Annonse
Satelitt-teknologi, droner og ubemannede fly er blant spesialitetene til det nordnorske forskningselskapet Norut som nå skal styres fra Bergen. Her fra en drone-test i indre Troms. Foto: Norut

Nok en nordnorsk filial

Enda en gang forsvinner eierskapet til en nordnorsk virksomhet ut av landsdelen.

Det nordnorske forskningsselsskapet Norut (Northern Resarch Institute) skal nå fusjoneres inn i det nye, store flaggskipet for anvendt forskning, Norce. Hovedkontoret blir lokalisert til Bergen.

Norce består i dag av de fem selskapene Uni Research, Christian Michelsen Research (CMR), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Agderforskning og Teknova. Nå slutter altså også Norut seg til.

Fusjonen er en naturlig konsekvens av nasjonal forskningspolitikk, som legger opp til større selskaper innenfor anvendt og næringsrettet forskning. Det handler om å vinne fram i en tilspisset konkurranse om forskningsmidler.

Da forhandlingene om sammenslåing startet, lå det i kortene at også geografiske hensyn måtte ivaretas. Altså at lederfunksjoner vil være lokalisert i Tromsø, og være en del av Norce's sentrale ledelse. Slik ser ikke organiseringen ut til å bli.

Det er grunn til stille spørsmål ved hvorfor Noruts hovedeier, UiT Norges arktiske universitet, ikke har sikret ledelsesfunksjoner i Nord-Norge i forhandlinger knyttet til fusjonen. Det er i dag lite som tyder på at Tromsø-miljøet vil ha plass i Norce sin toppledergruppe.

Dermed kan det se ut til filialiseringen av nordnorske selskaper fortsetter på nye områder. Dette er en historie vi kjenner altfor godt fra næringslivet, som dessverre også ser ut til å nådd forskningsselskaper med offentlig eierskap.

Det er verdt å minne om at Norut for rundt 10 år siden var en forskingsgigant med 350 ansatte. Det inkluderte også daværende Fiskeriforskning. Når Norut nå skifter eiere, består staben av rundt 70 personer. Det er også et deprimerende bilde på misbrukte muligheter i nord.

For når eierskapet til Norut nå forsvinner ut av landsdelen, gjenstår kun Nordlandsforskning med sine 45 medarbeidere som et heleid nordnorsk forskningsselskap. At de to universitetene i Nord-Norge i fellesskap ikke har klart å samle seg om et slagkraftig forskningsselskap, må sies å være tankekors. Mye av forklaringen er å finne i særinteresser og de stadige maktkampene mellom miljøer i landsdelen.

Med tanke på at ressurser og aktviteter i nordområdene i økende grad blir et tyngdepunkt i norsk økonomi, må det være lov å forvente at Norce får et sterkt fotavtrykk i nord. Det er ingen grunn til at alt må styres fra Bergen.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse