Annonse
Onsdag 26. februar skal Kommunestyret i Tromsø fatte vedtak i den såkalte «Skolekuttsaken» der kommunen formodentlig vil vedta å kutte i budsjettrammene innenfor oppvekst og utdanning. Her fra demonstrasjonen mot kuttene i Tromsø sentrum. Foto: Silje Solstad

Skole og SFO skal bygges opp – ikke ned!

12 leger ved Langnes legesenter i Tromsø advarer mot konsekvensene av skolekuttene.

Som fastleger kommer vi tett på befolkningen. Her på Langnes møter vi mennesker og får høre historier om sykdom, lidelse og død som mange av dere verken vil eller skal få ta del i. Vårt legekontor favner rundt 11 000 mennesker i Tromsø, og mange av oss jobber også hyppig på legevakten. Hit kommer Jørgen Hattemaker og Kong Salomo. På et tidspunkt i livet trenger alle fastlegen, og fler og fler trenger oss tidlig. Dette gir oss et godt innblikk i byen vår og dens utfordringer. Vi kunne tatt tak i mange helse- og samfunnsmessige aspekter i den sammenheng, men vi skal i denne omgang begrense oss til å kommentere de nærstående skolekuttene kommunen angivelig står foran. Det var på vårt ukentlige fagmøte forrige fredag at utekontakten i Tromsø møtte oss til dialog. Da bestemte vi oss for å ta bladet fra munnen.

Onsdag 26. februar skal Kommunestyret i Tromsø fatte vedtak i den såkalte «Skolekuttsaken» der kommunen formodentlig vil vedta å kutte i budsjettrammene innenfor oppvekst og utdanning. I kommunens egen redegjørelse for konsekvensene av reduksjon i årsverk i Tromsøskolene heter det blant annet: «Ressurser som tidlig innsats, tilpasset opplæring og ivaretakelse av det psykososiale miljøet» er angivelig særlig utsatt for kutt fordi dette ikke er lovpålagte oppgaver. Videre heter det at «En reduksjon i lærertettheten kan ramme tidlig innsats og tilpasset opplæring. Høy lærertetthet er også viktig for å forebygge mobbing og styrke trygghet og trivsel.»

En overraskende stor andel av vår tid som fastleger går med på å hjelpe sårbare familier og deres barn. Vi er jevnlig i kontakt med barnevernet, NAV, barne- og ungdomspsykiatrien, PPT, sosiallærere, helsestasjon, rus- og psykiatritjenesten, utekontakten, miljøtjenesten, skolens helsesykepleier, lærere og andre, på vegne av barn og ungdom som trenger dette. I tillegg treffer vi selvsagt barna, med eller uten deres nærmeste.

Tidlig innsats er noe av det viktigste arbeidet vi som fastleger kan bidra til for å hjelpe vanskeligstilte barn og ungdom, men det virkelige arbeidet gjøres i hjemmet, på skolen og i barnehagene. Barn er på skolen og SFO hoveddelen av hverdagen sin. Der interagerer de med andre barn og voksne, og utsettes for små og store utfordringer. Mestrer de der, kan det kompensere for mye svikt på hjemmebane. Lærerne, rektor, sosiallærer, skolesykepleier og SFO-ansatte får en ekstra viktig rolle når foreldrene blir syke, svikter eller faller utenfor av andre årsaker. Derfor vil et skolekutt først og fremst ramme de sårbare barna.

En dårlig start, starter gjerne tidlig. En inkluderende barne- og ungdomsskole som ser hvert enkelt barn og har mulighet til å gripe inn tidlig med diskret støtte i klasserommet, kan effektivt snu et dårlig utgangspunkt. Høy lærertetthet i klasserommet bidrar til at de svakeste barna får være med klassekameratene uten tidlige krenkelser og opplevelsen av å stå utenfor. Verdien av dette er vanskelig å måle i kroner og øre – men trivsel og fullført skolegang gir åpenbart bedre forutsetninger for god psykisk helse og deltagelse i ordinært yrkes- og samfunnsliv som ungdom og voksen, enn det motsatte.

Svikt i tidlige barneår kan være veldig vanskelig å rydde opp i senere i livet – det ser vi som fastleger mye av. Utenforskap, mobbing og manglende mestringsfølelse kan fort føre til at de sårbare barna søker seg til andre miljøer som tar dem i mot med åpne armer. Dette kan dessverre være rusmiljøene i byen, der gjerne de litt eldre og kjekke gutta kan tilby både det ene og andre for å piffe opp en ellers trist hverdag.

Utekontakten har nå drevet oppsøkende virksomhet i byen vår i 50 år. De har dessverre mye å gjøre, og kontakt oppnås med stadig yngre barn.

Vi har alle en rolle i å hindre den utviklingen, og skolen har stor betydning!

Vårt råd til byens politikere er derfor klart: Vern de sårbare barna! Si nei til kuttene i Tromsøskolen! Skolene og SFO skal bygges opp – ikke ned!

 

Fastlegene på Langnes legesenter i Tromsø

Håvard Næsheim

Glenn Severinsen

Rune Vittring

Jørn Johannes Bendiksen

Stian Martinussen

Øyvind Skyberg

Børge Hart

Jo-Endre Midtbu

Marit Nymoen Aasbrenn

Ellen Marit Sunde (fastlegevikar)

Natalya Seredkina (turnuslege)

Nora Stensland Bugge (5. års medisinerstudent)

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse