Annonse
MSC Meraviglia ved kai i Tromsø i fjor sommer. Hun er verdens 5. største cruiseskip, med plass til 4500 passasjerer og en besetning på 1500. For å holde et slikt skip i drift ved kai, blir det brukt ett tonn drivstoff i timen, og miljøforurensingen blir deretter. Foto: Ragnhild Gustad

Skal vi kaste oss over dritten søringene ikke vil ha?

Søringene vil skjerpe miljøkravene til cruiseskipene. 15 nordnorske ordførere mener det er en “lissepasning” til reiselivet i nord. Helt feil. Den er helt bak mål.

Tar vi invitasjonen helt ut og opptrer som skikkelige idioter, legger vi til en reklamesnutt om «uberørt natur og rein luft» også.

De ti største cruisehavnene i Sør-, Vest- og Midt-Norge har fått nok av forurensing og utslipp fra cruiseskipene. Nå skjerper de miljøkravene til rederier som vil klappe til kai i Oslo, Bergen eller Trondheim, for eksempel.

Dette blir av Erik Joachimsen i Cruise Nord-Norge & Svalbard, samt 15 ordførere i landsdelen, i et innlegg på Nordnorsk Debatt karakterisert som en «lissepasning» til Nord-Norge. Vi skal med andre ord hive oss over muligheten til å ta imot miljøforurensing som søringene vil bli kvitt.

Bakgrunnen er at disse ti havnene, med Bergen i spissen, har besluttet å samle seg i EPI, Environmental Port Index, et system som rangerer cruiseskipene etter hvor mye de forurenser. Dess mer miljøvennlig skipet er innrettet, dess billigere blir det å legge til kai i havna. Er forurensingen høy, blir det dyrt. Rabattene, eller belønningsordningen, skal motivere rederiene til å investere i teknologi som reduserer miljøfarlige utslipp.

Midt inn i dette framtidsrettede prosjektet skal altså vi nordlendinger trampe inn og si til cruiseselskapene:

- Kom heller til oss. Vi vil verken mase eller plage dere med miljøkrav. Hos oss blir det ikke dyrere å røyklegge havnene med miljø- og klimaødeleggende gasser samt svevestøv. Kom, kom!

Tar vi invitasjonen helt ut og opptrer som skikkelige idioter, legger vi til en reklamesnutt om «uberørt natur og rein luft» også.

Bergen har 300 cruiseanløp i året. Det betyr om lag 500.000 passasjerer som totalt sett legger igjen mye penger i byen. Denne delen av turistnæringen vil de derfor beholde. Men de har innsett at cruisetrafikken har sin pris, og at miljøgassutslippene ikke kan fortsette. Derfor skal forurensingen fra skipene koste, alt etter hvor store utslippene er.

Å investere i ny renseteknologi er kostbart. Hvis cruiserederiene får lov til å utsette slike investeringer, eller i verste fall unngå dem, så gjør de det så lenge de kan. Dersom vi i Nord-Norge skal overta verstingene på feltet, så belønner vi de som ikke tar miljøutfordringene på alvor. Det er en ytterst bakstreversk måte å konkurrere om turister på. Det eneste vi oppnår, er å skyte oss sjøl i foten.

Da cruiseskipet «Meraviglia», med 4500 passasjerer og en besetning på 1500 lå ved kai i Breivika i Tromsø sist sommer, brukte det 1 tonn drivstoff i timen for å holde skipet operativt. For å bøte på dette problemet, planlegges det å bruke strøm fra landstrømanlegg i enkelte havner nå. Men strømanlegg tilpasset cruiseskipene blir nødvendigvis svære og dyre. 5-6000 mennesker, som på “Meraviglia”, er som en hel bydel i Tromsø, det betyr stort forbruk og at strømnettet er dimensjonert for det.

I debatten om cruiseskip og forurensing blir det ofte hevdet at miljøteknologien ikke er på plass ennå, og at vi må vise tålmodighet. Teknologien vil uansett komme som følge av nye, internasjonale krav til drivstoff og begrensinger i utslipp. Men kravene kommer ikke av seg selv, det må være mange og sterke pådrivere, og innføringen av EPI i Bergen og de andre ni havnene sørpå, er nettopp en slik pådriver.

Så hva har de 15 ordførerne i Nord-Norge tenkt da de underskrev dette leserinnlegget? Som ordfører skal man selvsagt være opptatt av næringsutvikling, og reiselivet er en veldig viktig næring i nord. Men til hvilken pris? Man kan faktisk mistenke at ikke alle de 15 har finlest dokumentet før de satte signaturen på det. Skulle kanskje gått til Specsavers først?

Miljøteknologien er faktisk kommet et godt stykke på vei når det gjelder cruiseskip. USA har allerede innført omfattende utslippsbegrensninger langs hele øst- og vestkysten. Hele kystlinja er klassifisert som områder med svært strenge krav til utslipp av karbondioksid, svovel og nitrogen. I Nord-Norge har vi ikke lignende krav.

Her ønsker vi alle cruiseskip velkommen, også de som aldri ville fått lov å slippe inn på havna i Miami!

 

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse