Annonse
Nå skrives historien, og som en del av den mindre stolte historien til Høyre kommer det nå til å stå: ‘’Høyre - partiet som fjernet dedikert helikopterstøtte til Hæren, partiet som gjorde den norske hæren til en umoderne hær og den første hæren i NATO-alliansen uten dedikert helikopterstøtte til Hæren", skriver Steffen Jakobsen. Foto: Forsvaret

Det skjedde på Høyres vakt

Det var på Høyre sin vakt at Norge ser ut til å bli det første landet i NATO alliansen uten dedikert helikopterstøtte til Hæren.

Forhandlingene om ny regjeringsplattform ser heller ikke ut til å gjøre endringer på prioriteringen om å frata den norske Hær dedikert helikopterstøtte, en støtte man har hatt siden 60-tallet.

Så kan man rette kritikk mot KrF med Kjell Ingolf Ropstad i spissen, som i mai sto og sa ‘’En moderne hær trenger helikopterstøtte. En reduksjon fra ni til tre helikopter for Hæren i Troms, slik regjeringen nå legger opp til, er vi på ingen måte fornøyd med. Det holder ikke’’ - for å ikke ha fått gjennomslag i forhandlingene. Eller til Venstre med Abdi Raja i spisen som så sent som i september sto og sa: “Det foreløpige forslaget er tre helikopter på Bardufoss, og det er altfor lite.”

Det er noe forunderlig over at disse partiene ikke klarte å få til en eneste endring på forsvar i den nye regjeringsplattformen.

Man kan også rette kritikk mot Ap sin stemmegivning under behandling av LTP, men partiet endret kursen i desember og fremmet forslag om å videreføre 339-skvadronen på Bardufoss med 9 helikoptre dedikert til Hæren. Dessverre stemte verken Venstre og KrF for dette forslaget. Senterpartiet har vært tydelig, men har holdt seg unna forlik og dermed ikke fått bidratt til endringer.

Men hovedpoenget er at hovedansvaret for å fjerne dedikert helikopterstøtte til Hæren ligger utelukkende hos Høyre og “Tause Birgitte-partiet” FrP, som knapt har deltatt i debatten.

Under Høyres statsråder i Forsvarsdepartementet kan det virke som om den politiske styringen av Forsvaret er borte. Svaret på et hvert spørsmål er: forsvarssjefen har sagt…

Når forsvarsministeren så står i Stortinget og sier at man skal kle opp sivile til militære, så viser det at vi har en minister med totalt manglende forståelse for samvirke mellom hær og luftforsvar. I dag gjennomføres det omfattende samtrening mellom Hæren og 339-skvadronen for å kunne takle krise og krig. Da synes jeg det er respektløst av ministeren å skulle sette sivile til å gjøre samme oppdrag.

At Høyre var opptatt av privatisering er velkjent, men at det skulle gå så langt at man vil privatisere militær helikopterstøtte, ville kanskje den mest erkeblåøyde høyrepolitiker hatt vanskelig for å forstille seg.

Mye har vært underlig med Høyre sitt styre. Hovedbase-begrepet fantes visst ikke, til tross for at daværende statssekretær Øystein Bø var på Bardufoss for å åpne hovedbasen for helikopter. I langtidsplan for Forsvaret ble det fremstilt som at luftving som organisasjonsform skulle bort. Likevel var det hele tiden klart i politisk ledelse i departementet at det såkalte ledelseselement Rygge skulle ha Luftving-status. En informasjon som ikke tilkom Stortinget. Det hadde vel kanskje vært verre å måtte forsvare for Stortinget at man la ned 139 luftving for å opprette 134 luftving?

Høyre har hele tiden snakket om at det var helt avgjørende å samle først 12 Bell-helikoptere på Rygge (og skrote 6) for så å endre retorikk til at det var helt avgjørende å ha 15 Bell-helikoptere på Rygge så kunne jo Bardufoss beholde 3. Mens nå på tampen sier høyre at nei det var ikke antall helikopter som var viktig, men crew og teknikkene. Kanskje på det tidspunktet ministeren fant ut at det ikke var noe konsept for 15 helikopter hos spesialstyrken?

Hæren har et konsept som tilsier minimum 9 helikopter, behov for 12 og ønskelig med 15.

Avtroppende brigadesjef Eldar Berli uttalte: ‘’En hær uten helikopter er en umoderne hær’’, og tidligere sjef for Hæren, Odin Johannessen, sa klart: “en hær uten helikopter er en hær som ikke er i stand til å ivareta sine taktiske oppgaver”.

Dette faktumet vil nok å forhåpentligvis gå opp for det såkalte forsvarspartiet Høyre, når fjerningen av den dedikerte støtten til hæren er borte. Men da må man bygge opp en ny skvadron og struktur, som kommer til å koste unødvenige mange millioner av skattebetalerens penger.

Når minister Frank Bakke Jensen nå sier at det er crew som er viktig, så kan jeg opplyse at også Høyre har fått et godt faglig begrunnet innspill om hvordan dette kan løses, fortsatt opprettholde fordelingen 9/9 og da ha både dedikert helikopterstøtte til Hæren og spesialstyrken. Da er det jo betimelig å spørre forsvarsminister Frank Bakke Jensen om han har lest det? Eller er ministeren så fanget av forsvarssjefen at det er kun innspill som kommer derfra han leser?. Om forsvarsministeren mot all formodning ikke har fått det, så skal jeg personlig sende til han.

Så min bønn til partiet som liker å profilere seg som et forsvarsparti: sett på bremsen, bruk tiden til å bygge opp dedikert helikopterstøtte til spesialstyrkene gjennom egen skvadron på Rygge med i første omgang 9 Bell helikopter - og la Hæren beholde sine helikopterstøtte til Hæren gjennom 339-skvadronen på Bardufoss med 9 helikopter. Og lytt til gode faglige innspill om hvordan man kan løse utfordringen når det gjelder crew. Det er aldri for seint å snu, la fornuften seire og finn en løsning som gagner både hæren og spesialstyrken.

For nå skrives historien, og som en del av den mindre stolte historien til Høyre kommer det nå til å stå: ‘’Høyre - partiet som fjernet dedikert helikopterstøtte til Hæren, partiet som gjorde den norske hæren til en umoderne hær og den første hæren i NATO-alliansen uten dedikert helikopterstøtte til Hæren.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse