Annonse
Vi er mer enn gjerne med på å ta et oppgjør med de betydelige utfordringene vi sliter med i kommunen. Og vi kan vel være enig om at første punkt på agendaen må være å respektere lovlig fattede vedtak i formannskap og kommunestyret, samt å være pådriver for at de blir effektuert? skriver Høyres varaordfører i Kvænangen, Ronald Jenssen (t.h.), her sammen med Jan Helge Jensen (Sp). Foto: Ola Solvang

Skal vi begynne med å respektere lovlig fattede vedtak?

Det handler om kommunens omdømme og det kollektive ansvaret som hviler på oss alle for bygge opp under lokaldemokratiet.

Svar til Ole Engebretsen, kommunestyrerepresentant for Kvænangen Ap:

Ole Engebretsen skriver blant annet i sitt leserinnlegg: - Vi må komme oss bort fra denne latterlige småkranglingen og begynne å ta tak i de utfordringer kommunen står ovenfor. De er betydelige og de kommer.

Jeg kunne ikke vært mere enig, men jeg har en mistanke om vi har en litt forskjellig oppfatning av hva disse utfordringene går ut på.                                             

Engebretsen anklager oss for det første: For å ikke skjønne at det er kommunestyret som er det øverste beslutningstakende organ i kommunen. For det andre: Han påstår at det har vært kjent for hele kommunestyret at stevningen har For det tredje: Han skriver også at vi mener at administrasjonssjefen ignorerer vedtak med støtte fra ordføreren.

Til opplysning så er vi fullt klar over at kommunestyret er det øverste beslutningstakende organ i kommunen, derom hersker ingen tvil. Og som Fylkesmannen i Troms blant annet skriver i sin tilbakemelding til Kvænangen kommune etter kommunemøtet med Kvænangen 16.01.2018.  

- Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker tok opp henvendelsen til Fylkesmannen i Troms fra fire partier i kommunestyret. Hun påpekte at det påhviler samtlige kommunestyrerepresentanter et ansvar for å bidra til at kommunen styres på en god og forsvarlig måte slik at innbyggerne ikke blir skadelidende. Dette forutsetter respekt for ulike roller og ståsteder og respekt for vedtak selv om man tilhører et mindretall og er uenig i beslutningen. Dialog og godt samspill mellom kommunens politiske organer og administrasjonen er en annen sentral forutsetning for å sikre fremdrift og forsvarlig saksbehandling. Å bidra til et godt samarbeidsklima i kommunestyret er viktig for kommunens omdømme og det er et kollektivt ansvar å bygge opp under lokaldemokratiet og derigjennom sikre fremtidig rekruttering.

Etter min mening har vi en stor utfordring i kommunen når det gjelder å respektere vedtak, selv om man tilhører mindretallet og er uenig i beslutningen. Se bare på budsjettvedtaket for 2017, der flertallet i kommunestyret vedtok et budsjett imot Ap sine stemmer. Så å si ingen av disse vedtakene er gjennomført. Istedenfor har ordføreren med støtte fra gruppa sin kjørt utallige omkamper på vedtak, deriblant det nå meget omtalte vedtaket om å gjøre nedtrekk i sentraladministrasjonen. Det er jo som kjent ordfører som setter saksliste til kommunestyre og formannskapsmøter.      

Engebretsen påstår videre at det ikke er sant at det var for liten tid til å søke bistand i forbindelse med stevningen, all den tid stevningen var kjent for hele kommunestyret. Til opplysning så fikk vi en mail fra ordfører den 18.01.2018, der det står at det er tatt ut stevning mot kommunen, og at nærmere orientering vil komme siden. Mailen inneholdt ikke vedlegg med kopi av stevningen. Opplysninger med kopi av stevning fikk vi først overlevert på det ekstraordinære kommunestyremøtet den 12.02.2018, to dager før fristen til å svare Tingretten. Fristen var heldigvis blitt utsatt til den 19.02.2018, så vi klarte så vidt å få svart innen fristen. Hvorvidt kommunestyregruppa til Ap har kjent til hva som sto i stevningen og svarfrist til Tingretten i god til før den 12.02.2018, skal være usagt.

Engebretsen konkluderer også i sitt innlegg med at et vedtak fattet av flertallet i kommunestyret, - «her ved Jenssen og Jensen direkte har ført til at vår kommune har blitt stevnet for retten». Dette er i beste fall en meget interessant vinkling av saken, all den tid det har blitt kjørt utallige omkamper fra administrasjon og politisk ledelse i forhold til denne saken. Senest i september 2017 ga ordfører budsjettvedtaket oppsettende virkning, etter å ha tapt utallige omkamper. I stedet burde kanskje Ap ha skrevet en lovlighetsklage på de deler av budsjettet som de mente var lovstridig. Vedtaket om kutt/omplassering i sentraladministrasjonen vedtatt av kommunestyret i desember 2016 har dermed ikke til dags dato blitt effektuert, til tross for at kommunestyret er det øverste beslutningstakende organ i kommunen.

Så kan man selvfølgelig diskutere hva som er årsaken til at lovlig fattede vedtak i kommunestyret og formannskap ikke blir fulgt opp av administrasjonssjefen og politiske ledelse, slik det skal gjøres.

JA, kjære Engebretsen. Vi er mer enn gjerne med på å ta et oppgjør med de betydelige utfordringene vi sliter med i kommunen. Og vi kan vel være enig om at første punkt på agendaen må være å respektere lovlig fattede vedtak i formannskap og kommunestyret, samt å være pådriver for at de blir effektuert?                                                                                                                                        

Det handler om kommunens omdømme og det kollektive ansvaret som hviler på oss alle for bygge opp under lokaldemokratiet.

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse