Toget til framtiden

Men det er skuffende at Nordland fylkeskommune ikke slutter helhjertet opp om jernbane til Tromsø.

Stortinget har gitt jernbanedirektoratet i oppgave å lage et nytt kostnadsoverslag for en ny jernbane på strekningen Fauske–Narvik–Tromsø.

Det skal også gjøres en samfunnsøkonomisk analyse der investerings og driftskostnader sammen med nytte- og markedspotensialet for en slik bane vurderes.

Det skal samtidig vurderes en trinnvis utvikling, for eksempel strekningen Narvik-Tromsø først.

Jernbanedirektoratet legger opp til en fremdriftsplan slik at utredningen skal kunne omtales i neste rullering av Nasjonal transportplan (2022-2033). Jernbanedirektoratet har som mål at en foreløpig høringsversjon foreligger innen 15. mai 2019.

Jernbanedirektoratet arrangerer nå flere såkalte innspillskonferanser i Nord-Norge, og sist fredag var turen kommet til Tromsø.

Der ble det fra mange hold fremført en rekke gode og rasjonelle argumenter i favør av bane til Tromsø. Det handler om miljø og klima, reiseliv, transport av store mengder gods og mangedobling av sjømateksporten i framtiden. Og ikke minst hvordan ny teknologi nå gjør at jernbane kan bygges raskt, effektivt og uten store naturinngrep.

Det som også kom frem, er at det dessverre ikke er en samlet landsdel som står bak kravet om å priortere et moderne transportsystem fra Fauske til Tromsø. Nordland fylkeskommune brukte på sin side taletiden til å fremheve behovet for å ruste opp Nordlandsbanen fra Bodø, Ofotbanen og Alnabru (i Oslo!!!).

Det er skuffende at Nordland på denne måten bidrar til å sette ulike behov opp mot hverandre i en utredning som helt konkret  handler om strekningen Fauske-Tromsø. Når vi ikke engang kan stå sammen om et kraftfullt ja til nye jernbaneskinner i landsdelen, viser det på en trist måte splittelsen og fraværet av politisk fellesskap i nord.

Derimot er det positivt at ordførere både fra Nord-Troms og Sør-Troms stiller seg hundre prosent bak jernbaneplanene. Men en forlengelse av Nordlandsbanen ikke kommer til å bli noe felles nordnorsk krav.

Det mest realistiske er derfor å få gjennomslag for strekningen fra Narvik til Tromsø,  med en oppgradert Ofotbane. Slik også Tromsø kommunes jernbaneutvalg argumenterer for under ledelse av den energiske Terje Traavik fra Miljøpartiet de Grønne (MDG). Det åpner for sterk samhandling i aksen Tromsø-Harstad-Narvik.

Dernest må man først som sist erkjenne at jobben med å overbevise regjering og storting er noe man må gjøre selv i Troms, trolig uten en samlet landsdel i ryggen.

I så måte er det meget positivt at næringslivet i Troms, inkludert NHO, sjømatnæringen og næringsforeningen i Tromsøregionen, har våknet og ser merverdien av miljøvennlig og fremtidsrettet transport i vår egen region. Dette kom også klart til uttrykk på Jernbanedirektorstets konferanse. Nå må ulike miljøer i Troms samle seg om å utnytte en historisk mulighet.

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse