Annonse
Foto: NSB/Vy

Skrekkscenario uten Nord-Norgebanen

Så har Einar Sørensen vært på (Nord-Norge)-banen igjen, og har denne gang fått med seg sin våpendrager Terje Traavik, fhv. leder av Tromskomiteen for jernbane. Med forsøk på skremselspropaganda og lettvint omgang med fakta om ikke Nord-Norgebanen blir bygget, spiller de på en stemningsbølge i landsdelen med formål å legge press på sentrale myndigheter og med krav om bygging av banen så og si uansett hva det vil koste, hvilket trafikkgrunnlag det er snakk om eller hvilken nytte det har for samfunnet.

Et eventyrlig narrativ beskrives hvor det bl.a. slås fast at alle politiske partier støtter bygging av NN-banen. Riktignok vil et stort flertall i stortinget ha en konsekvensutredning (KVU) hvor all transport inngår, men da er altså jernbane bare ett av flere alternativ. Det er likeledes en syltynn påstand at samferdselsministeren nærmest har lovet “fast track” som skulle forplikte regjeringen i banesaken i forhold til Nasjonal transportplan - ntp.

Så kommer den sedvanlige påstand lenger nordfra om snevre regionale særinteresser til meningsmotstandere i Nordland (bl.a. Rana og Narvik). Hva skal man da si om banetilhengerne i Troms/Tromsø? Skribentene påstår frimodig videre at Ofotbanen først og fremst er til gagn for svenske interesser og malmtransporten. Hvor feil kan en slik påstand bli når herrene følger opp med å motsi seg selv ved sitt postulat om at Kiruna vil forsterke sin rolle som Nordkalottens ledende transportsenter hvis ikke NNbanen blir en realitet?

Så advarer de selvsagt mot vogntog-trafikken og sammenbrudd på fylkesveiene. I jernbane- utredningen som kom for få måneder siden ble det lagt til grunn at kun 40% av godstransport på vei kunne påregnes overført til bane. Annen fagekspertise opererer med langt lavere tall som også er lagt til grunn i tidligere ntp. Hvordan NNbanen kan bidra til mindre trafikk på fylkesveiene er for øvrig en gåte som det kunne vært interessant å høre nærmere om. Det er jo en kjent sak at banen i hovedsak vil gå inne i landet og i mindre grad der folk og næringsliv er lokalisert ved kysten hvor hoveddelen av fylkesveiene fører. Sjømatnæringen vil fortsatt være avhengig av god fremkommelighet på veinettet, ikke minst på fylkesveiene, uavhengig av om banen blir bygget eller ikke. Det kreves uansett store investeringer på veiene i landsdelen fremover for å betjene den økende trafikken. Hvorvidt man kan forvente nødvendige bevilgninger både til vei og bane kan man kanskje gjette seg til. Erfaringsvis er det neppe noen dristig spådom at dette lett blir smalhans for veisektoren såfremt ikke samferdselsministeren på vegne av regjeringen kan love et “fast track” om det motsatte før behandlingen av ntp!

Avslutningsvis kan det være interessant å se litt nærmere på hva en Tromsbane mellom Tromsø og Narvik betyr for steder lenger nord som i dag gjerne kjører direkte med vogntog eller bruker omlasting til/fra tog i Kiruna til/fra kontinentet via Stockholm. Transportavstand på vei er for hhv Hammerfest - Stockholm og Kirkenes - Stockholm via Tromsø og Kiruna:

Hammerfest - Tromsø - Stockholm: 2113 km
Hammerfest - Kiruna - Stockholm:  1832 km
Kirkenes - Tromsø - Stockholm:      2410 km
Kirkenes - Kiruna - Stockholm:       2047 km

For steder sør for Tromsø vil transportavstanden også øke ved omlasting i Tromsøregionen i stedet for å benytte Narvik som i dag. Man må også spørre seg om hvorfor banen skal knytte landet sammen og ende opp i Oslo når det ofte fremholdes at hoveddelen av godset skal til/fra kontinentet hvor den korteste og raskeste vei mellom Troms og Finnmark går via Sverige

Persontransport på banen vil neppe få særlig betydning med et forventet passasjergrunnlag som ikke tilsier annet en svært lav rutefrekvens og som vil være lite interessant for turisme hvor det meste av strekningen nord for Fauske vil gå i tunnel.

  • Artikkelforfatter Herman-A. Hansson er tidligere distriktssjef i Norges Lastebileier-Forbund i Nordland.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse