Annonse
REGIONVEGSJEFEN: Noen av Torbjørn Naimaks argeste kritikere må ha oppholdt seg lenge på steder som dette, med langvarig tunnelsyn som konsekvens. Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Skudd mot feil blink

Å skjelle ut enkeltpersoner er aldri noen sympatisk debatteknikk. Men det nærmer seg jo det latterlige når angrepet attpåtil rettes mot feil person.

Hvis man misliker at trasévalgene blir analysert ut fra deres samfunnsøkonomiske nytteverdi, så er riktig adresse for utskjelling Ketil Solvik-Olsen. Samferdselsministeren. Frp-politikeren. Ikke Torbjørn Naimak.

Er Torbjørn Naimak våre dagers verste folkefiende? Regionsjefen i Statens vegvesen har i mange debattinnlegg, og delvis på leder- og kommentarplass i visse aviser, fått så ørene flagret.

Han er visstnok – skal vi tro noen av de ivrigstge debattantene – skyld i det meste som går galt når det gjelder manglende samferdselssatsinger i Troms og særlig Tromsø. Krangelen om E8 gjennom Ramfjord har vært ett slikt, meget omskrevet eksempel.

Men Naimak har visstnok personlig skylden for mye annet som er galt i samferdsels-Troms. Og temperaturen i utlegningene om Naimak som har versert i både tradisjonelle, og ikke minst sosiale media, har vært helt uvanlig høy.

I Nordlys har vi vært nødt til å be forfattere av leserinnlegg om vennligst å stryke grove personkarakteristikker av regionvegsjefen, dersom de ønsket å komme på trykk.

Vi tåler godt temperatur i en samfunnsdebatt. Men de nevnte eksemplene har vært langt utenfor det vi aksepterer i en noenlunde saklig debatt. 

Nå har Torbjørn Naimaks øverste leder i Statens vegvesen, vegdirektør Terje Moe Gustavsen, måttet rykke ut for å forsvare sin regionsjef. Han påpeker i et innlegg som nå er publisert i Nordnorsk debatt, det som er fakta i saken.

Nemlig at Naimak og Statens vegvesen styres av politisk vedtatte føringer, som de som en underliggende etat selvsagt må rette seg etter.

Moe Gustavsen går også i rette med bruken av nedverdigende personkarakteristikker av det han mener er en dyktig fagperson som bare gjør jobben han er satt til. Og gjør den godt.

Ta ballen – ikke mannen, ber Moe Gustavsen. Det er en betimelig oppfordring. Og det er sant å si forunderlig at så mange presumptivt oppegående personer kan drive på med personutskjelling på det nivået som Naimak utsettes for.

Nå er det å skjelle ut enkeltpersoner aldri noen sympatisk debatteknikk. Men det nærmer seg jo det latterlige når angrepet attpåtil rettes mot feil person. 

Hvor store skylapper må til for at man ikke klarer å se at man skyter på feil blink? Det er ikke Torbjørn Naimak som har bestemt at veiprosjekter – f.eks. E8-traseene i Ramfjord – skal gjøres til gjenstand for en analyse av «samfunnsøkonomisk nytte».

Det er det Samferdselsdepartementet som har bestemt. Hvis man misliker at trasévalgene blir analysert ut fra deres samfunnsøkonomiske nytteverdi, så er riktig adresse for utskjelling Ketil Solvik-Olsen. Samferdselsministeren. Frp-politikeren. Ikke Torbjørn Naimak.

Når den nå tretti år gamle farsen om E8 i Ramfjord er blitt den tragedien den nå har blitt, så er det ingen andre å skylde på enn politikerne som har styrt Tromsø kommune gjennom skiftende politiske regimer.

De største samferdselsprosjektene i Troms som nå står foran realisering, er Langsundforbindelsen og Bjarkøyforbindelsen. Begge prosjekter som tilgodeser en marginal del av befolkningen i Troms og derfor er omstridt med hensyn til sin samfunnsnytte.

Begge prosjekter er vedtatt av politikerne på fylkestinget i Troms. Ikke av Torbjørn Naimak.

Når skal det gå opp for dem som står for de mest personrettede skjellsordene i debatten, at de ikke bare er på jordet, men på feil jorde?

Byråkrater har selvsagt også et ansvar, først og fremst for å følge opp det som er vedtatt på politisk nivå. Tar de ikke dette ansvaret, må de tåle kritikk. Utfører de ikke jobben sin, fortjener de også kritikk.

Men det er forstemmende at de skal utsettes for grove personangrep når det vitterlig ikke er de som har lagt føringene og retningslinjene for hvordan f.eks. samferdselsprosjekter skal veies og prioriteres.

En snikende mistanke har noen ganger meldt seg: Er det partifeller eller sympatisører av Ketil Solvik-Olsen og andre ansvarlige politikere som prøver å gjøre Torbjørn Naimak til syndebukk? Som bevisst dirigerer skytset vekk fra dem som faktisk sitter med ansvaret, lokalt og nasjonalt?

Det som er helt sikkert i denne saken, er at det skytes på totalt feil blink.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse