Annonse
Foto: Sametinget

Skjønner Sametinget og Lars Haltbrekken hva demokrati er?

Både Sametinget og Lars Haltbrekken trenger et grunnkurs i demokrati.

Torsdag 25. oktober 2018 fikk organisasjonen Etnisk og Demokratisk Likeverd (EDL) anledning til å presentere sitt syn under Stortingets åpne høring om regjeringas forslag om å innføre konsultasjonsplikt for kommuner og fylkeskommuner med Sametinget og andre samiske organisasjoner.

Torsdag den 6. juni i år var samme organisasjon (EDL) invitert av Selbu utmarksråd og Roltdalen allmenningstyre til å holde innledning om samme tema på et møte for forhåndspåmeldte i Selbu. EDLs leder Jarl Hellesvik og nestlederen Karl-Wilhelm Sirkka møtte og innleda.

EDLs deltaking under Stortingets høring var medvirkende til at kommunalkomiteen beslutta at regjeringas lovforslag måtte sendes ut på høring. Et godt eksempel på at demokratiet fungerer.

At EDL 8 måneder seinere fikk en talerstol på møtet i Selbu, har derimot skapt reaksjoner. Reaksjoner som vitner om heilt andre ting enn demokrati.

Allerede før møtet ble avholdt, rykka May Britt Lagesen i Samisk Råd i Trøndelag ut og tok avstand fra møtet. Dette fordi Hellesvik og Sirkka var invitert til å holde innledninger.

Da møtet skulle avholdes, troppa det opp personer som ikke var påmeldte. En av disse fikk etter avtale med arrangøren lov til å komme inn. Andre sneik seg inn uten slik avtale. Sistnevnte fikk likevel full frihet til å framkomme med sine synspunkter under møtet.

Etter møtet har sameaktivister gått ut og beskyldt så vel arrangørene av møtet som EDL for rasisme. I tur og orden har så en rekke andre fulgt opp med samme type beskyldninger.

Lederen i NSR, Runar Balto, karakteriserte det som «sjokkerende» at Jarl Hellesvik og Karl-Wilhelm Sirkka hadde fått en talerstol i Selbu.

Sametinget slo til med en uttalelse hvor de tok avstand fra møtet som de karakteriserte som et rasistisk arrangement. Sametinget krevde også at statsministeren og 7 ordførere i Trøndelag måtte ta avstand fra «denne type hatfremmende adferd.»

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken har seinere kasta seg på bølgen og skrevet brev til statsministeren med krav om at ho må ta avstand fra «det anti-samiske arrangementet» i Selbu.

«No platforming» som strategi

Det vi har sett utspille seg de siste dagene, er hvordan strategien «No platforming» eller «scenenekt» nå har nådd Sametinget.

Stemmer man ikke liker, skal nektes en talerstol. Det er ikke nok å angripe talerne. Organisasjoner skal også skremmes fra å invitere folk man har blinka ut som avvikere. Det hjelper ikke engang at det er en organisasjons interne møter. Rasismebeskyldningene slenges også ukritisk ut mot dem som tør å målbære avvikende standpunkter.

Dette er ikke bare uttrykk for en totalitær tankegang. Det er også en dårlig strategi hvis det er det liberale demokratiet man er opptatt av å hegne om. Dagbladets erfarne kommentator John O. Egeland tok det på kornet i sin kommentar den 10. september 2018:

«Utfrysing eller knebling av politiske motstandere er svakhetens strategi.»

Ytringsfrihet og møtefrihet

Ytringsfriheten og møtefriheten er grunnlovsfesta i Norge. Det samme er organisasjonsfriheten.

Det er skremmende å oppleve at et folkevalgt organ som Sametinget har så liten respekt for disse rettighetene. For det Sametinget gir utrykk for i sin uttalelse, er i virkeligheten at det er Sametinget som skal bestemme hva ei grunneierforening skal få lov til å sette på dagsorden i sine egne møter. Og at det er Sametinget som er i posisjon til å avgjøre hvem som skal inviteres som innledere.

Hvis ikke grunneierforeninga danser etter Sametingets pipe, gjør man seg fortjent til å bli stempla som rasister. Og det stopper ikke der. Sametinget krever også at statsministeren skal gripe inn.

Grunnkurs i demokrati

Det hadde vært å forvente at våre fremste folkevalgte – stortingsrepresentantene – hadde såpass evne til prinsipiell tenkning at de hadde sett at Sametingets strategi er på kollisjonskurs med heilt sentrale verdier i vårt liberale demokrati. I stedet ser vi at SVs stortingsrepresentant fra Trøndelag, Lars Haltbrekken, tar bølgen for Sametinget.

Dette forteller meg en ting: Både Sametinget og Lars Haltbrekken trenger et grunnkurs i demokrati.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse