Annonse
Johan Castberg blir den andre oljeutbyggingen i Barentshavet, og den nordligste utbyggingen på norsk sokkel noensinne. Produksjonsskipet skal ifølge planen ankres opp på feltet i 30 år. (Illustrasjon: Equinor).

Skip til skip-operasjoner kan sikre 40 arbeidsplasser på Veidnes

En skip til skip-løsning for Castberg-oljen fra produksjonsstart vil kunne være en forløper til en senere terminal-løsning som forhåpentligvis vil kunne la seg realisere med flere nye lønnsomme oljefeltutbygginger i Barentshavet i årene som kommer.

Regjeringen har sørget for midlertidige endringer i oljeskatten med det siktemål å sikre nye utbyggingsprosjekter som kan bidra til å redde tusenvis av arbeidsplasser i leverandørindustrien langs Norskekysten.

Responsen fra oljeindustrien er positiv og flere utbyggingsprosjekter trekkes nå frem som muligheter som kan redde leverandørindustrien i en vanskelig tid.

I kjølvannet av dette tiltaket har Stortingets flertall vedtatt en utredning av en terminal som oljeselskapene i Castberg-lisensen i desember 2019 avskrev som ulønnsom.

Innen oktober 2020 skal regjeringen etter dette forslaget fremlegge et lovforslag om å bygge en ilandføringsterminal på Veidnes utenfor Honningsvåg for oljen fra Johan Castbergfeltet.

Oljevolumene på Castberg er alt for små til å kunne sikre en lønnsom terminal. Det er nødvendig å se et terminalprosjekt på Veidnes i sammenheng med flere oljefelt i Barentshavet som Alta/Gotha og Wisting. Mine beregninger viser at en terminal vil være lønnsom ved en gjennomstrømning på 300.000 fat om dagen.

Jeg har foreslått for operatøren Equinor en kostnadseffektiv skip til skip-transportløsning for Castberg-oljen. Dette er med basis i mange års erfaring med slike operasjoner i Sarnesfjorden. Jeg anbefalte at Equinor burde sende oljen fra Castbergfeltet med spesialbygde bøyelastere til Sarnesfjorden ved Veidnes hvor oljen kunne lastes om til konvensjonelle tankere for videre transport til markedet i Nord Europa. Dagraten for en konvensjonell tanker ligger på tredjeparten av de dyre bøyelasterne fra feltet .

En slik løsning vil skape 40 arbeidsplasser i Nordkapp kommune basert på mangeårige erfaringer med olje omlasting i Sarnesfjorden. Det er mer enn en terminal vil skape av arbeidsplasser – uten at det krever investeringer.

I den rapporten som Equinor har sendt til Stortinget via OED hevdes det at dette alternativet ikke er så kostnadseffektivt som å sende oljen med dyre bøyelastere hele veien fra Castberg til markedet som lisensen har besluttet. Dette regnestykket stemmer overhodet ikke med mange års erfaringer med skip til skip-operasjoner i Sarnesforden.

Det ser ut som om Equinor har greidd å regne seg bort i skip til skip-alternativet og feilinformert Stortinget når den gjelder beste transportløsning for Castbergoljen. Men selskapet har med de mange avsløringene i DN jo åpenbart regnet feil i store prosjekter på prærien i USA også.

Nord-Norge er i harnisk over Equinors manglende evne og vilje til å skape ringvirkninger i Nordkapp kommune. Selskapet burde jo være godt inneforstått med den norske oljepolitikken som legger vekt på at oljeselskapene skal skape ringvirkninger lokalt på kysten.

En skip til skip-løsning for Castberg-oljen fra produksjonsstart vil kunne være en forløper til en senere terminal-løsning som forhåpentligvis vil kunne la seg realisere med flere nye lønnsomme oljefeltutbygginger i Barentshavet i årene som kommer.

  • Bengt Lie Hansen har 45 års erfaring i norsk olje og gass. Han har vært byråsjef i OED, direktør i Deminex Norge, direktør i Norsk Hydro i 25 år der Ormen Lange var største oppgave, president i Hydro Russia der Shtokman var den største oppgaven samt arbeidet i advokatfirma Selmer. Driver nå sin egen rådgivningsvirksomhet.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse