Annonse

Skivebom av NSR

Skivebom er det eneste ordet som er dekkende for denne karaketristikken, skriver Vibeke Larsen.

Jeg har ennå til gode å se at noen andre parti, som stiller til valg, har uttalt seg om hva de ønsker å gjøre for samer i Oslo.

Det er interessant å se en aktiv samepolitiker for NSR stå frem i media og definere Arbeiderpartiets landsmøte som en arena for usynliggjøring av samiske saker, under overskriften: Oslosame; Her ble samiske storbysaker usynliggjort. Skivebom er det eneste ordet som er dekkende for denne karakteristikken.

Man kan først spørre seg om NSR-politikeren ikke har fått med seg at Oslo har vært styrt av de borgelige de siste 18 årene, og at det nettopp er under dette styret at samisk hus i Oslo har fått en kraftig reduksjon i den kommunale driftsstøtten.

Det må i beste fall være mot bedre viten at man beskylder Arbeiderpartiets landsmøte for å usynliggjøre samiske saker. En av de store sakene vi behandlet på landsmøtet var helsepolitikk for vår tid, der samisk helse er en viktig del av denne satsningen. Å samle primærlege, helsesøster, jordmor og psykolog med samisk språk- og kulturkompetanse i et kontorfellesskap/helsesiida i byene vil gi et godt og nødvendig helseløft for samer også i Oslo.

Også i Arbeiderpartiets vedtatte lokalpolitiske plattform er det samiske perspektivet godt ivaretatt. Der bl.a. rekruttering av samisklærere, barnehageansatte og helsepersonell med samisk kompetanse er et prioritert område. Dette er noen av mange eksempler på samiske saker partiet har behandlet.

Samer og samiske saker er hverken usynlig eller usynliggjort i Arbeiderpartiet

Et landsmøte er nettopp et landsmøte, og behandler hverken Oslo eller Karasjok Aps kommunevalgprogram. Det kan derfor være lurt å sette seg inn i Oslo Aps valgprogram før man uttaler seg. En rask titt i programmet forteller at det er viktig for Oslo Ap å ivareta det flerkulturelle og tilrettelegge for mangfoldets behov i kommunes tjenestetilbud.

Oslo Aps ordførerkandidat Tone Tellevik Dahl har allerede tidligere uttalt at det er naturlig og viktig at Oslo tar et større ansvar for samene, og ønsker derfor å være med å finansiere en daglig leder for samisk hus i Oslo. Byrådslederkandidat Raymond Johansen følger opp Arbeiderpartiets lokalpolitiske plattform og har ambisiøse mål for samiskundervisningen og samisk omsorgstilbud i Norges største by.

Jeg har ennå til gode å se at noen andre parti, som stiller til valg, har uttalt seg om hva de ønsker å gjøre for samer i Oslo. Det er derfor interessant at NSR ikke stempler deres landsmøter som arena for usynliggjøring av samiske saker.

Men jeg skal gi NSR-politikeren rett i at det er nytteløst. Det er nytteløst å stå på utsiden og klage på at man ikke blir hørt på innsiden når døren står ulåst. Det eneste adgangskortet man trenger er et medlemsskap og man står fritt til å fremme hvilken sak man måtte ønske. Men det er kanskje i NSR-ånden at man har en ønskeliste med seg på plenen, og så legger man den samiske gjennomføringsviljen og -evnen helt og holdent i hendene på oss andre som faktisk deltar på de lokaldemokratiske arenaene.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse