Annonse
MDGs Askild Gjerstad mener at 0-alternativet (fortsatt ferjedrift) ikke vil påføre fylkeskommunen særlige investeringskostnader. Jeg anbefaler han å ta en studietur til øyriket for virkelighetsorientering, skriver Hans Berge Holmeslet. Foto: Bengt Nielsen

Man skal ikke gå baklengs inn i framtida

Askild Gjerstad har i et par avisainlegg i Nordlys fått det for seg at hvis Langsundforbindelsen bygges, blir fylkeskommunens økonomi rasert for tiår framover. Det vil jeg se litt nærmere på.

I stedet for å gi penger til ferjedrift har staten sagt at hvis fylkeskommunen  heller  bygger ei bru eller en tunnel, kan staten dekke avdrag på lån i inntil førti år for ferjedriftsmidlene.  Beløpet prisjusteres med 2,5 % årlig.
Etter den gamle ferjeavløsningsordninga kunne Langsundforbindelsen fått ca 1, 4 milliarder totalt over en 40 -årsperiode.
I 2018 kom det nye regler. Der sier kommunaldepartementet:

«Når vi beregner hvor mye et ferjeavløsningsprosjekt kan utløse i årlige  ferjeavløsningsmidler, trekkes økt rammeoverføringer som følge av endringer til veinett fra, fordi fylkeskommunen ikke skal ha «dobbekompensasjon» for dette.» Det som trekkes fra, legges i sin helhet inn i fylkets ordinære rammeoverføringer.

Det bør berrolige Gjerstad og andre som har vært engstelige for større vedlikeholdsutgifter ved tunnelbygging. Økning i rammeoverføringa gir et godt dekningsbidrag til utgiftene.

Ferjeavløsningstilskuddet etter ny ordning anslås for Langsundforbindelsen  å utgjøre om lag en milliard. Byggekostnader med fratrekk av MVA-kompensasjon og bompenger utgjør det langsiktige lånebehov for fylkeskommunen. Det er hevet over en hver rimelig tvil at en milliard kroner vil være tilstrekkelig til avdragene på et slikt lån.

Gjerstad gjør et nummer av det er fylkeskommunens ansvar å betjene dette lånet. Javel. Men jeg må spørre: Hvilken risiko løper man ved å oppta et lån der fylket  har en bindende kontrakt der staten tar avdragene? Økt tilgang på  ferjeavløsningsmidler  (2,5 % stigning pr. år), gir  dessuten prosjektet  etter få år  et betydelig overskudd.

Gjerstad mener at 0-alternativet (fortsatt ferjedrift) ikke vil påføre fylkeskommunen særlige investeringskostnader. Jeg anbefaler han å ta en studietur til øyriket for virkelighetsorientering.

Start en fredag ettermiddag på Hansnes, der ferjekøa okkuperer halve fylkesveibredden, av og til i flere hundre meters lengde. Ved permanent ferjedrift kan det ikke fortsette slik. Det må ei ny fil til. Finn ut hva den vil koste.

Vannøy-ferja (MS Malangen) kan ikke legge til kai ved Reinskar ferjeleie. Det svekker beredskapen.Ta en prat med mannskapet og spør hvorfor. Du vil få til svar at da brusystemet ble bygd en gang på 90-tallet, ble det lagt en betongbjelke under bilbrua. Det gjør at  moderne ferjer som har utstikk under bilbrua, slik som Malangen har, ikke kan gå til kaia. I tillegg er det så  grunt innerst  at ei ferje av noen størrelse støter på fjell.

Fortsett turen  til Reinøya og ta kontakt med  Tom-Arild Ottesen. Han har siden 2006 vært teknisk inspektør i Hurtigruten/ Torghatten Nord. Han  har faglig tyngde.

Spør han hva som må til for at ei moderne ferje skal kunne anløpe på Reinøya. Han vil svare deg at ferjeleiet må byttes ut med et som har lengre bilbru, er bedre tilpasset nye og breiere ferjer. Som følge av høyrer vannstand i framtida, må også anlegget løftes opp for å unngå springflo.

Avslutt med å bringe klarhet i hvor mange titalls millioner som må til for å elektrifisere ferjeleiene på Reinøya og på Hansnes. Stortinget har sagt at ved neste anbudsutlysing av ferjekontrakter skal det stilles krav til 0-utslipp.

Hvis Gjerstad etter dette fortsatt mener at 0-alternativet  ikke vil påføre fylkeskommunen investeringskostnader, er det ingen som tror han.

Min påstand er at her trengs investeringer i hundremillionersklassen. Til forskjell fra låneopptak for Langsundforbindelsen, er det fylket som må besørge både renter og avdrag.

Og å bruke penger på denne måten er å gå baklengs inn i framtida.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse