Annonse
På forunderlig vis klarer Helse Nord å produsere en framtidsplan, der blant annet region- og universitetssykehusets rolle ikke løftes fram i dokumentet. Foto: Eskil Mehren

Slakter Helse Nords plan

Fylkesrådet karakteriserer planen som uferdig. For dette er regelrett venstrehåndsarbeid fra Helse Nord.

Hva kan forklaringen da være når planen ikke drøfter hvordan UNN skal klare å gi tilbud som er likeverdig med dem pasientene får på St. Olavs eller Haukeland?

Fylkestinget i Troms har behandlet Helse Nords regionale utviklingsplan fram mot 2035. Fylkestinget er mildt sagt lite imponert over innholdet. Det er sterk kost når en plan som dette, som man må formode at det er lagt ned mye arbeid i, sendes tilbake til Helse Nord med stempelet «uferdig dokument».

Men det har sin forklaring. For på forunderlig vis klarer helseforetaket å produsere en framtidsplan, der blant annet region- og universitetssykehusets rolle ikke løftes fram i dokumentet.

 -Region og universitetssykehusfunksjonen er knapt nevnt, til tross for at disse utgjør nærmere 50 prosent av helseforetakets virksomhet, regnet i antall behandlede pasienter per år, ansatte og budsjett, heter det i fylkesrådets vurderinger av planen.

Og videre: Denne skjevheten i tilnærming medfører en gjennomgående svak analyse av utviklingstrekk og utfordringsbildet knyttet til disse funksjonene, og som følge av dette knapt noen tiltak for videre utvikling av dem. Dette er en stor svakhet siden det er region- og universitetssykehuset som behandler de sykeste pasientene.

 Fylkesrådet konkluderer med at den deskriptive delen av planen gir et skjevt bilde av Helse Nords virksomhet.

Det er Helse og omsorgsdepartementet som har pålagt de regionale helseforetakene å utarbeide framtidsplaner. Og i mandatet fra styret i Helse Nord er det lagt vekt på at planen skal sikre befolkningen likeverdig tilgjengelighet til trygge og gode tjenester fra helseforetaket.

Hva kan forklaringen da være når planen ikke drøfter hvordan UNN skal klare å gi tilbud som er likeverdig med dem pasientene får på St. Olavs eller Haukeland? Det er svært vanskelig å finne noen mening i dette, i alle fall for alle oss som kan få bruk for disse tjenestene.

At planen også inneholder store feil når det gjelder utbygging og renovering i Breivika, er heller ikke betryggende. Planen omtaler dette som ferdigstilt i 2018. Men i UNNs egen utviklingsplan framgår det klart at det er store behov for videre investeringer både i Breivika og på Åsgård. Leser man ikke utviklingsplanene til egne foretak i Helse Nord?

Fylkestinget anbefaler denne utviklingsplanen en omfattende revisjon før den sendes ut på ny høring. Det betyr ikke bare at dokumentet er uferdig. Dette er regelrett venstrehåndsarbeid.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse