Annonse
Fylkesordføreren i Finnmark, Runar Sjåstad (bildet) slår alarm om mulig svekkelse av det hjertemedisinske miljøet ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Slår ring rundt UNN

Det er et viktig signal at Finnmark så tydelig slår ring rundt det hjertemedisinske tilbudet ved UNN.

Kampen om hjertepasientene i nord hardner til. Med utgangspunkt i Bodø er det startet en politisk kampanje, der målsettingen er å opprette et såkalt PCI-senter ved Nordlandssykehuset.

PCI er avanserte og høyteknologiske operasjoner for utblokking av hjertets kransårer i forbindelse med infarkt. I første omgang ønsker man et senter i Bodø som kun har åpent på dagtid, noe UNN i Tromsø mener vil være både lite kostnadseffektivt, og uten gevinst for pasientene.

UNN er i dag det eneste sykehuset i nord som tilbyr behandlingen, og det har tatt flere tiår å bygge opp et spesialistmiljø med en landsdelsfunksjon.

Det kommer nå stadig flere advarsler før styremøtet i Helse Nord den 22. februar.  Også fylkesordføreren i Finnmark, Runar Sjåstad (Ap), rykker ut for å verne om tilbudet i Tromsø. Han advarer mot å svekke et fagmiljø som er helt avgjørende for infarkt-pasienter i landets nordligste fylke.

Her har Sjåstad helt rett, og det er bra at han sier så tydelig fra på vegne av befolkningen i Finnmark. Det er ingen grunn til at folk i Finnmark skal godta å bli skadelidende på grunn av at medisinske miljøer som i dag betjener hele Nord-Norge, splittes opp.  

Sjåstad frykter at et senter i Bodø vil føre til at UNN får redusert sitt pasientgrunnlag, og at den hjertemedisinske avdelingen ved UNN dermed må bygges ned. For Finnmark vil dette være alvorlig.

Også fra samisk hold advares det derfor mot å gi redusert kvalitet i behandlingen av hjerteinfarkt i hele den nordnorske helseregionen. Det vises til at en egen rapport fra Helse Nord har konkludert med at det ikke er mulig å dokumentere en vesentlig helsegevinst gjennom opprettelsen av et tilbud ved Nordlandssykehuset.

Basert på det som foreligger av faglige analyser er det liten tvil om at prehospitale tiltak, i hovedsak trombolyse og styrking av ambulanseflytjenesten vil være de mest effektive tiltakene når det gjelder å styrke behandlingen av hjerteinfarkt i Nord-Norge.

Det er derfor bedrøvelig å være vitne til hvordan saken om PCI-senter har endt opp som en landsdelskonflikt. Det må de politiske miljøene i Bodø, med støtte fra Nordlandssykehuset, bære ansvaret for.

Man har valgt en særdeles dårlig kampsak for desentralisering av helsetjenester, som i 9 av 10 tilfeller vil være helt riktig. Men denne gangen har Nordlands-kampanjen bommet grovt på blinken.

Kampanjen for PCI i Bodø er enpsoret og navlebeskuende, og den mangler et helhetlig landsdelsperspektiv. Deler av retorikken er polariserende, og setter befolkningen innenfor ulike geografier i landsdelen opp mot hverandre.  Det er konsekvensen av en kampanje som er basert på politikk og følelser, ikke fakta og helsefaglige realiteter.

Og skulle den lykkes, vil Helse Nords eget styre undergrave fundamentet for de regionale helseforetakene, og bidra til prosesser som bringer Nord-Norge tilbake til tiden før helseforetakene ble etablert.

For Nord-Norge er det etter vår mening helt avgjørende å verne om spissede medisinske miljøer som er møysommelig bygd opp gjennom fagutvikling, forskning og utdannning, og der tilgangen på fagpersonell er begrenset.

Vi stoler på at styret i Helse Nord holder hodet kaldt, og lar faglig tyngde og substans avgjøre denne saken.  Regionalpolitikk eller partipolitikk må ikke bli det som legges til grunn når beslutninger om helsetilbudet i nord skal tas. De medisinskfaglige vurderingene må alltid veie tyngst, og da kan svaret umulig være at behandlingstilbudet i Nord-Norge i sum skal svekkes, sammenliknet med øvrige helseregioner i Norge.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse