Annonse
Bildet viser den sørlige delen av landskapsvernområdet Lemmingvær. Foto: Fylkesmannen i Troms

Skammelig forsøk på omkamp om oppdrett i Tranøy

18.12.2018 behandla Tranøy kommunestyre ny arealplan for Tranøy kommune, herunder forslag om å legge ut to nye lokaliteter for oppdrett, i planforslaget kalt Lemmingvær og Stongodden. Helt fra forslaget dukka opp i arbeidsmøte i planutvalget i mars 2018 gikk diskusjonen om hva enda flere oppdrettslokaliteter rundt sørspissen av Senja ville føre med seg. Lokalbefolkninga kom raskt på banen med sine kunnskaper og sin demokratiske rett til å mene og bli lytta til. Kommunestyret hadde en brei og god debatt. Det endelige vedtaket ble at de to lokalitetene skulle tas ut av planen. Ti representanter stemte for SVs forslag, sju var imot. En seier!

I disse dager legges den interkommunale kystplanen for Midt- og Sør-Troms ut på høring. Jeg følger denne prosessen fra sidelinja, særlig fordi jeg har kjent meg utrygg på om noen ville prøve å få lokalitetene Lemmingvær og Stongodden inn i denne planen. Så langt har jeg registrert at Tranøy kommunens representant i det interkommunale planutvalget, Knut Johnsen, synes lojalt å ha fulgt opp vedtaket fra Tranøy kommune om å holde de to lokalitetene utenfor.

I det interkommunale planutvalgets møte forleden dag sprang imidlertid bomba! Tranøyordfører Jan Fredrik Jenssen møtte som vara, og det han gjorde med støtte fra Louis Edvardsen, H, Lenvik, og Roar Åge Jakobsen, Sp-ordfører i Berg, kan leses direkte ut fra møtereferatet, sitert her:

Under debatten ble det pekt på at planen som den legges frem er lite ekspansiv i forhold til nye oppdrettslokaliteter.  Det ble derfor fra de tre representantene som møtte fra den fremtidige Senja kommune fremmet forslag på om at områdene Lemmingvær og Stongodden skulle tas inn i planen.  Disse områdene har ikke vært en del av prosessen i Kystplan men vært fremmet av Tranøy i en egen planprosess som delvis har gått parallelt med Kystplan.  Områdene ble ikke vedtatt som del av Tranøy kommunes arealplan. 

Forslag fra Jan Fredrik Jenssen:

Lokalitetene Lemmingvær og Stongodden i Tranøy kommune tas inn i Kystplan Midt- og Sør Troms.

Forslaget falt med 3 mot 6 stemmer.

Hvor har ordføreren i Tranøy sin lojalitet? I hvert fall ikke hos sitt kommunestyre, som har gjort et tydelig vedtak i saka. Med stor forundring registrerer jeg at Sp-ordføreren i Berg følger opp, samt at Louis Edvardsen i sin dobbeltrolle som høyrepolitiker i Lenvik og daglig leder i Midt-Troms regionråd henger seg på. Det blir pinlig, ja, skammelig, at det er representantene fra Gratangen, Harstad, Skånland, Dyrøy, Sørreisa og Tjeldsund som utviser god demokratiforståelse og avviser Jenssens invitasjon til omkamp.

Lærdommen er at vi må holde oss våken. Tre kjente politikere, av dem to ordførere, har her vist en meget tvilsom forståelse av hva demokratiet innebærer. Med dette som ballast tenker to av de her nevnte seg inn i Senja kommunestyre. Jenssen står på tredje og kumulert plass på Høyres liste og Edvardsen står på listas femte plass.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse