Annonse
Nordlys sin politiske redaktør Skjalg Fjellheim (bildet) skaper et skremmebilde av fiskeriene i Nord-Norge som er langt unna virkeligheten, skriver fiskeriminister Per Sandberg.

Skjalgs vrengebilde

Skal vi ha en lønnsom fiskeflåte også i årene framover, må myndighetene her som på alle andre samfunnsområder legge til rette for at en kan følge effektivitetsutviklingen i samfunnet.

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys tegner i kommentaren “Selges til høystbydende” et skremmebilde av situasjonen for fiskeriene i Nord-Norge som er svært langt unna virkeligheten. Nord-Norge er verken ribbet eller ranet, det går faktisk ekstremt godt i landsdelen nå!

Aldri før har det vært landet fisk for større verdier enn det gjøres nå. Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse som kom sist uke viser et nytt toppår for fiskeflåten. De siste 15 årene har de tre nordligste fylkene økt sine fangstandeler av torskefisk med om lag fem prosent om vi regner i tonn. Best ut kommer Troms og Finnmark.

Hvis jeg skal ta “æren” for de feilaktige påstandene fra Skjalg og Nordlys vil jeg be om å få æren for at Nord-Norge opplever en betydelig økonomisk oppsving, redusert ledighet, rekordresultat i bygging av infrastruktur, rekordomsetning i fiskeri/havbruk og løft innenfor landbruksnæringen.

Skjalg; debatten om fiskeriene fortjener å baseres på fakta. Det bidrar du ikke til i din kommentar. Du hevder de to grepene denne regjeringen nå har innført, den såkalte instruksen og fylkesbindingene har satt fart på bevegelsen av fiskekvoter fra små til store fiskebåter og fra nord til sør. Her burde du nok sjekket fakta litt bedre.

Hvis vi for eksempel ser på utviklingen i antall utskiftinger for fiskebåter over 11 meter i alle fiskerier i kystflåten etter at instruksen ble fastsatt i januar i år, så er antallet søknader sammenlignet med de tre foregående årene faktisk redusert. Det instruksen gjør, er å fjerne et skjønn som har ført til forskjellsbehandling av fiskebåt-eiere, og instruksen sikrer faktisk den minste flåten ved at vi setter bom ved båter under 11 meter.

Endring fra fylkesbinding til landsdelsbinding gav før regelendringen utslag som tidligere nærmest tvang fiskere til å flytte til et annet fylke ved salg av fiskefartøy. De nye reglene vil bidra til å utjevne prisforskjellene mellom de nordligste fylkene, og dermed stiller alle på likere fot med hensyn til tilgang på finansiering. Nylig sier et skipsmeglingsfirma til Nordlys at “salgene går på kryss og tvers. Det er flere i Finnmark som har solgt, for deretter å kjøpe større”.

Skjalg vet visstnok om “diverse smutthull i reglene som gjør at en raskt kan flytte disse rettighetene videre ut av landsdelen, til Sør-Norge”. Hvilke smutthull sikter du til, og er de kommet på bakgrunn av endringene fra fylkesbinding til landsdelsbinding? Neppe! Realitetene er at det er tillatt å kjøpe fartøy sørfra for fiskere som bor i Nord-Troms og Finnmark. Det var det også før regelendringene.

For to uker siden lanserte regjeringen sin strategi for bioøkonomi på Skogn i Nord-Trøndelag. Samme sted arbeidet jeg som prosessoperatør for Norske Skog i 15 år. Som en del av effektivitetsutviklingen står det i dag to roboter i fabrikken og gjør arbeidet jeg utførte.

Skal vi ha en lønnsom fiskeflåte også i årene framover, må myndighetene her som på alle andre samfunnsområder legge til rette for at en kan følge effektivitetsutviklingen i samfunnet. Det har ulike regjeringer gjort i flere tiår, og den jobben fortsetter også jeg som fiskeriminister. Å drømme seg tilbake til svart/hvitt-TVs tid er ikke veien å gå.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse