Annonse
De aller fleste som kommer med ferga fra Vannøya til Hansnes skal videre til Tromsø, enten med buss eller bil, og for disse vil kostnadene ikke bli mye større enn i dag. Etter noen år vil reisa bli billigere enn i dag fordi bompengene vil være borte, skriver SVs Svein-Egil Haugen.

Skal Karlsøy Sp stille seg i veien for Langsundforbindelsen?

Lest med litt vrangvilje kan det nå se ut som Sp-laget på Vannøya med dette åpne brevet har tatt mål av seg til å stille seg «i veien»! Mye av brevet er nesten spekulasjoner i krisemaksimering – andre deler er reelle problemstillinger som må finne sine løsninger underveis.

Karlsøy Senterparti er bekymret for konsekvensene av Langsundforbindelsen. Vi andre er mer bekymret for at Langsundforbindelsen ikke blir bygd.

Til Senterpartiet sin opplysning: Det har ikke «vært snakk om» Langsundforbindelsen i 30 år – den har vært vedtatt bygd av fylkestinget og et stort sett enstemmig kommunestyre i Karlsøy i over 30 år. Flere ganger underveis har flaggene gått til topps og marsipankaker vært spist fordi «nå blir det oppstart på tunnelen»!

Langsundforbindelsen vil binde Karlsøy kommune sammen på en helt ny måte og skape nye muligheter for bosetting og næringsutvikling i hele området Ringvassøya – Reinøya – Karlsøya – Vannøya. Man ser hvordan områder som har fått sin fastlandsforbindelse blomstrer. På Ringvassøya, som fikk sin løsning med Kvalsundtunnellen i 1986, blomstrer næringslivet og folketallet øker, mens de andre øyene sliter med dårlige kommunikasjonsløsninger og synkende folketall til tross for et robust næringsliv.

I 2015 var hele organisasjonen på plass og anbudet ute og det var klart for bygging – men så kom det noe i veien! Og noe i veien har det kommet mange ganger – derfor har det nå gått over 30 år!

Lest med litt vrangvilje kan det nå se ut som Sp-laget på Vannøya med dette åpne brevet har tatt mål av seg til å stille seg «i veien»! Mye av brevet er nesten spekulasjoner i krisemaksimering – andre deler er reelle problemstillinger som må finne sine løsninger underveis.

Jeg velger derfor å tolke brevet slik at Karlsøy Senterparti ikke er ute etter å stoppe Langsundforbindelsen, men vil være med på en diskusjon om gode kommunikasjons-løsninger for øyriket i framtida. Dette er jo også nedfelt i valgprogrammet til Karlsøy SP, der det heter at man går inn for videre fastlandsforbindelse til Vannøya og Karlsøya, bedre kollektivløsninger og tre skift på ferga etter at Langsundforbindelsen er bygd.

At man skal ha bussrutene mellom Reinøya og Hansnes på plass mange år før Langsundforbindelsen er bygd, ja til og med før den er endelig vedtatt, er jo å legge lista høyt. Men det er åpenbart at det må sørges for skikkelig kollektivtilbud til og fra Vannøyferga – at de skulle kunne bli dårligere enn de er i dag, er vel bortimot umulig! Detaljene i kravene til bussruter må vi diskutere i fellesskap i kommunikasjonsutvalget og etterhvert i kommunestyret. Det har bare føltes litt lite presserende å bruke tid på det, siden det er så langt fram til en virkeliggjøring. Jeg skjønner likevel problemstillinga, den har vært diskutert flere ganger og den blir på nytt tema i kommende møter i kommunikasjonsutvalget.

Rykter om skredfare på Reinøya har versert og blir nevnt i brevet. Reguleringsplanen for veien mellom tunnelen og fergeleiet på nordspissen av Reinøya er grundig behandla og vedtatt for mange år siden. I denne prosessen har det meste av fagfolk vært involvert – og som en ekstra trygghet kan det slås fast at det aldri har gått skred over veien «i manns minne». Så den ballen kan legges død, som det heter.

Et reelt problem er at utgiftene til ferge, bil og tunnel vil bli relativt store for de som i dag faktisk reiser gratis mellom Vannøya og Hansnes. Noen er så heldige i dag at de kan sette bilene sine på fergeleiet på Vannøya, ta ferga gratis til Hansnes og spasere på jobb på rådhuset eller sykehjemmet. Disse få vil uten tvil få en lengre og dyrere reise.

Men de aller fleste som kommer med ferga skal videre til Tromsø, enten med buss eller bil, og for disse vil kostnadene ikke bli mye større enn i dag. Etter noen år vil reisa bli billigere enn i dag fordi bompengene vil være borte.

Det har hele tiden vært en forutsetning at seilingstida til ferga ikke skulle bli mindre når Langsundforbindelsen kommer. Det betyr at anløpsfrekvensen for ferga vil bli betraktelig bedre. Når seilingstida opprettholdes og overfartstida halveres, sier det seg sjøl at rutetilbudet blir vesentlig bedre.

Det fører for langt å gå inn på alle detaljer i ei framtidig kommunikasjonsløsning i Karlsøy i et avisinnlegg, Og det må sies at samferdselsprosjekter som dette er ikke for de utålmodige og for de som bare ser 5 eller 10 år framover og som lurer på de detaljene som de blir nødt til å endre på i livene sine når tunnelene bygges. Dette er prosjekter for framtidas generasjoner, for et annet samfunn som vi ikke vet mye om i dag.

Jeg er glad for at Karlsøy Senterparti avslutter brevet sitt i en konstruktiv tone og ønsker at vi sammen kan finne riktige tiltak «for å motvirke de potensielt negative konsekvensene» av bygging av Langsundforbindelsen. Kanskje det rette forum for videre debatt og konstruktive løsninger kan være kommunens kommunikasjonsutvalg som snart skal ha sitt første møte i denne perioden?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse