Annonse

Skjebnen til Arctic Center ligger nå i hendene hos ordførerens parti

Tromsø Arbeiderparti risikerer å påføre sin egen ordfører et sviende nederlag.

Selve ideen ble unnfanget for 40 år siden, og i 16 år lange har det pågått en politisk drakamp om Arctic Center. Nå går saken inn i en avgjørende fase. Det mobiliseres kraftig fra begge sider. Det virker, som vanlig i Tromsø, ganske umulig å inngå kompromisser der man er i stand til å forene ulike hensyn. 

I Tromsø Arbeiderparti ligger nøkkelen til utfallet. Derfor foregår det nå en intens kamp på bakrommene i partiet, før Arctic Center-føljetongen skal avgjøres i kommunestyret senere i april.

Anbefalingen styret gir til kommunestyregruppa kan bli avgjørende for hvor partiet lander. Dette er i dag helt åpent.

Sterke krefter i styret, anført av mangeårig stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen, ivrer for å stanse prosjektet.

At en politisk ringrev som Knutsen har engasjert seg, veier tungt. Hun argumenterer med at Arctic Center i praksis er en hytteby som kan ende opp som spekulasjonsobjekter, og prosjektet ikke er tilpasset et moderne småskala reiseliv hun tror vil være attraktivt i fremtiden.

Knutsen, og andre i Ap, mener det ikke dreier seg om et reiselivsprosjekt. Men at de 400 hyttene vil bli for de få, de som har god råd.

Også administrasjonen i kommunen er kritisk, og sier i sitt saksframlegg at en realisering vil få «fra store til kritisk negative konsekvenser» for friluftslivet.

Andre i Arbeiderpartiet savner et mer offensivt fokus i en by som i stor grad lener seg på offentlige arbeidsplasser. Tromsø har fått et rykte som storbyen i nord som sier nei til de som vil skape noe nytt. Lokallagsleder og tidligere ordfører Arild Hausberg er blant de som mener partiet ikke har råd til å si nei til nye næringslivsprosjekter, i en situasjon der Tromsø om kort tid risikerer å styre mot 15 prosent arbeidsledighet.  Mange mener det vil være et ødeleggende signal til investorer.

Spenningene internt i partiet handler også om at Arbeiderpartiet går gjennom et generasjonsskifte med en ung kommunestyregruppe. Disse politikerne er miljøbevisste og styrer etter et annet politisk kompass enn tidligere.

Ordfører Gunnar Wilhelmsen har på sin side opptrådt ryddig i saken. Han er inhabil på grunn av eierinteresser i Arctic Center.

Likevel er dette en sak en drakamp som er risikabel for ham. Den kan i verste fall komme til å definere hans periode som ordfører. Wilhelmsen har flere tiår bak seg som forretningsmann, og har lovet å legge til rette for etableringer i Tromsø.

Et nei til Arctic Center vil opplagt svekke autoriteten hans, og det er en skade han kan bli påført av sitt eget kommuneparti.

Da ligger veien åpen for politiske motstandere som vil kunne spinne en fortelling om et parti som ikke forstår verdiskapning og ikke er på parti med næringslivet.

Det er heller ikke lenge siden det famøse oppdrettsvedtaket, der Ap plutselig sa nei til lakseoppdrett til havs i Tromsø kommune. Wilhelmsen fikk reddet situasjonen da han tiltrådte som ordfører. Nylig sa også en av partiets mest profilerte lokalpolitikere, Tonje Tunstad, nei til utbygging og økning av kapasiteten ved Tromsø Lufthavn.

Dersom Tromsø Arbeiderparti skulle være de som senker Arctic Center for godt, er det et avgjørende veivalg for partiets forhold til næringslivet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse