Annonse
Dette skal vi rydde opp i, skriver Høyres Rolf-Bjørnar Tøllefsen om etterlønnskonflikten i Senja kommune. Foto: Torgeir Bråthen

Dette skal vi rydde opp i

Jeg ser det strides mot Geir Inge Sivertsen og Fred Flakstad sin etterlønn. Vi som var i kommunestyret 11. desember trodde vi fulgte reglementet som gjelder for Senja Kommune, det lyder som følger, jeg siterer § 12 Ettergodtgjøring ved fratredelse av verv:

“Søknad om ettergodtgjøring avgjøres av kommunestyret selv, men kan ikke gis for lengre tid enn 3 mnd. fra vervet som folkevalgt opphørte. Dersom avgått folkevalgt inntrer i ny stilling etter fratredelse begrenses ettergodtgjørelse til å gjelde inntil 1,5 mnd”.

Så henviser ellers rådmannen til § 8.6 i kommuneloven når det gjelder ettergodtgjøring. Det er her det glipper for meg og flere, § 8.6 i kommuneloven er gjengitt i saksframlegget, men jeg med flere går ikke inn å leser denne paragrafen, og den er heller ikke med i innstillingen. Men der står det, og jeg siterer også her utdrag:

“Retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt”.

Jeg vet at både Geir Inge Sivertsen, Fred Flakstad, rådmannen og de fleste i kommunestyret trodde vi fulgte reglementet til Senja kommune og kommuneloven, og ingen hadde til hensikt å lure noen. Vi vet at vi blir “sett i kortene” hele tiden, og når det blir begått en feil - for det er menneskelig - må det være lov å beklage å rette det opp igjen.

Geir Inge Sivertsen sier han betaler tilbake, og det gjør sikkert Fred Flakstad også visst der er gjort feil, og vi politikere må være mere skjerpet i fremtiden.

Så til Senja Kommunes innbyggere, jeg for min del beklager glippen. Dette skal vi rydde opp i.

Les også:

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse