Annonse
Lovverk utformes på Stortinget, og befolkningen i storbyene har størst innflytelse over hvem som blir våre folkevalgte. Derfor er det viktig at vi som bor lengst unna og skal tilrettelegge for jakt og fangst, bruker vår stemme – både for viltet og jegeren, skriver FeFo-sjef Jan Olli. (Foto: Nordlys arkiv)

Skal urbane verdier prege jakta vår?

Finnmark sin stemme må bli hørt når en ny viltlov skal utformes.

Helt fra de inntil 7000 år gamle helleristningene i Finnmark og fram til vår tid, går det en rød tråd: vi er et folk som høster av naturen. I dag er det mellom 15.000-20.000 jegere, fangstere og fiskere.

Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet inviterte nylig til innspillsmøte for å revidere viltloven fra 1981. Interesseorganisasjoner og andre var invitert til å si sin mening. FeFo deltok også.

Under møtet ble det stilt en rekke spørsmål som også berører oss i Finnmark, ikke minst de som utøver samisk, tradisjonell utmarksbruk:

  • Skal viltloven bestå, eller skal alt som har med jakt å gjøre behandles av en annen lov – som for eksempel naturmangfoldloven?
  • Skal det være lov å jakte i romjula og under påskehøytiden?
  • Skal det fortsatt være vårjakt på ender?
  • Skal det være lov å jakte rype og hare?
  • I hvilken grad skal loven sikre samiske interesser?

Tre av fire nordmenn er grunnleggende positive til jakt, ifølge Natur- og miljøbarometeret til TNS-Gallup 2017. Likevel registrerer vi at urbane verdier, med motstand mot jakt og fangst, stadig gjør seg gjeldende.

Bærere av disse holdningene deltar i betydelig grad for å påvirke prosessen med ny viltlov. Derfor er det svært viktig at vi som er glade i jakt og fangst ikke tar disse rettighetene for gitt.

Samfunnet urbaniseres. Lovverk utformes på Stortinget, og befolkningen i storbyene har størst innflytelse over hvem som blir våre folkevalgte. Derfor er det viktig at vi som bor lengst unna og skal tilrettelegge for jakt og fangst, bruker vår stemme – både for viltet og jegeren.

Sametinget arbeider for å sikre og utvikle samenes språk, kultur og samfunnsliv, og var også invitert til innspillsmøtet.

Vi vil oppfordre Sametinget, interesseorganisasjoner og lokale viltmyndigheter til å ta del i prosessen, slik at vi sammen kan påvirke det framtidige lovverket på en måte som ivaretar finnmarkingers interesser, og samisk kultur og samfunnsliv.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse