Annonse
Det viser seg at Forsvaret selv rangerte Andøya flystasjon (bildet) som det beste alternativet for fremskutt base for jagerfly, den gang vedtaket om å flytte Bodø flystasjon til Ørlandet ble gjort. Det er åpenbart at det ikke er Forsvarets beste som har vært i fokus i denne prosessen, men andre prosesser som vårt demokrati ikke burde være bekjent med, skriver Glenn Man. Foto: Per Thrana, Forsvaret

Skittent og uverdig spill med landets forsvarsevne!

Forsvarsministeren lover å komme tilbake til høsten med en plan for hvordan sivile flyplasser kan benyttes. Ja forstå det den som kan. Her legger man ned de beste militære flyplassene vi har for så å lage planer for å benytte sivile flyplasser.

I Bladet Vesterålen 20.04.2018 har Tone Salomonsen en svært opplysende oppsummering av prosessen rundt vedtaket om nedleggelse av Andøya flystasjon (AF) til fordel for oppbygging på Evenes. Det som fremkommer er ikke mindre enn sjokkerende og viser at AF aldri har vært reelt vurdert som alternativ – til tross for at flystasjonen er i full drift i dag og kan drifte både de nye P8 samt motta en betydelig mengde av egne og allierte flystyrker ved behov.

Det viser seg også at forsvaret selv rangerte AF som det beste alternativet for å være QRA-base (fremskutt base for jagerfly) den gang vedtaket om å flytte Bodø flystasjon til Ørlandet ble gjort. Det er åpenbart at det ikke er forsvarets beste som har vært i fokus i denne prosessen, men andre prosesser som vårt demokrati ikke burde være bekjent med.

Ytterligere belegg for å påstå at det er uredelige prosesser som ligger bak kom i uken som gikk. Nettstedet Aldrimer.no har i en rekke artikler fått bekreftet at det foregår en bevist prosess med å holde unna fakta som viser at Evenes er et dårlig valg. Dokumenter som er unntatt offentlighet viser blant annet at forsvaret selv har stilt som ufravikelig krav at der må være en nødrullebane, da mangel av dette vil føre til store operasjonelle begrensninger. Videre viser det seg at drivstoffkapasiteten er for liten og ikke tilfredsstiller krav for høyintensitetsoperasjoner som krig. Hovedverneombudet i luftforsvaret uttaler at «mange forsvarsansatte har meldt fra om bekymringer knyttet til Evenesprosjektet». Samtidig slår han fast at stortinget åpenbart får informasjon som gir et annet bilde. Dette er bare noe av det som er kommet frem i det siste. Igjen, AF ligger der med flere nødrullebaner og enorm kapasitet for drivstoff og andre kapasiteter som en militær flyplass skal ha.

I de dokumentene som er tilgjengelige for offentligheten er kritiske svakheter med Evenes rensket bort med kirurgisk presisjon. Strategien er åpenbar. Skulle manglene ved Evenes gjøres noe med, ja de som det kan gjøres noe med, ville regningen bli uspiselig for stortinget. Men ved å holde unna reell informasjon kan prisen holdes på et nivå som gjør at utbyggingen kan starte og så kommer de nødvendige tilleggene etterhvert. Vi vet alle hva som skjedde ved flyttingen av Bodø til Ørlandet. Der presenteres man fortsatt med regninger i milliardklassen med begrunnelsen «endrede forutsetninger». Vi kan jo begynne å gjette på hvor mange «endrede forutsetninger» som kommer til å dukke opp på Evenes?

Hårek Elvenes i Høyre var også ute i media i uken som gikk, hvor han igjen proklamerte den fantastiske satsingen som regjeringen gjør angående forsvaret. Han kunne også opplyse om at «baser i seg selv gir ikke kampkraft».

Vel, Elvenes – som forsvarspolitisk talsmann bør det vel ikke komme som en overraskelse på deg at en flybase faktisk skal huse og drifte alle de ulike fly og våpen som gir «kampkraft». Men her er jo Høyre og Elvenes på tynn is fra før, da de har problemer med å svare på hvor eventuelle NATO-forsterkninger skal innlosjeres etter raseringen av basestrukturen.

Forsvarsministeren lover å komme tilbake til høsten med en plan for hvordan sivile flyplasser kan benyttes. Ja forstå det den som kan. Her legger man ned de beste militære flyplassene vi har, for så å lage planer for å benytte sivile flyplasser. Det ble tidligere i prosessen hevdet at AF lå for nært bebyggelse og at det var et argument for flytting. Nå skal altså flyplasser som eksempelvis Tromsø kunne benyttes. Det er åpenbart at argumentasjonen tilpasses etterhvert som man drives fra skanse til skanse. Tenk om man bare kunne holde seg til fakta.

Avslutter med en uttalelse fra avdøde Generalmajor Per Egil Rygg som forklarte begrepet stridsverdi for en kampflybase:

«Med operativ stridsverdi menes kapasitet innen drivstoff, ammunisjon, stridsanlegg, K2, beskyttet infrastruktur og flyoperative flater. Det er slike baser Luftforsvaret trenger for å kunne drive operasjoner i hele konfliktspekteret fra fredsdrift til høyintensitet. Det er også slike baser våre allierte trenger. Det er viktig å være klar over at det er svært stor forskjell på en sivil flyplass og militær flystasjon. En militær flystasjon er bygd for krig. Det er ikke en sivil flyplass. Det er omtrent like stor forskjell på en sivil flyplass og en militær flystasjon som det er mellom en folkevogn og en stridsvogn. Sivile flyplasser kan godt nyttes i fredsmessige lavintensitets-operasjoner, men de har meget lav stridsverdi i høyintensitets-operasjoner».

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse