-legene har latt seg bruke i et uformelt politisk nettverk med hensikt om å styrke utvikling av Hammerfest by på bekostning av forsvarlig helsetilbud i fylkets største by – hvor hovedtyngden av pasientene bor? Og hvilken vekt kan vi da tillegge deres mening? At leder for allmenlegeutvalget i Alta, Irene Leinan, ikke vil kommentere Røsbøs påstand, tyder på mye ugler i mosen og at legene i Finnmarks største by ikke ønsker å avsløre sin uenighet med sitt fylkesstyre .

Tar vi så en titt på sammensetningen av styret i FL, så er der kun tre styremedlemmer: Røsbø som leder, allmennlege i Kirkenes Axel Lupton og overlege ved H-fest sykehus Ingrid Wæraas Rønning. (Altså som vanlig: ingen fra Alta). Varamedlemmer er: 1) Astrid Teigland, Nesseby, 2) Olav G. Ballo, Øksfjord. Dessuten disse ikke rangerte: 1 vara fra Kautokeino, 1 fra Alta og 3 – tre – fra H-fest. Altså har de 3 Loppalegene klart å få inn de 2 mest dominerende tillitsvalgte i FL – mens 23 praktiserende fastleger i Alta er manipulert vekk, og kun gitt 1 urangert vararepresentant. Joda, har det ikke vært slik hele veien?

Og da må det kunne spørres: Hvilken vekt og tillit skal besluttende politikere og pasientene tillegge lederen i ministyret i FL – og han og vara nr. 2 overlegen i Loppa, når de to stadig fremtrer som aktive støttespillere for et nytt stort sykehus i Hammerfest til 2-3 milliarder – på bekostning av et bedre og sikrere helsetilbud der pasientflertallet bor – og hvor det stadig øker mest.

Ja, i et oppslag i iFinnmark 14.11.2016 røpet Røsbø at han hadde gjennomgått «idefaserapporten fra Sykehusbygg HF for Hammerfest sykehus» - at han var «bekymret for at Hammerfest sykehus bygges for lite» og at det burde vært 3000 m2 større. Videre sa han da: «Vi er sterkt bekymret for at befolkningen i Vest-Finnmark skal få et dårligere sykehustilbud som konsekvens av å bygge et for lite sykehus i Hammerfest».

Og jeg tør da spørre: Hvordan fikk han fatt i rapporten - som ellers var hemmelig, og hvilken faglig tyngde har han så bak seg om forholdene i Alta? Ikke har jeg funnet at han har hatt fastlegepraksis i fylkets største by. Men han har - som Ballo - bostedsadresser både i Øksfjord og Alta. I tillegg driver Røsbø et privat konsulentfirma registrert i 2007 med oppgitt bransjeformål: «Helsetjenester. Leger». Foretaket har egen og særskilt besøksadresse i Alta. For en legmann - og mange pasienter med meg - er det vanskelig å forstå hvordan lederen av FL kan være habil nok - og har nok faglig erfaring - til å uttale seg om helsetilbudet i Altaområdet?

En annen sak om hvordan Alta - og legene her - på død og liv knebles, er at et flertall (mot Altas stemmer) i Finnmark Arbeiderparti i sitt siste årsmøte utnevnte Olav G. Ballo til å lede et utvalg i Finnmark Ap som skal jobbe for et tilpasset helsetilbud for Altaområdet. Til det er bare å si at dersom meningen var å høste tillit blant velgere og pasienter i Alta – så skal det mye til for å finne et mer inhabilt politisk valg! I det minste avsløres at saken er betydelig politisk betent. Jfr. her også Ballos uttrykte harselas med helsetilbudet i Alta og Altapolitikerne på et mye omtalt møte i Hammerfest i fjor.

Kan håpet være at det blir behøvelige endringer i sammensetningen av både Finnmark LF, Finnmark Ap og Finnmarkssykehusets styre med deres nybygg - når den nye fylkesregionen nå skal organiseres?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse