Annonse

Skogholt og Woie forfekter et menneskesyn som burde høre fortiden til

Jeg ønsker å avklare noen av påstandene Pål Julius Skogholt (Tromsø SV) og Bendik Hugstmyr Woie (Rødt i Tromsø) kommer med i sine innlegg mot private hjemmetjenester.

Først kaller Skogholt de fire årene vi har lagt bak oss med fritt brukervalg som et «eksperiment». Han velger å bruke dette negativt ladede ordet om en stor og viktig arbeidsplass med godt over 30 ansatte, en tjeneste som over 200 brukere har vært en del av i disse årene, og som har vært fornøyd med tjenesten. Det er skremmende hvis Skogholt oppriktig mener at det har vært et eksperiment, hvor tydeligvis ingen i kommunen har hatt kontroll på kvaliteten på de tjenester Privat Omsorg Nord (PON) har gitt og gir, og ei heller ikke har vært sikker på om PON har riktig kompetanse.

Hvis det virkelig var slik, ja da burde ikke du Skogholt ha latt det «skure og gå» i hele 4 år, men grepet inn for lenge siden. Jeg kan nå berolige deg; En gang i måneden har vi møte med Tildelingskontoret (TDK) i kommunen der alle våre brukere gjennomgås, så Tromsø kommune er godt kjent med de tjenester vi leverer, og PON opplever å ha en god dialog, og et godt samarbeid med TDK.

Det hevdes fra begge to at våre ansatte ikke skriver avvik og at kommunen ikke har innsyn i vårt avvikssystem. Det er ikke riktig. Jeg vil da minne om at alle offentlige kontrakter stiller krav om Internkontroll og avvikssystem ifølge Internkontroll forskriften.  Og ved henvendelse så er det full tilgang til innsyn i våre avvik. Til nå har det ikke vært etterspurt fra Tromsø kommunes side. Det har heller ikke i løpet av disse 4 årene vært ført noe kommunalt tilsyn. Vi tar det som et tegn på at vi leverer gode tjenester. 

Det frie brukervalget gir den enkelte frihet til å velge bort den tjenesteleverandøren de selv og/eller deres pårørende mener ikke gir en kvalitativ god nok tjeneste. Så det faktum at et lite antall brukere i disse årene har valgt PON bort sier mye om den kvaliteten som ytes.

Den merkostnaden det vil være å avvikle fritt brukervalg, vies ikke oppmerksomhet i deres innlegg. Det er forunderlig – særlig sett i lys av de enorme overskridelsene nettopp innen helse og omsorg som kommunen slitermed.  I stedet påstår Skogholt at det er dyrere å ha private inne for å drive fritt brukervalg.

De fremhever en merkostnad ved fakturabehandling, kontroll og tilsyn. Vedrørende tilsyn så har som sagt ikke kommunen på disse fire årene ført tilsyn, så den kostnaden kan ikke regnes inn. Det er riktig at fakturabehandling og kontroll av disse medfører en viss merkostnad. Men sett opp mot hva det vil koste kommunen av andre utgifter å ta dette tilbake i egen regi, så er denne kostnaden liten. Tromsø kommune betaler PON for ansikt til ansikt tid, i kommunen beregnet til 55% av det en ansatt bruker gjennom sin arbeidsdag. De øvrige 45% sparer faktisk kommunen.

Både Skogholt og Woie har en rørende omsorg for de ansatte i Privat Omsorg Nord som de hevder har dårlige lønns og arbeidsvilkår. For det første forfekter de et menneskesyn som burde høre fortiden til. Alle ansatte i PON har valgt å jobbe der av egen fri vilje, og fordi de synes arbeidsplassen er attraktiv. Og de er selv fullt ut i stand til å velge en arbeidsgiver som gir dem gode betingelser. PON har et sykefravær på 2%, nok et tegn på trivsel og godt arbeidsmiljø

Disse to prøver å fremstille pensjonen PON har som noe ulovlig. Vil da minne om at Regjeringen Stoltenberg innførte Lov om Obligatorisk Tjenestepensjon 1.1.2006. Så vi følger derfor en høyst lovlig pensjonsordning som all privat næringsliv i dag følger. Vi har sågar plusset på minstekravet om 2 % innskuddspensjon slik at det betales inn 4%. Ikke 2% som Skogholt mener å vite noe om.

En annen sak ingen av dem nevner er at våre ansatte i snitt har mellom 10 og 30% bedre timelønn enn kommunalt ansatte. Vi kunne lagt oss på samme nivå som Tromsø kommune, men velger å gi høyere avlønningen nettopp for å kompensere for de 11% pensjonsinnskuddene kommunen ville gitt dem. Hvor Skogholt har sin påstand om at PON får betalt for å gi de ansatte 15% pensjon fra, er for meg ukjent. Jeg finner ingen punkt i vår avtale med Tromsø kommune som sier dette.

De sier også at det har vært møter med kommunens administrasjon og PON og at det skal gå smertefritt å overføre brukerne. Vår opplevelse av det er noe helt annet. Ja det har vært møter, og stort sett er tilbakemeldingene at dette kan bli problematisk i en allerede vanskelig tid med pågående innsparinger og nedskjæringer innenfor pleie-og omsorgstjenesten i kommunen. Overtakelse vil kreve økt sykepleiekompetanse og mer av annet fagpersonell i et allerede anstrengt budsjett.

Woie og Skogholt bruker ingen tid i sine innlegg på det faktum at brukerne ikke ønsker å gå tilbake til Tromsø kommune. Det er mange sårbare, og mange alvorlig syke mennesker ute i kommunen som vil bli rammet av dette, men det ser ikke ut til å ha betydning?

Vi er alle interessert i at skattepengene våre skal gå til fellesskapet, og ordene “privat profitt” begynner for min del å få en hul klang. Spesielt når det brukes i enhver sammenheng der det er snakk om private aktører inne i pleie-og omsorg. Kanskje er det på tide å trekke bort skylappene, løfte blikket og tenke nytt. Privat Omsorg Nord er ikke her for å konkurrere mot offentlig sektor, vi skal være et supplement. PON er for et godt, sterkt offentlig tilbud innenfor helse-og omsorg. Men vi vet alle om de store utfordringer som er -og som vil komme innenfor sektorer i fremtiden. Og jeg tror ikke at offentlig sektor alene vil klare å løse de utfordringer som kommer, men vil være avhengig av private aktører. Hvorfor ikke prøve samarbeide?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse