Annonse

Skolestruktur i Malangen

Debatten om skolestrukturen i Malangen har pågått i flere tiår og en av grunnene er fokuset på lokaliseringsstrid, fremfor å se på hva som kan gi en bedre skole

Lars Klaus Mosli skriver i Nye Troms 13.aug om skolestruktur på Malangshalvøya og jeg skal være enig i at Sand skole har gode uteområder, en tilnærming til læreplan som tar det lokale friluftslivet i bruk og et godt miljø med allmøter og revy. Der stopper imidlertid vår enighet.

Når Mosli skriver om områdene rundt skole og beskriver friluftsområdene som unike så synes jeg det er bemerkelsesverdig. Vi bor i en kommune der vi er privilegerte med fine turområder, tilgang til fjell, sjø eller vann stort sett overalt. Dette er ikke noe som er unikt for deler av kommunen, selv om de fleste har lokalområde nærmest hjertet.

Debatten om skolestrukturen i Malangen har pågått i flere tiår og en av grunnene er fokuset på lokaliseringsstrid, fremfor å se på hva som kan gi en bedre skole, hva som er økonomisk fornuftig og hva som kan samle bygdene og bidra til en positiv utvikling i Malangen.

Mosli maler rosenrøde bilder om at midlene til en ny skole heller kan brukes til å finansiere alle kommunens bygde og idrettslag. I dette regnestykke har Mosli overhodet ikke tatt innover seg at en ny skole har en levetid på ca 40 år og i løpet av dem neste 40 årene så vil det kreves tiltak for eksisterende bygg, tiltak som kommer i tillegg til det etterslepet vi allerede har.

Mosli har heller ikke tatt innover seg utgiftene vi har på skole i dag. Balsfjord har en kostnad på ca 150 000 pr barn mot et landsgjennomsnitt på ca 113 000. For Balsfjord med ca 600 barn gir det oss en årlig merkostnad på ca 22 millioner over landsgjennomsnittet.

Ikke misforstå meg, det er positivt at Balsfjord er villig til å bruke så mye penger på et viktig område som skole, men alle piler peker mot at skolepolitikken i Balsfjord er feilslått når Balsfjord bruker så mye penger og har flere skolebygninger med stort vedlikeholdsetterslep.

Det er vanskelig å fastslå hvor nært et landsgjennomsnitt det er mulig å komme i Balsfjord med vår relativt spredte bebyggelse, men av disse 22 millioner så er det potensiale til å frigjøre midler som kan brukes på ny skole i Malangen og brukes i hele Balsfjord på bedre omsorg, bedre barnehage, bedre skolefritidsordning og ikke minst brukes slik at våre kommunalt ansatte slipper å leve i overskuelig fremtid med en arbeidsgiver som lever etter «godt nok» prinsippet.

Arbeiderpartiet går til valg på å «avklare kommunen skolestruktur, slik at vi får en robust og fremtidsrettet skole basert på eksisterende anlegg». Dette lurer jeg og mest sannsynligvis mange velgere på hva betyr? Det blir uklart for meg når Mosli snakker om bygging av ny skole og avstander på 30 km. Kan det være at AP har skjult noe bak denne setningen?

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse