Annonse
I høst igangsatte styret en ny strategiprosess for at Hålogaland Teater skal være rigget for fremtiden. I denne prosessen er det naturlig også å se på organiseringen av teateret for å sikre en fremtidsrettet modell, skriver lederen og nestlederen i HT-styret. Foto: Yngve Olsen

Slik jobber vi framover

Kristin Bjørn påpeker at det er styrets ansvar å velge strategi og organisasjonsmodell for teateret. Det er styret ved Hålogaland Teater helt enig i.

Brødtekstbilder: 
Styreleder Renate Larsen og nestleder Ragni Løkholm Ramberg. Sissel Wessel-Hansen

Mandag 12. november skriver Kristin Bjørn godt om strategisk styrearbeid ved kunstinstitusjoner, og om styrets rolle i utvikling av disse. Vi slutter oss helt til hennes synspunkter om styrets ansvar og viktigheten av å jobbe overordnet med strategiske og strukturelle endringer.

Bjørn trekker den slutning at styret har vært uenige i eller ikke har eierskap til endringene som er foreslått – og at endringene har ført til konflikter på teateret som til slutt resulterte i Buresunds avgang. Det er viktig for oss å presisere at det ikke er grunnlag for en slik slutning. At det ikke gjøres endringer i organisasjonen direkte i forbindelse med teatersjefens avgang, skyldes ikke at en videreutvikling av teateret ikke er nødvendig og ønskelig, men at teatersjefens avgang ikke har med strukturelle forhold å gjøre. Det skal og må skje en organisasjonsutvikling på Hålogaland Teater som i alle andre organisasjoner og selskap som skal være skapende og fremoverlente. Styret har gjort grep nettopp for å sikre utvikling og god drift på teateret – der kunsten skal være det bærende element. 

Det er ukontroversielt at ledergruppa ved teateret faktisk skal ta del i å lede teatret, og at økonomistyringen må være gjennomsiktig for teatrets ledelse og for styret. Det har blitt gjort konkrete endringer på rutinene for økonomirapportering og styret har god oversikt over økonomistyringen ved teateret. Det kan heller ikke være tvil om at Hålogaland Teater kontinuerlig strekker seg etter nye publikumsgrupper og det har vært jobbet godt med formidlingen av teaterets forestillinger, noe besøkstallene for 2018 ettertrykkelig bekrefter.

I høst igangsatte styret en ny strategiprosess for at Hålogaland Teater skal være rigget for fremtiden. I denne prosessen er det naturlig også å se på organiseringen av teateret for å sikre en fremtidsrettet modell. Når vi skal ta oss god tid i rekrutteringen av ny teatersjef, skal det nettopp være for å få tid og rom til å avslutte noen av de påbegynte prosesser, som også danner grunnlag for det neste åremålet. La det ikke være noen tvil om at teatersjefen skal være daglig leder og den øverste lederen ved Hålogaland Teater.

Hålogaland Teater er en kunstinstitusjon og skal være ledet av en kunstner, og organisasjonen rundt skal jobbe med samme formål; å levere scenekunst av ypperste klasse til befolkningen i Troms og Finnmark. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse