Annonse
Et flertall av fylkeslagene i Arbeiderpartiet vil legge bort kravet om konsekvensutredning for Lofoten, Vesterålen og Senja. Her fra havna i Henningsvær.

Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Å holde oljeindustrien borte fra unike naturområder, er ikke det samme som å legge ned norsk industri.

10 av 15 fylkeslag i Arbeiderpartiet sier nei til konsekvensutredning av oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Noen kaller dette en konflikt under oppseiling i partiet. Andre velger å se på det som en realitetsvurdering.

Motstanden mot oljevirksomhet i havområdene, er et nederlag for den mangeårige Ap-toppen Karl-Eirik Schjøtt Pedersen, som nå er direktør i Norsk Olje og Gass.

Når også fylkeslagene i Nordland og Troms sier nei, er det et uttrykk for at bransjen sliter med samfunnsaksepten i nord. Oljenæringen seg selv å takke. Løftene om store ringvirkninger i landsdelen har ikke blitt innfridd.

Dermed blir det mye lettere for områder som potensielt tar en høy risikio, å si nei til aktiviteten.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum sier det er  krefter i Ap som arbeider for «aktivt å legge ned våre arbeidsplasser og bygge ned vår industri».

Dette er med respekt å melde skremselspropaganda. Eggum hadde hatt rett dersom et nei til konsekvensutredning i dette området, også hadde vært kroken på døra for annen oljevirksomhet på norsk sokkel. Slik er det ikke.

Det er heller ikke snakk om et varig vern. Lederen i Nordland Ap, Bjørn Skjæran, sier det vil være uaktuelt og utenkelig med vern av et så viktig næringsområde.

Begrunnelsen for å si nei, har for noen en klimamessig begrunnelse. For andre, og det gjelder en god del i Nord-Norge, handler det om de formidable naturverdiene Lofoten, Vesterålen og Senja representerer.

Den lokale folkeviljen peker i retning av at de sårbare områdene må spares. Vi synes derfor at Arbeiderpartiets fylkeslag nå har en klok tilnærming i denne saken.

Områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil de neste tiårene bli stadig viktigere for norske fiskerier. Bestandene vandrer nordover i takt med økt temperatur i sjøen. Samtidig ser vi hvordan reiselivet har blitt en bærebjelke i landsdelens næringsliv.

Fisk og turisme har et evighetsperspektiv, og Norge bør ikke sette denne verdiskapningen i fare. Naturmangfoldet i Lofoten, Vesterålen og Senja er en sterk internasjonal merkevare for hele Norge.

Norge trenger inntektene fra olje og gass i flere tiår fremover. Men det vil nå være klokt av oljeindustrien å rette sin oppmerksomhet mot andre havområder.

At det finnes store ressurser tilgjengelig i andre havområder på vår sokkel, er i seg selv et argument mot åpning av de unike og sårbare områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse