Annonse
Mange som ønsker å delta i debatten, det være seg skoleelever og studenter, folk med et sunt forhold til natur- og naturvern, de som lever av naturen og fjellet, eller for den saks skyld akademikere uten naturvitenskaplig bakgrunn, skremmes bort av røff språkbruk, CO2-ekvivalenter og tallmateriale de færreste kan ta stilling til, skriver Øyvind Ravna. Foto: Colourbox

Skrem ikke folk bort fra klimadebatten - verken ved UiT eller andre steder

Under overskriften Klimaoppropet til universiteter og forskningsinstitusjoner kommen professor Kristoffer Rypdal med karakteristikker av meg og min begrepsbruk jeg til nå har hatt til gode å se andre steder enn i visse kommentarspalter. Karakteristikker som fordummende tilsløring av en kompleks virkelighet bidrar neppe til en konstruktiv debatt omkring et viktig tema, men derimot til å skremme bort folk som ønsker å engasjere seg i klimaspørsmål. Når man i fortsettelsen blir beskyldt for å moralisere over personlig atferd [framfor] å gå i strupen på den industrien som vi har basert velferdssamfunnet på, tillegges man ikke bare motiver man ikke har, men også kritikk for ikke å skjønne hva som er viktig i klimadebatten.

  • Les Øyvind Ravnas forrige innlegg her.

Det er ikke første gang en viktig debatt på UiT avspores på denne måten. I kronikken Universitetenes bidrag til klimakampen tar Rypdal avstand fra et opprop om at universitetene må gå foran i klimakampen. Dette grunngir han med at fokus på flyreiser og egne utslipp er en avsporing av innsatsen mot farlige klimaendringer. Oppropet karakteriseres for øvrig som sinnelagsstrategi; til stede hos dem som ikke bruker mye tid på å reflektere over hva som egentlig skal til for å dempe de verste klimaendringene.

Dette er en uheldig tilnærming. Samlet bidrar den til at mange som ønsker å delta i debatten, det være seg skoleelever og studenter, folk med et sunt forhold til natur- og naturvern, de som lever av naturen og fjellet, eller for den saks skyld akademikere uten naturvitenskaplig bakgrunn, skremmes bort av røff språkbruk, CO2-ekvivalenter og tallmateriale de færreste kan ta stilling til. Samtidig vil det høyst sannsynlig øke tallet av oppgitte unge mennesker som i større og større grad vil kritisere måten vår generasjon forvalter kunnskap og beslutningsmyndighet.

Fremfor å bruke ordelag egnet til å skyve folk bort fra debatt, burde de som forvalter kunnskap være rause nok til å invitere det brede lag av folket til å delta i drøftingene av hva som kan gjøres for å redusere klimaendringene. Her bør det være rom for andre enn de realfagsbakgrunn, bl.a. fordi våre folkevalgte har påtatt landet miljøforpliktelser på vegne av oss alle. Disse forpliktelsene, nedfelt i FNs konvensjon om biologisk mangfold, FNs bærekraftmål og miljøparagrafen Norges Grunnlov (§ 112), tilsier at det er rettslig forankret terskler for CO2-utslipp som landet vårt ikke har lov til å overskride, noe både folk flest landets myndigheter bør bli minnet på.

Klimautslippene utfordrer også lokalt og regionalt forankrede lover, slik som finnmarkslovens formål om en balansert og økologisk bærekraftig forvaltning av grunnen i Finnmark og reindriftslovens formål om å legge til rette for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift med basis i samisk kultur, tradisjon og sedvane. Her hører også debatten om at den overdrevne troen på at vindmølleanlegg og «grønn» gruvevirksomhet kan redde klimaet, hjemme. Videre bør det også være rom for de som ønsker å sette søkelys på eget forbruk og utslipp de kan gjøre noe med, på samme måte som de som alene ønsker å «å gå i strupen» på industrien og beslutningstakerne.

Jeg deltar gjerne i debatten om miljø- og klimautfordringenes komplekse virkelighet, forhåpentligvis uten å bli anklaget for å nytte fordummende begreper. Og så håper jeg professor Rypdal unnskylder meg for fortsatt å ha fokus på å begrense flyreiser, både mine egne og de jeg eventuelt måtte bidra til gjennom å arrangere konferanser og seminarer som fordrer et stort antall flytimer. Og en ting til, jeg skriver gjerne under på oppropet Rypdal har vært så heldig å få seg forelagt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse