Annonse
Vi kan ikke tillate at en rekke norske barn skal vokse opp i kulturelle og religiøse parallellsamfunn. Derfor trenger vi enhetsskolen.

Skolen som religiøs slagmark

Det kan synes mer enn merkelig at muslimske foreldre velger å sende barna tilbake til et land de selv har flyktet fra.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kan snart sitte med en glovarm potet i fanget. En søknad om å få starte en muslimsk barneskole i Oslo har fått Utdanningsdirektoratets godkjentstempel. Dersom direktoratets godkjenning blir anket får Røe Isaksen saken på sitt bord. Problemet til statsråden er selvsagt at han er bastet og bundet til å godkjenne søknaden, selv om han neppe liker det. Men bordet fanger når både hans egen og den forrige regjeringen har ført en politikk som godkjenner kristne privatskoler. Av det følger at det vil være diskriminering å nekte norske muslimer det samme.

Noe av bakgrunnen for ønsket om en muslimsk skole er at bl.a. en del somaliske og nordafrikanske foreldre tar barna sine ut av den norske grunnskolen og sender dem tilbake til sine opprinnelige hjemland for å få undervisning i Koranen og islamsk kultur. Barn som er norske statsborgere har måttet tilbringe flere skoleår i bl.a. Somalia, og kommer tilbake med store kunnskapshull når de skal fortsette i norsk skole. Det kan synes mer enn merkelig at muslimske foreldre velger å sende barna tilbake til et land de selv har flyktet fra. Og det gjør ikke saken bedre at det kan være lovbrudd uten videre å ta et barn ut av den skolen barnet som norsk statsborger har rett til å gå på. Nå er det mange av disse foreldrene som sier at denne praksisen vil opphøre dersom de kan sende barna på en muslimsk skole i Oslo.

Norsk skolepolitikk er dessverre fortsatt infisert av kravet om religiøse privilegier. Det kan vi bl.a. takke KrFs kamp for at kristendom skal ha en lovbasert førsteplass i religionsundervisningen for, og at private, kristne skoler skal være en selvsagt rettighet. Av en eller annen grunn bekymrer det ikke Knut Arild Hareide og hans meningsfeller at i likebehandlingens navn må da også andre religioner gis den samme rettigheten. Når vi godkjenner de private bibelskolene må vi følgelig også godkjenne kravet om en koranskole. Aldeles ubekymret gjør man skolen til en religiøs slagmark.

Egne muslimske skoler vanskeliggjør selvsagt integreringen. Det forstår de fleste. Likevel lar vi det skure. Med konsekvenser som kan bli svært kostbare. På en reportasjereise til Örebro i Sverige i 2010, besøkte jeg og to kolleger i Nordlys en muslimsk barneskole. (Bakgrunnen var at styrelederen i Alnor-moskeen i Tromsø var rektor på denne skolen). Vi fikk en forelesning av skoleledelsen om hvor flott det gikk på denne skolen og hvor gode resultater den hadde. Da vi etterpå besøkte skoleadministrasjonen i Örebro fikk vi en helt annen historie. Skolen oppfylte ikke kravene til en svensk barneskole på en rekke punkter. Men den aller største bekymringen til de skoleansvarlige i kommunen var planene om også å opprette muslimske, videregående skoler. «Vi risikerer at en rekke barn får hele sin barndom og oppvekst i et kulturelt og religiøst parallellsamfunn», fortalte de oss.

Vi har religionsfrihet i Norge. Men vi kan ikke koste på oss at denne friheten fører til ekstrem segregering av et voksende antall norske barn. Vi kan ikke ofre kampen for felles kultur, kunnskap og rasjonalitet på de religiøses alter. Da ødelegger vi skolen som sosialt og kulturelt lim. Det er denne grunnleggende verdien som de private, religiøse skolene truer.
Vi kan ikke ofre kampen for felles kultur, kunnskap og rasjonalitet på de religiøses alter. Da ødelegger vi skolen som sosialt og kulturelt lim.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse