Annonse

Skytebanen i Dalen – formaliteter og realiteter

Jeg håper inderlig at også Arbeiderpartiet står ved sine løfter om å stenge skytebanen, skriver Ulf Hansen.

Byrådet i Tromsø har besluttet stenging av leirdue- og pistolbanen i Dalen fra 1. sept.

Tromsø Jeger- og Fiskeforening (Tjff ) har påklaget vedtaket og varslet søksmål hvis de ikke får det slik de krever. Saken skal behandles av formannskapet om kort tid, og dersom vedtaket opprettholdes, så skal klagen oversendes Fylkesmannen for videre behandling.

Denne saken inneholder ei juridisk, formell side, og ei reell, praktisk side.

Når det gjelder den juridiske og formelle side av saken, har TJFF gjennom alle år, når denne saken har stått på sakslista, fremholdt at skytebanene er lovlig anlagte og at de har rett til denne virksomheten.

Vi mener at det ikke er korrekt, og at banene tvert imot er anlagt ulovlig, uten søknad og godkjenning på noen som helst måte.

Tjff har ikke kunnet legge frem noen form for dokumentasjon som bekrefter deres påstander. Foreningen har hatt tilstrekkelig tid til å frembringe slik dokumentasjon, hadde den eksistert.

Derimot er det dokumentert at Tjff, etter at plan- og bygningsloven av 1965 trådte i kraft, søkte om tillatelse til å anlegge leirduebane ved siden av Glimt skytterlags lovlig anlagte riflebane. Tromsø formannskap behandlet søknaden i møte 3. mai 1966, og avslo anlegg av slik bane.

Til tross for dette avslaget, anla Tjff sin første leirduebane i 1967, ulovlig og i strid med det avslaget de hadde fått året før. Denne leirduebanen ble utvidet fra 1 til 16 standplasser i 1981, ulovlig, uten søknad og uten godkjenning.

Tromsø Pistolklubb anla sin bane like ovenfor leirduebanen i 1971, ulovlig, uten søknad og uten godkjenning. Denne pistolbanen ble utvidet i 1991, ulovlig, uten søknad og uten godkjenning.

Det er hva de sentrale dokumentene viser vedr. etablering av leirdue- og pistolbanen. Og Tjff har så langt heller ikke kunne påvise dokumenter som på noe vis har legalisert disse anleggene i ettertid.

Det som er spesielt med denne saken, er at disse ulovlighetene har fått fortsette år etter år, til tross for at politikerne i alle år har uttrykt at dette må ryddes opp i og bli stanset, og så vidt vites er det ikke truffet noe vedtak som har støttet virksomheten.

Årsaken ligger trolig i at ledelsen i Tjff har vært besatt med mange sterke personer, i andre ledende stillinger, og med sterk innflytelse, samt gjentatte trusler om søksmål mot kommunen. 

Et påfallende forhold er Fylkesmannens passivitet. Skyteaktiviteten på begge banene representerer en formidabel forurensing i et særlig sårbart myrområde. Fylkesmannen og hans miljøvernavdeling er øverste forurensningsmyndighet i fylket, og har ansvar for å hindre forurensning, herunder gi pålegg om stans og opprydding. Hvorfor har ikke Fylkesmannen grepet inn, men stilltiende latt denne forurensningen pågå? Det er nærliggende å spørre om denne passiviteten kan skyldes bånd mellom Tjff og Fylkesmannen.

Så til den faktiske og praktiske side av saken.

Leirdue-og pistolbanen ligger ca 2 km innfor Ishavskatedralen, kort vei innfor sentrale boligområder i Tromsdalen, og midt i et uhyre populært og flittig brukt turområde.

Her går folk i alle aldre fine kveldsturer, korte som lange. Her sykles det, og her løpes det. Og østsiden av Dalen er solsiden etter arbeidstid, og det er denne delen av Dalen som sperres av når det skytes.

Hvordan er det mulig i 2016 å la en leirdue- og en pistolbane drive sin sjenerende og forurensende aktivitet svært nært et tett befolket boligområde, og midt i et av byens fineste og mest brukte friområder?

All virksomhet må justere og tilpasse seg samfunnsutviklingen. Da Glimt skytterlag anla sin riflebane i 1955 var det helt sikkert forsvarlig, både med hensyn til mengden folk som bodde i Dalen og aktivitetene for øvrig i området. Men i dag? Så åpenbart ikke.

Og nettopp derfor er det min klare oppfatning at leirdue- og pistolbanen øyeblikkelig må bort, uansett hva jussen og formalitetene måtte vise seg å være.

Derfor vil vi være ei aksjonsgruppe som kommer til å slåss mot skytinga, uavhengig av hva som måtte bli bestemt.

Politisk unnfallenhet har dessverre preget denne saken i mange år. Byrådet har tatt et standpunkt, og vedtatt skytestans fra 1. sept.

Når saken nå skal behandles i Formannskapet, stoler jeg på at Rødt og SV står ved sine løfter, og jeg håper inderlig at også Arbeiderpartiet står ved sine, og ikke bøyer av for presset fra de mektige kvinner og menn i Tjff.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse