Annonse
Den håpløse samiske språksituasjonen som vil følge av splitting av trinnene ved Prestvannet (bildet) og Gyllenborg skoler er ikke akseptabel, skriver Line S. Skum

Skolekretsinndeling som forringer samisk språkopplæring

I Samarbeidsavtalen mellom Tromsø kommune og Sametinget står det i art. 3 at "Partene er enige om at det som har innflytelse på samisk språk og kultur skal ivaretas og integreres i alle planer".

Oppvekst- og utdanningskomiteen gikk inn for splitting av klassetrinn ved Prestvannet- og Gyllenborg skoler i sitt møte den 24. oktober 2018. Dersom dette blir vedtatt i kommunestyret i Tromsø, vil det påvirke samisk språkopplæring og det samisk språkmiljøet for samiske barn på Prestvannet skole på en svært negativ måte.

Samiskklassen foreslås å fortsette på Sommerlyst skole som før. Oppvekst- og utdanningskomiteen har imidlertid fullstendig glemt gruppen av samiske barn som har samisk som 2. språk ved Prestvannet skole. De går ikke i samiskklassen, men har samisk på skolen flere ganger i uken. Det samiske språkmiljøet som samiskklassene utgjør sammen med de som har samisk som 2. språk er avgjørende for språklæringen for sistnevnte gruppe. Flere familier har flyttet til Prestvannet skolekrets for sikre at barna kommer inn i et aktivt samisk språkmiljø ved Prestvannet skole og senere ved nærskolen Sommerlyst på ungdomstrinnet.

Hvor galt dette vedtaket vil bære av sted om det blir stående, kan illustreres med dette aktuelle eksempelet: Dersom en elev bor på nordsiden av Langnesveien og derfor havner på Grønnåsen skole, vil konsekvensen bli BÅDE tap av språkfellesskapet med de medelver han/hun i dag har samisk som 2. språk med sør for Langnesveien OG språk- og vennefellesskapet med alle de som går i samiskklassene fordi disse havner på Sommerlyst skole. Konsekvensen av deling av klassetrinn vil, for disse elvene, bety en tilnærmet utradering av sitt samiske språkmiljø i overgangen til ungdomsstrinnet.

I Samarbeidsavtalen mellom Tromsø kommune og Sametinget står det i art. 3 at “Partene er enige om at det som har innflytelse på samisk språk og kultur skal ivaretas og integreres i alle planer”. Videre i artikkel 5 bekreftes behovet for et løft for å styrke utviklingen av samisk språk i barnehagene og grunnskolen i Tromsø kommune. Den nye skolekretsinndelingen vil bidra til det helt motsatte for barn med samisk som 2. språk ved Prestvannet skole dersom de bor på feil side av skolegrensen. Barna vil miste sitt viktigste grunnlag for samisk språklæring i hverdagen sin ved en flytting til Grønnåsen skole: den sosiale og språklige interaksjonen med venner som også lærer og bruker samisk til daglig. Også elever fra samiskklassene vil i skolehverdagen miste kontakten med de som har samisk som 2. språk som bor nord for Langnesveien.

Den håpløse samiske språksituasjonen som vil følge av splitting av trinnene ved Prestvannet- og Gyllenborg skoler er ikke akseptabel. Betydningen av et aktivt samiskspråklig miljø er helt avgjørende for språklæringen. Kommunestyret i Tromsø må sikre at ALLE barn som har samisk på Prestvannet skole, BÅDE elever i samiskklassene og de som har samisk som 2. språk, får gå på Sommerlyst skole sammen med HELE sitt klassetrinn. Det vil være avgjørende for elevers samiske språkutvikling sammen med venner som også lærer og bruker samisk til daglig samt ivaretakelsen av deres sosiale nettverk med skolevenner både fra samisk- og norskklassene.

Barbara Vögele fra MDG har foreslått oppsetting av brakkerigg ved Sommerlyst skole i påvente at utvidelse av skolekapasiteten. Det er et godt forslag som støttes fullt ut for å unngå splitting av klasser i overgangen til en sårbar ungdomstid, både sosialt og, for samiske barn, også språklig.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse