Annonse
USIKKER FRAMTID: Eva Hanssen Gabrielsen og de andre ansatte på Tildelingskontoret går en usikker framtid i møte. Saksprotokollen fra formannskapet inneholder et vedtak om at kontoret skal avvikles. Det har ikke de ansatte hørt noe om, og de reagerer på prosessen. Foto: Marie Skonseng

Slett behandling av medarbeidere

Det er grunn til å påpeke at iveren etter å legge ned tildelingskontoret er basert på et temmelig tynt grunnlag.

«Tildelingskontoret i sin nåværende form skal avvikles. Sak om dette må snarest fremmes for politisk behandling.»

Det var forslaget de ansatte ved tildelingskontoret i Tromsø kommune fikk servert, etter formannskapsmøtet 20. februar. Der kunne de lese at arbeidsplassen deres skulle vekk, og uroen begynte å bre seg blant de 45 som har sitt daglige virke der. Nå ble saken utsatt og ikke vedtatt, men de ansatte føler naturlig nok bekymring for framtiden.

Rett nok har det vært diskusjoner om tildelingskontoret tidligere, og funksjonen har av en eller annen grunn vært en slags «prügelknabe» for det sittende regimet på rådhuset. Men de ansatte har aldri fått informasjon om nedleggelse på en så direkte måte som sakspapirene fra formannskapet gir. I tillegg til å ikke være informert, har de heller aldri fått anledning til å uttale seg.

Dette er oppsiktsvekkende slett behandling av medarbeidere fra Ap, SV og Rødt sin side. Dette er partiene som står bak det de kaller «tillitsreformen», som de har vedtatt innført i Tromsø kommune. Reformen tar utgangspunkt i at ved å se, lytte til og vise medarbeiderne tillit, vil både arbeidsglede og produktivitet øke, og sykefraværet gå ned.

Men det er åpenbart langt mellom liv og lære.

Det er grunn til å påpeke at iveren etter å legge ned tildelingskontoret er basert på et temmelig tynt grunnlag. De ansatte ved kontoret spør seg hva som er alternativet? Det er snakk om et kontor som årlig behandler 7000 søknader fra mennesker som ønsker omsorgstjenester fra kommunen. Et kontor som er en koordinerende faktor, har høy kompetanse og som ble opprettet fordi man ønsket oversikt over behovet, og kanskje mest av alt: lik behandling av folk, uansett hvor i kommunen de måtte bo.

Det er også verd å legge merke til at brukerne er fornøyd med tjenesten. Dessverre ser ikke det ut til å gjøre inntrykk på det styrende regimet. Hva som skal komme i stedet er ganske enkelt i det blå, ut over vage antydninger om en mer desentralisert beslutningsstruktur. Da kan vi være tilbake der vi startet, med manglende koordinering, mer byråkrati og flere ansatte. I sum blir det en tjeneste som trolig blir enda dyrere. Slik kan kommunen få enda mer enn 200 millioner i overforbruk på pleie og omsorgssektoren. Alle eksperimenter har sin pris, i dette tilfellet kan den bli i høyeste laget.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse