Annonse

Det siste vi trenger nå er ny stagnasjon

Arbeiderpartiets skatteopplegg for 2017-2021 vil ødelegge den økonomiske oppgangen vi ser tendensene til. Vestlandet er hardt rammet av oljeprisfall og det siste vi trenger nå er ny stagnasjon.

Regjeringen har brukt statsbudsjettene aktivt for å skape arbeidsplasser og motvirke oljeprisfallet. Så hvorfor det nå plutselig er galt å anvende det virkemiddelet Ap selv har brukt i tilsvarende nedgangsperioder fremstår merkelig.

Oljeprisfall med påfølgende arbeidsledighet er årsaken til at regjeringen har valgt å bruke pengepolitikken aktivt, altså å kjøre med ekspansive statsbudsjett. Arbeiderpartiet burde rose regjeringen for dens aktive arbeidsmarkedspolitikk. Den såkalte «budsjettimpulsen», altså økte pengebruken som jeg antar Aps Kari-Anne Opsal refererer til, er i inneværende statsbudsjett redusert. Nettopp fordi våre fremste økonomer ser at den norske økonomien er på vei opp igjen.

Dessverre vil Arbeiderpartiets skatteopplegg sette en stopper for den skjøre oppgangen vi nå har fått skapt!

Regjeringen har brukt statsbudsjettene aktivt for å skape arbeidsplasser og motvirke oljeprisfallet. Så hvorfor det nå plutselig er galt å anvende det virkemiddelet Ap selv har brukt i tilsvarende nedgangsperioder fremstår merkelig.

Ap fortsetter å rope «for lite for sent» samtidig som de selv sier at de skal stramme inn pengebruken. Dette er inkonsistent og vinglete! Det tyder på at Ap til stadighet møter seg selv i døren uten å kjenne seg selv igjen.

Statsbudsjettene fra Høyre/Frp regjeringen har sørget for høyere offentlig forbruk nettopp for å sørge for at «alle skal med» i denne utfordrende tiden. Aktivt lederskap, ikke administrasjon kjennetegner dagens regjering.

Sentralstyrte sivilisasjoner som løste alle sine problemer med økt skattlegging av innbyggernes arbeid har vist seg å gå til grunne forholdsvis raskt.

Sivilisasjoner som evner å legge til rette for menneskenes virketrang og skaperevne gjennom intelligent bruk av skatter og avgifter viser seg å være bærekraftige. Det er det vår borgerlige regjering gjør – og heldigvis for det.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse