Annonse
VERVET: Slik ser utbyggerne for seg at den nye bydelen ved Skansen og skipsverftet kan bli. Foto: Acona Technopole

Skansen må bli bilfri miljøbydel

Vi har en historisk sjanse som vi ikke må skusle bort.

Skal vi alltid uten videre rette oss etter utbyggernes behov for profitt, selv når det går ut over fellesskapets interesser?

Bilfrie miljøbydeler er blitt en trend i flere land, så også i Norge. Både Oslo, Trondheim og Drammen har etablert bilfrie bydeler. Erfaringene viser at når bilene forsvinner og det blir lagt bedre til rette for fotgjengere og syklister, blomstrer både handel, kafé- og kulturliv. Attraktive byrom fremmer aktivitet. I tillegg viser det seg at mange ønsker å bo i en bilfri bydel. På verftstomta har vi nå muligheten til å skape en bilfri bydel midt i sentrum. 

Da Byutviklingskomiteen i vinter dro på studiebesøk til Malmø, besøkte vi miljøbydelen som var etablert på tomta til byens nedlagte skipsverft. Det var en flott opplevelse. Her konkurrerte arkitektene seg imellom om å lage de mest klimavennlige byggene. Husene var plassert slik at vær og vind og regnvann hadde en funksjon i energisystemet. Det var solcellepaneler på vegger og tak. Gatebildet hadde skilt som sa at i denne bydelen er du hjertelig velkommen - til fots og på sykkel. Arealer som man ellers ville brukt på parkeringsplasser, var forseggjorte fellesarealer til glede for alle. Til tross for at husene ikke var av de billigste, var det svært populært å bo der.

Reguleringsplanen for vertstomta i Tromsø har nå gått igjennom i byrådet. Byråd for byutvikling Britt Hege Alvarstein (Frp) gir grønt lys for at det kan bygges et parkeringshus i to etasjer, med plass til 500 biler. Ny vei må anlegges. På grunn av parkeringshuset, vil bakkenivået på den nye bydelen heves 6 meter i forhold til dagens nivå. Oppå dette og den nye sjøfyllinga skal man bygge 370 leiligheter, hotell, forretningslokaler og butikker. Yttest skal det høyeste bygget på 11 etasjer plasseres som en mur mot sjøen.

Nivåforhøyningen i terrenget og de høye husene ytterst mot sjøfronten vil fjerne forståelsen av hvorfor det i nasjonal sammenheng helt unike forsvarsanlegget på Skansen, ble bygd på den lille vollen som en gang hadde utsikt fra sør til nord langs skipsleia. Det vil oppleves som om Skansen er bygd på en forsenkning i terrenget uten utsyn. Riksantikvaren (som H og Frp arrogant omtaler som en byråkrat fra Oslo som vil bestemme over byen vår) har som rimelig er reist innsigelse. Han mener planene representerer en utilbørlig skjemming av dette viktige historiske minnesmerket fra middelalderen. I tillegg mener han at byggenes plassering er for nært, for høyt og tar bort deler av sikten mot Tromsøbrua, som er vernet. 

Vi snakker om utbygging av den for tiden viktigste tomta i Tromsø sentrum. Vi har en historisk sjanse som vi ikke må skusle bort. Begrunnelsen som brukes for at man må bygge parkeringshus og bygge så høyt og stort, er at det vil bli så kostbart å rense den sterkt forurensede grunnen der skipsverftet har ligget at man må sikre inntekter. Men hvorfor skal ikke vi kunne gjøre det når de har klart å bygge attraktivt og bilfritt på en tidligere skipsverftstomt i Malmø? Skal vi alltid uten videre rette oss etter utbyggernes behov for profitt, selv når det går ut over fellesskapets interesser?

Frp gjør Tromsø til en JA-kommune for utbyggere og en NEI-kommune for de som vil ivareta byens unike historiske særpreg. Dessverre ser det ut til at heller ikke Høyre i Tromsø (med ett par hederlige unntak) har nødvendig pietet for byens historie, og ikke ser verdien i dette området ut over det som kan omregnes i umiddelbar markedsverdi for eiendommen.

Det som blir vedtatt for Skansen, vil endre byen vår for alltid. Ved å vedta Tromsøs første bilfrie miljøbydel, droppe parkeringsanlegget og redusere volumet og høyden på husene ut i sjøkanten, vil vi kunne kombinere det gamle og det nye på en mye bedre måte enn det som byrådet går inn for. SV vil fremme forslag om at den nye bydelen skal bli vår første bilfrie miljøbydel.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse