Annonse
SPADETAK: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen med spadetaket som skulle symbolisere byggestart for den nye mannskapsmessa på Evenes flystasjon i oktober 2018. Foto: Ragnar Bøifot, Fremover

Slik går det når en statsråd mister dømmekraften

Hva er det som får en statsråd og regjering til å tviholde på en beslutning som de fleste ser er feil?

Forsvarsminister Frank Bakke Jensen møtte i dag Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum i en kort men intens debatt på TV 2 med bakgrunn i det fremlagte budsjettet.

Han ble helt tydlig stresset av Vedum og det syntes som om han mistet noe av dømmekraften når han skulle argumentere for den delen av budsjettet som var avsatt til etableringen av Forsvarets nye base på Evenes.

Han gjorde det rimelig klart at han hadde svært begrenset tillit til oss pensjonerte i Forsvaret, men verre blir det når han indirekte beskylder avgåtte generaler for å være kjøpt og betalt. “Du er jo finansiert av disse personene”, sier Bakke-Jensen til Vedum, og viser til Harald Sunde og Bernt Brovold som var hhv tidligere Forsvarssjef (FSJ) og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). Det blir heller ikke bedre at han skyver dagens offiserer foran deg i sin argumentasjon for oppbyggingen ute på Evenes, når vi vet at brorparten ikke skjønner hensikten med flyttingen.

La meg begynne med dagens FSJ. Vi er kanskje enig i utgangspunktet, at en base skal kunne motstå krigens påkjenninger - det er derfor vi satser på Forsvaret.

Statsråden viser konsekvent og ustanselig til FSJs fagmilitære råd. Jeg finner ikke med ett ord at dagens FSJ har gitt et fagmilitært råd med hensyn til flyttingen av MPA-ene til Evenes. 25 jan 2018 uttalte han til avisen Fremover: ” Jeg er tilfreds med å være på Evenes med alt det som er av luftaktivitet i nord. Jeg trenger ikke mer enn en base i fredstid. Jeg har ikke råd til å drifte mer enn en basen fredstid”.  Merk at han snakke rom en “fredsbase” som ble lansert av dere politikere for noen år tilbake på Ørlandet.

Selv har jeg utfordret han på hva han trenger i krig. Både han og nåværende sjef FOH er klare på at Evenes alene ikke holder. Sjef FOH uttalte at han ikke har råd til å avgi noe ute på Andøya.

I FMR som han henviste til, som er grunnlaget for inneværende LTP, står det ikke et ord om at MPA-ene skal til Evenes. Derimot omtaler han små lette fly uten ASW(Anti Submarine Warfare)-kapasitet samt droner og satelitter som selvfølgelig kunne innpasses på Evenes. Riktignok skisserte Samfunnsøkonomisk analyse – som var grunnlaget for vedtaket om flyttingen (PWC rapporten) – MPAer, men ikke ett ord om at at det var P8. Det kom i etterkant av beslutningen.

Hva er det jeg og mange andre har oversett?

Vi skriver nå snart år 2020, og i 2021 er det et nytt stortingsvalg. Jeg registrerer at i en av meningsmålingene for september (Norstat) har Senterpartiet alene flere mandater enn  partiet Høyre på Stortinget. Det sier vel noe om hvilke muligheter dagens regjering har for å få fornyet tillit, skulle jeg tro. Så hvorfor er det så viktig for han å haste gjennom dette vedtaket som for øvrig høyst sannsynlig er tuftet på feilaktige premisser hvis Andøya i en eller annen form skal videreføres? I det politiske vokabular heter det vel å “feilinformere Stortinget”?

Med alle de problemer statsråden nå har på Evenes – hvorfor ikke ta en pust i bakken, vel vitende om at innfasingen av P8 uansett blir på Andøya? Hvorfor denne hasten inn i det ukjente som han ikke aner rekkevidden av? For svært mange er dette helt uforståelig. I budsjettet som ble fremlagt avsettes det nær 2 milliarder til en hangar de ikke vet hvor skal stå. Hvorfor ikke avvente, når flyene som skal ankomme i 2022 allerede opererer ut fra Andøya, riktignok med amerikanske kjennetegn.

Husk en ting til. Dette er ikke noe opprør blant befolkningen ute på Andenes alene. Av de nesten 30.000 medlemmene i gruppen som jobber for å videreføre Andøya utgjør de 4 %. Dette er en landsomfattende og gryende motstand som flere og flere blir opptatt av. Denne sentraliseringstanken med å plassere den militære flyparken inn på en minst mulig areal på Evenes er uforklarlig for de fleste forsvarsinteresserte. At panikken og stressfaktoren som vi så i dag nå gjør utslag hos ministeren kan kanskje forklares i de problemer politi- og regionreformene nå har kommet inn i.

Tenk hvor mye som hadde blitt løst om regjeringen tok en pustepause, før de går inn i juridisk bindende kontrakter på Evenes som de nå legger opp til. Basen på Andøya har vært operativ de siste 62 årene, P8 operer fra øya idag, Etterretningstjenesten blir uansett liggende der og kompetansen har de.

Hva er det som får en statsråd og regjering til å tviholde på en beslutning som de fleste ser er feil?

Vi undres.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse