Annonse
Frem til 1. juli 2019 er det Lufttransport som er ansvarlig for tjenesten og for å bidra til at overgangen til ny leverandør blir sømløs. Og skulle behovet melde seg har helseministeren en beredskapsplan som kan skaleres opp for å håndtere nye utfordringer som måtte komme under driften fra dagens selskap, skriver Høyres Kent Gudmundsen. Foto: Luftambulansetjenesten

Å skape trygghet for ambulanseflytjenestene

Jeg er likevel positiv til at vi får ulike driftsmodeller utredet slik at vi ved neste korsvei har et bedre kunnskapsgrunnlag når man skal vurdere videre drift. Det skal uansett til syvende og sist være statens ansvar å sikre en god og forutsigbar tjeneste.

Ambulanseflyene er en viktig del av helseberedskapen i Norge. Her i nord er denne tjenesten avgjørende for at vi skal føle oss trygge når vi trenger nødvendig helsehjelp. Situasjonen som har oppstått er krevende, og tas på høyeste alvor. Nettopp derfor har Høyre og regjeringen bidratt til at det allerede er tatt en rekke grep som gjør at vi til tross for en krevende situasjon skal kunne føle oss like trygg som før og at vi har lik tilgang til spesialisthelsetjenester i hele landsdelen.

Vi er flere fra regjeringspartiene de nordlige fylkene som har hatt tett dialog med helseministeren og regjeringen i denne saken slik at vi kunne være trygge på at beredskapssituasjonen er tilfredsstillende, at man har handlet raskt og at alternativ kapasitet er blitt satt inn når dagens selskap Lufttransport AS ikke har klart å levere avtalt beredskap. Den nye aktøren Babcok skal som kjent først overta ansvaret 1.juli neste år.

Saken har vært preget av mange misforståelser og feil fremstilling hvor det er tydelig at mange har ulik agenda. Når deler av opposisjonen ønsker å annullere kontrakten med Babcock og forlenge dagens avtale med Lufttransport viser man manglende oversikt over hva som er mulig. Kontrakten med Babcock er inngått på lovlig vis, og kan ikke reverseres uten et betydelig erstatningsansvar, store kostnader og ikke minst mange juridiske konsekvenser. I tillegg vil en forlengelse av avtalen med Lufttransport være ulovlig. Egen drift av tjenesten i offentlig regi vil ikke være mulig på så kort varsel og vi ville risikert å gjøre en vanskelig situasjon mer krevende. Det er ingen tjent med.

Det er viktig å minne om at det nye anbudet vil medføre en styrket beredskap og kvalitet. Vi vil i Nord-Norge få et bedre helsetilbud på dette området enn vi har i dag. Fra 1. juli 2019 blir det blant annet nye kortbanefly på alle baser med bedre navigasjonsutstyr og bedre sikkerhetsutstyr om bord. Tjenesten får et jetfly på Gardermoen som kan nå Svalbard og Nord Norge med mye utstyr og flere leger og sykepleiere om bord. Jetflyet vil erstatte dagens propellfly på Gardermoen, og vil føre til betydelig kortere responstid. Det settes inn en besetning på bakvakt som kan hentes inn ved sykdom og fravær. Bakvakt er nytt og gir tjenesten økt tilgjengelighet og bedre beredskap. Den nye tjenesten og kontrakten som opposisjonen på Stortinget ønsker å kansellere er med andre ord en betydelig forbedring av tjenesten vi kjenner i dag.

Luftfart har et svært komplisert regelverk og er en veldig vanskelig sektor både teknisk og sikkerhetsmessig. Å drive luftfart krever en helt annen kompetanse enn det spesialisthelsetjenesten skal ha. Helsetjenesten skal være gode på å gi helsehjelp, og ikke til å drifte et eget flyselskap. Dette er også bakgrunnen for at en Ap-ledet regjering valgte å sette tjenesten ut på anbud i 1988. Dette har siden da gitt oss en bedre tjeneste og de private aktørene har vært pionerer i utvikling og drift av luftambulansetjenestene i Norge. Jeg er likevel positiv til at vi får ulike driftsmodeller utredet slik at vi ved neste korsvei har et bedre kunnskapsgrunnlag når man skal vurdere videre drift. Det skal uansett til syvende og sist være statens ansvar å sikre en god og forutsigbar tjeneste.

Det politiske i denne saken handler derfor mye om veien videre. Hvorvidt man skal drifte dette i offentlig regi, opprette statlig flyselskap for drift av fly eller ansette piloter. Eller om man kan kreve virksomhetsoverdragelse ved neste anbud. I tillegg til en slik utredning er det et politisk ansvar å sikre beredskapen når dagens aktør svikter. Helseministeren følger opp begge.

Det er ingenting ved dagens situasjon som tilsier at Babcock ikke kan levere flyambulansetjenester i tråd med kontrakten. Frem til 1. juli 2019 er det Lufttransport som er ansvarlig for tjenesten og for å bidra til at overgangen til ny leverandør blir sømløs. Og skulle behovet melde seg har helseministeren en beredskapsplan som kan skaleres opp for å håndtere nye utfordringer som måtte komme under driften fra dagens selskap.

Det har vært mye kontakt med media, og selv har jeg blant annet snakket med Nordlys som etterlyser Høyres representanter fra landsdelen. Jeg vet vi er flere fra regjeringspartiene som har lagt frem synspunkter i tråd med innlegget her, uten at det har gitt noen redaksjonell oppfølging. Det er helt greit, men når man da kritiseres mistenker jeg at enkelte også her har egen agenda og blander sammen enkeltsaker fremfor å opplyse og bidra til nødvendig trygghet. Jeg håper vi nå først og fremst får tilbake stabiliteten, som bidrar til et trygt tjenestetilbud som best mulig ivaretar befolkningen. Så kan vi fremover debatten på et faktabasert grunnlag.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse