Annonse

Skuffet over regjeringens manglende samiske satsning

Selv i dag, lenge etter at fornorskningspolitikken offisielt ble avsluttet, er «den samiske smerten» et begrep som fortsatt er relevant for mange.

Som vi ser, har vi store oppgaver foran oss i årene fremover.

I oktober i fjor la det regjeringsoppnevnte samiske språkutvalget fram NOU-en Hjertespråket/Vaajmoegïele/ Vájmo giella/Váibmogiella med forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk. I NOU-en slås det fast at samiske språk er truede språk, og at det trenges flere språkbrukere for at språkene fortsatt skal være levende språk. For dem som føler smerte over å aldri ha lært hjertespråket - det samiske språket - som følge av fornorskning og stigmatisering, er denne NOU-en svært viktig. Før sommeren vedtok også Stortinget at det skulle opprettes en sannhetskommisjon for fornorskingspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge.

Som vi ser, har vi store oppgaver foran oss i årene fremover. Det samiske samfunnet er derfor helt avhengig av at det kommer friske midler som kan ta tak i både tiltakene som foreslås i Hjertespråket, og resultatene som etter hvert vil komme frem i sannhetskommisjonens arbeid.

Historiker Henry Minde har påpekt at andelen som staten brukte til fornorskninga i sin tid gjennom Finnefondet alene, bortsett fra de to første decenniene, var på høyde med og til og med høyere enn det Sametinget i dag har å rutte med. Det er derfor uhørt at opprettelsen av sannhetskommisjonen ikke medfører en merkbar økning i grunnbevilgning til Sametinget.

Sametinget er et demokratisk valgt organ som sikrer samisk selvbestemmelse gjennom å selv kunne bevilge penger til samiske formål. Selv om det kommer noen øremerkede midler til språk, strider dette mot prinsippet om samisk selvbestemmelse.

Viktige samiske institusjoner som Saemien Sijte eller Beaivváš Sámi Našunálateáhter har et skrikende behov for nye bygg. «Her var det fjøslukt», var Helga Pedersens kommentar da hun besøkte Beaivváš i fjor. Dette er institusjoner som har stor betydning for det samiske samfunnet.

Det er derfor skuffende at regjeringen ikke prioriterer å satse på samisk språk og kultur i budsjettet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse