Annonse
PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR: Skjalg Fjellheim (bildet) politisk redaktør i Nordlys,  nekter å ta inn over seg argumentene i den kloke og innsiktsfulle kronikken som Kirsti Des Bouvrie Thorsen nylig hadde i Nordlys, skriver Tove Karoline Knutsen i Tromsø Arbeiderparti. Foto: Mathilde Torsøe/Nordlys

Skyttergraver eller samarbeid - valget er vårt

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim prøver for harde livet å plassere Tromsø-folk i to ulike leire, der han pisker opp til verbal konfrontasjon istedenfor å bidra til opplyst debatt. I ene skyttergraven har han plassert offentlig ansatte, angivelig uten bakkekontakt og for det meste tilhørende på venstresiden, mens i den andre befinner seg sterkt skadelidende, koronaberørte ansatte i privat sektor. Dette er en usedvanlig grunn analyse. La meg derfor et øyeblikk slå en kile inn i den karikerte og latterlige konstruksjonen Fjellheim legger opp til. 

Jeg har vært selvstendig næringsdrivende i store deler av mitt voksne liv, og samtidig tilhørende på venstresiden - en familiesvakhet fra oppveksten på yttersida av Senja. Som frilansmusiker og komponist har jeg skapt min egen arbeidsplass, samtidig som jeg har bidratt til andre frilanseres inntekt. Nå er jeg pensjonist. Men jeg har i de siste ukene hatt kontakt med flere frilanskunstnere som fra ene dagen til den andre mistet hele sitt inntektsgrunnlag på grunn av pandemien. Heldigvis har flere av de jeg har snakket med fått hjelp gjennom de ulike offentlige krisetiltakene som er stilt til rådighet. Kanskje jeg bør minne redaktør Fjellheim om at det var den «venstrevridde» opposisjonen i Stortinget som drev fram krisepakker spesielt rettet inn mot ansatte i privat sektor, med en langt sterkere sosial profil enn den regjeringen hadde kommet opp med. - Vi må sørge for at vanlige arbeidsfolk i servicebransjen, i industrien, lærlinger og frilansere kommer mye bedre ut enn dette, var budskapet fra Jonas Gahr Støre og de andre opposisjonslederne. Både LO, NHO og Virke uttrykte i etterkant anerkjennelse av den forbedrede innretningen på tiltakene Stortinget til slutt vedtok. 

Skjalg Fjellheim nekter å ta inn over seg argumentene i den kloke og innsiktsfulle kronikken som Kirsti Des Bouvrie Thorsen nylig hadde i Nordlys. Istedenfor harselerer han over et resonnement i kronikken som forøvrig både politikere, økonomer, samfunnsforskere og journalister har kommet med; at til tross for at koronaen kaster lange skygger inn i vårt næringsliv og samfunnsliv, er Norge bedre rustet til å takle problemene enn de fleste andre land. Vi har et godt utbygd sikkerhetsnett som kan settes inn i krisetider og vi har penger på bok som tillater oss å ta i bruk kraftfulle økonomiske virkemidler. Det betyr selvsagt ikke at vi kan gå ubekymret inn i framtida - tvert imot. Særlig må vi være oppmerksomme på at noen av de mest sårbare i vårt samfunn blir ekstra hardt rammet når vi opplever kriser av det kaliber vi nå står i. Av en eller annen grunn er det den forargelige «venstresiden» som sterkest har tatt til orde for tiltak som kan hindre en slik utvikling. 

Kirsti Des Bouvrie Thorsen tar i sin kronikk opp den usikkerheten som spesielt reiselivsnæringen nå lever med. Reiselivet er internasjonalt i sitt vesen og ingen er gitt å forutse om vi i andre enden av pandemien kommer tilbake dit vi var før koronaen brøt løs – som for eksempel til den eventyrlige suksessen som særlig Tromsø har hatt som vinterdestinasjon de siste årene. Des Bouvrie Thorsen, som forøvrig også er selvstendig næringsdrivende, får følge av reiselivsforskere, aktører i næringen og Innovasjon Norge når hun tar til orde for at reiselivsnæringen trenger å satse på rådslagning, nettverksbygging og idémyldring. Hun foreslår større involvering både av kommunens reiselivsaktører og befolkningen forøvrig og peker på at Tromsøs egen reiselivsstrategi fra 2019 kan danne et godt utgangspunkt for dette arbeidet. Strategien fokuserer på et bærekraftig reiseliv, forstått som økonomisk, sosial, kulturell og miljømessig bærekraft - verdier som i stadig større grad gjør seg gjeldende både i samfunnet generelt og i reiselivet, nasjonalt og internasjonalt. 

Tromsø Arbeiderparti har programfestet støtte til Næringsforeningens ambisjon om å skape 2000 nye arbeidsplasser i privat sektor i Tromsø-regionen innen 2022. Det er en tøff oppgave slik tidene er nå, men Tromsø har gode forutsetninger for å lykkes. Vi har sterke kunnskapsmiljøer, et variert næringsliv og en ung befolkning. Høsten 2018 ble Tromsø kommune kåret til den 14. beste kommunen i landet å drive næringsvirksomhet i og best i Nord-Norge. Det var NHO, private bedrifters egen organisasjon, som sto for kåringen. Og selv om en slik plassering kan variere fra år til annet, viser dette til fulle hvilket potensial Tromsø kommune har. 

Mitt forslag er som følger; vi avblåser stillingskrigen og karrer oss opp fra skyttergravene som hærfører Fjellheim har forsøkt å dytte oss ned i. Privat næringsliv og offentlig sektor har alt å tjene på å samarbeide, på å bruke styrken i ulikhet, kunnskap og kreativitet til felles beste for hele befolkningen i Tromsø. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse